Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Zamówienia publiczne

 

DZP.260.31.2024.JG Zakup i dostawa dwóch mikroskopów stereoskopowych z akcesoriami.

Wynajem średnioterminowy samochodu osobowego na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.70.2024.MJ)

Szacowania wartości zamówienia na wykonanie i dostawę eksponatu Rowerowe przekręty.

Szacowania wartości zamówienia na wykonanie i dostawę eksponatu Zbuduj Łuk

Szacowania wartości zamówienia na wykonanie i dostawę eksponatu Wstęga Mobiusa

Dostawa elementów do budowy eksponatów wykonanych zgodnie z projektem CNK w ramach inicjatywy SOWA 2024 część 3

Wykonanie i dostawa 18 zestawów elektronicznych „CanSat Kit” na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.74.2024.DP)

Dostawa 10 dedykowanych zestawów modelarsko-konstrukcyjnych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.77.2024.JŚ)

Dostawa nowych licencji Microsoft Copilot na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.75.2024.JŚ)

Szacowanie zamówienia- dostawa materiałów konstrukcyjnych

Nowa wersja serwisu Biuletyn Informacji Publicznej na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (2) (DZP.261.72.2024.JŚ)

Świadczenie usług transportowych - transport eksponatów w ramach projektu SOWA (transport awaryjny)

Prace naprawczo – remontowe ściany gipsowo-kartonowej do pomieszczenia Teatru Wysokich Napięć w budynku Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.69.2024.MF)

Usługa wykonania drobnych remontów w Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.68.2024.MJ)

Dostawa części zamiennych potrzebnych do eksponatów w ramach inicjatywy SOWA.

Usługi w zakresie BHP oraz pierwszej pomocy przedmedycznej w kompleksie budynków - Centrum Nauki Kopernik i Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego oraz na Pikniku Naukowym (DZP.261.58.2024.JŚ)

Usługa wymiany i montażu uszkodzonych szyb w budynku Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.67.2024.MJ)

Dostawa pokrowców transportowych na eksponaty dla Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.66.2024)

Szacowanie zamówienia- dostawa butli z gazami technicznymi

Szacowanie wartości zamówienia na drugi wariant scenografii wystawy TRUCIZNY

Dostawa i wymiana kompletnych, przeciwpożarowych (EI30), dwuskrzydłowych drzwi z oprzyrządowaniem w budynku Centrum Nauki Kopernik (2) (DZP.261.63.2024.JŚ)

Przegląd, naprawa i legalizacja gaśnic dla 27. Pikniku Naukowego Centrum Nauki Kopernik i Polskiego Radia (DZP.261.64.2024.MF)

Kontrola szczelności instalacji gazowych dla 27. Pikniku Naukowego Centrum Nauki Kopernik i Polskiego Radia. (DZP.261.65.2024.MF)

Szacowanie oferty - dostawa wskazanych przez Zamawiającego zestawów materiałów do produkcji eksponatów w ramach programu NDC .

Usługa wynajmu, montażu i demontażu elementów scenograficznych w namiocie Centrum Nauki Kopernik na potrzeby 27 Pikniku Naukowego (DZP.261.60.2024.MJ)

Dostawa 165 sztuk zestawów edukacyjnych o tematyce związanej z energią do Centrum Nauki Kopernik

Usługa wykonania audytu zewnętrznego projektu „Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik” (DZP.261.57.2024.DP)

Realizacja ilościowego badania ewaluacyjnego Pikniku Naukowego i opracowanie raportu podsumowującego

Dostawa pokrowców transportowych na eksponaty dla Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.53.2024)

Usługa realizacji scenografii/techniki na wydarzenie Gala Przewroty odbywające się w Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.50.2024.JŚ)

Dostawa i wymiana wykładziny w Centrum Konferencyjnym Kopernik w budynku Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.54.2024.MF)

Szacowanie wartości zamówienia na scenografię wystawy TRUCIZNY

Świadczenie usług transportowych - transport eksponatów do wskazanych przez Centrum Nauki Kopernik lokalizacji na terenie Polski

Usługi pielęgnacji roślin na terenie zewnętrznym oraz w budynkach Centrum Nauki Kopernik - zamówienie z podziałem na 2 części (DZP.260.21.2024.MSt).

Dostawa urządzeń specjalnych - płytek sterujących do eksponatów w ramach inicjatywy SOWA

Kompleksowa usługa w ramach Szkół Prototypowania 2024 (DZP.260.25.2024.KD)

SUKCESYWNA PRODUKCJA ORAZ DOSTAWY DRUKÓW NA POTRZEBY CENTRUM NAUKI KOPERNIK (DZP.260.19..2024.JO)

Dostawa elektroniki innej niż RTV do eksponatów część 1.

Nowa wersja systemu Biuletyn Informacji Publicznej na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.47.2024.JŚ)

Usługa wynajmu, montażu i demontażu elementów scenograficznych w namiocie Centrum Nauki Kopernik na potrzeby 27 Pikniku Naukowego (DZP.261.46.2024.MJ)

Remont systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji przestrzeni wystaw w budynku A i B oraz pomieszczeń biurowych w budynku Planetarium Centrum Nauki Kopernik (2)

Dostawa artykułów montażowych potrzebnych do produkcji eksponatów w ramach inicjatywy SOWA

Dostawa mebli do budynków Centrum Nauki Kopernik i Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego Centrum Nauki Kopernik DZP.260.22.2024.JO

Dostawa elektroniki RTV do eksponatów.

Dostawa i wymiana dwuskrzydłowych drzwi zewnętrznych do biur Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.45.2024.MF)

Zakup dwóch samochodów na potrzeby Centrum Nauki Kopernik- zamówienie z podziałem na 2 części

Dostawa wykonanych zgodnie z projektem elementów do produkcji eksponatów w ramach inicjatywy SOWA 2024 część 2

Usługa zaprojektowania i wykonania scenografii w namiocie Centrum Nauki Kopernik na potrzeby 27 Pikniku Naukowego (DZP.261.42.2024.MJ)

Usługa sezonowej wymiany ogumienia w samochodach służbowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.39.2024.MJ)

„Świadczenie usług w zakresie całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia na terenie Centrum Nauki Kopernik”

Dostawa akcesoriów komputerowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.40.2024.MF)

Dostawa materiałów różnych do naprawy i eksploatacji ekspozycji CNK.

Remont schodów i oznakowanie miejsc postojowych dla Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.35.2024.MF)

Odbiór i utylizacja odpadów medycznych i weterynaryjnych z budynku Centrum Nauki Kopernik oraz Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego (DZP.261.36.2024.JŚ)

Usługa transportu osób wraz z jej koordynacją w dniu 25.03.2024 do/z Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.34.2024.DP)

Dostawa 12 zestawów eksponatu Usyp Mapę w ramach inicjatywy SOWA (DZP.260.11.2024.JO)

Kompleksowa usługa wsparcia organizacji wydarzeń w ramach Konkursu Nauka dla Ciebie 2024 (DZP.260.15.2024.MSt)

Przedłużenie oraz zakup nowych licencji na oprogramowanie Adobe na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.32.2024.JŚ)

Wykonanie wielobranżowego projektu technicznego modernizacji szatni przy wejściu głównym do budynku Centrum Nauki Kopernik - DZP.261.33.2024.MF

Dostawa urządzeń przemysłowych do eksponatów: kamery termowizyjne, monitory przemysłowe, komputery przemysłowe.

Remont systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji przestrzeni wystaw w budynku A i B oraz pomieszczeń biurowych w budynku Planetarium Centrum Nauki Kopernik

Naprawa nośników betonowych oraz murku przy wieżach chłodniczych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.25.2024.MJ)

Dostawa subskrypcji licencji Microsoft 365 A3 for Faculty na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.27.2024.MF)

Dostawa sześciu stojaków informacyjnych typu system formulate na potrzeby wystawy mobilnej „O matmo!” dla Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.24.2024.JŚ)

Dostawa artykułów elektrotechnicznych potrzebnych do produkcji eksponatów w ramach inicjatywy SOWA.

Zakup licencji programu TeamViewer (DZP.261.23.2024.MJ)

Wykonanie i dostarczenie 12 zestawów mebli oraz 1 zestawu stołków warsztatowych do Majsterni Centrum Nauki Kopernik w ramach inicjatywy SOWA. (DZP.260.7.2024.MN)

Dostawa gotowych zestawów edukacyjnych (warsztatowych) do Majsterni Centrum Nauki Kopernik w ramach projektu SOWA

Wsparcie dla urządzeń zabezpieczeń sieciowych Fortigate (DZP.261.22.2024.MJ)

Roczna obsługa fotograficzna i filmowa programu Nauka dla Ciebie dla Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.19.2024.MF)

Produkcja trzech filmów na potrzeby programu Klub Młodego Odkrywcy dla Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.21.2024.MF)

Dostawa osprzętu i uruchomienie zasięgu łączności radiowej z analogowej na cyfrową w Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.18.2024.JŚ)

Dostawa, montaż i uruchomienie nowego systemu projekcji w Planetarium i zintegrowanie go z pozostałymi elementami aparatury Planetarium (DZP.260.78.2023.JO)

Dostawa artykułów elektronicznych potrzebnych do produkcji eksponatów w ramach inicjatywy SOWA.

Skompletowanie i dostawa 700 zestawów edukacyjnych Odkryjmy to! na potrzeby Centrum Nauki Kopernik

Świadczenie usług pośrednictwa w zakresie rezerwacji i zakupu usług hotelowych w kraju na potrzeby Centrum Nauki Kopernik w ramach Inicjatywy SOWA.. (DZP.260.1.2024.MN)

Dostawa artykułów elektronicznych potrzebnych do produkcji eksponatów.

DZP.260.5.2024.JG Świadczenie usług cateringowych podczas wydarzeń w Centrum Nauki Kopernik w roku 2024 i 2025

Usługa kierowania pracowników tymczasowych do wykonywania pracy na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.12.2024.MF)

Usługa szkoleniowa z zakresu pierwszej pomocy i BHP dla współpracowników - edukatorów (DZP.261.9.2024.MJ)

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2024 rok

Świadczenie usług polegających na zapewnieniu realizacji działań wykonywanych przez edukatorów w ramach Programu Nauka dla Ciebie (DZP.261.10.2024.DP)

Modernizacja przeszkleń w Centrum Konferencyjnym Kopernik budynku Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.8.2024.MJ)

Zakup licencji na oprogramowanie Adobe dla Centrum Nauki Kopernik. (DZP.261.5.2024.MF)

Przedłużenie licencji na oprogramowanie Adobe dla Centrum Nauki Kopernik. (DZP.261.6.2024.MF)

Dostawa nowych licencji na oprogramowania do projektowania na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.3.2024.DP)

Zapewnienie wraz z obsługą infrastruktury technicznej na potrzeby organizowanego wydarzenia: 27. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.. (DZP.260.83.2023.MN)

Wykonanie, dostawa i montaż eksponatu "Pigułka na wszystko" dla Centrum Nauki Kopernik (2) DZP.261.127.2023.MF

Usługa zaprojektowania identyfikacji wizualnej 27. Pikniku Naukowego wraz z przygotowaniem graficznym materiałów promocyjnych (DZP.262.114.2023.DP)

Dostawa profili aluminiowych z akcesoriami dla Centrum Nauki Kopernik (2) (DZP.261.128.2023.JŚ)

Dostawa wykonanych zgodnie z projektem elementów do produkcji eksponatów: nogi, stojaki, obudowy, szuflady i skrzynki serwisowe, blaty i boki, mocowania, uchwyty i inne drobne elementy (DZP.260.84.2023.JO)

Dostawy płynu do eksponatu "Mydlana ściana" dla Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.125.2023.MF)

Odnowienie licencji Macrium Reflect Technicals na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.126.MJ)

Dostawa mebli i wyposażenia do budynków Centrum Nauki Kopernik i Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego Centrum Nauki Kopernik oraz wykonanie prac związanych z zabudową i adaptacją pomieszczeń (DZP.260.85.2023.JO)

Wykonanie robót budowlanych: „Przebudowa wentylacji i klimatyzacji w laboratorium fizycznym, chemicznym ,biologicznym i robotycznym oraz sali widowiskowej Planetarium Centrum Nauki Kopernik w Warszawie” (DZP.260.77.2023.KD)

Świadczenie usług taksówkowych w systemie bezgotówkowym dla Centrum Nauki Kopernik. (DZP.261.120.2023.MF)

Wsparcie macierzy HP na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.123.MJ.2023)

Naprawa posadzki żółtej w budynku Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.122.2023.MF)

Usługa tłumaczenia na polski język migowy na wydarzeniach organizowanych przez Centrum Nauki Kopernik w 2024r. (DZP.261.118.2023.MJ)

Świadczenie usług pośrednictwa w zakresie rezerwacji i zakupu usług hotelowych w kraju i za granicą na potrzeby Centrum Nauki Kopernik. (DZP.260.76.2023.MN)

Dostawa wykonanych zgodnie z projektem elementów do produkcji eksponatów w ramach inicjatywy SOWA 2024

Dzierżawa wraz z serwisem automatycznych ekspresów do kawy na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.111.2023.MJ)

Wykonanie, dostawa i montaż eksponatu "Pigułka na wszystko" dla Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.116.2023.MF)

Ocena efektywności energetycznej urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych dla Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.113.2023.MF)

Regulacja i korekta położenia szyb w biurach w budynku Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.115.2023)

Przedłużenie oraz dostawa nowych licencji oprogramowania Autocad LT (DZP.261.114.2023.MJ)

Dostawa wyposażenia BHP do prac przy obsłudze rozdzielni niskiego i średniego napięcia oraz stacji transformatorowych o napięciu do 20kV (DZP.261.112.2023.JŚ)

Usługa wymiany i montażu szyby w biurze w budynku Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.108.2023.DP)

Dostawa i montaż pompy odwadniającej komorę pompowni z akcesoriami oraz modernizacją sterowania w budynku Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.107.2023.DP)

Dostawa lamp LED dla Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.106.2023.MF)

Dostawa materiałów do naprawy ekspozycji CNK część 3

Przedłużenie licencji na oprogramowanie Autodesk 3ds max oraz V-ray dla 3ds max (DZP.261.105.2023.MJ)

Dostawa nośników wolnostojących (roll-upów, banerów) na potrzeby programu Nauka dla Ciebie dla Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (DZP.262.98.2023.MF)

Opracowanie tłumaczeń i napisów filmów na wystawę „Przyszłość jest dziś” dla Centrum Nauki Kopernik (2) (DZP.262.111.2023.MF)

Wsparcie dla licencji SolidWorks na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.103.2023.DP)

Badania satysfakcji zwiedzających wystawy w Centrum Nauki Kopernik oraz widzów planetarium Centrum Nauki Kopernik w 2024 roku (DZP.260.72.2023.JO)

Usługa wizualnej oprawy wydarzenia XII Forum Klubów Młodego Odkrywcy na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.102.2023.DP)

Dostawa i montaż rolet w budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego (DZP.261.100.2023.JŚ)

Szacowanie wartości zamówienia

Usługa wykonania elementów frezowanych w płycie HPL dla Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.98.2023.MF)

Dostawa z wymianą i montażem drzwi wejściowych do budynku Planetarium w Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.97.2023.DP)

Wymiana szlabanów na terenie zewnętrznym Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.89.2023.JŚ)

Wymiana drzwi pożarowych na -1 w budynku Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.90.2023.JŚ)

Badanie powodów nieprzychodzenia do Centrum Nauki Kopernik przez warszawiaków i mieszkańców powiatów wokół stolicy

Wykonanie i montaż szklanych drzwi w budynku Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.87.2023.MF)

Dostawa akcesoriów komputerowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (2) (DZP.261.99.2023.MF)

Konkurs Ofert na najem lokalu (BISTRO) przeznaczonego na działalność gastronomiczną w budynku Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

Wynajem elektronicznych nośników reklamowych w Warszawie wraz z emisją reklamy dla kampanii promującej planetarium Centrum Nauki Kopernik realizowanej w województwie mazowieckim.

Opracowanie tłumaczeń i napisów filmów na wystawę „Przyszłość jest dziś” dla Centrum Nauki Kopernik (DZP.262.104.2023.MF)

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych w ramach spotkania organizowanego przez Centrum Nauki Kopernik w ramach inicjatywy SOWA. (DZP.260.71.2023.MN)

Usługa przeprowadzenia warsztatów online z tworzenia edukacyjnych treści wideo na temat biotechnologii/biomedycyny dla nauczycieli na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (DZP.262.107.2023.DP)

Dostawa koszulek typu polo, bluz oraz kurtek typu softshell z nadrukiem logotypów na potrzeby programu Nauka dla Ciebie dla Centrum Nauki Kopernik (DZP.262.108.2023.DP)

Dostawa skrzyń transportowych (34 szt.) na potrzeby modernizacji wystawy mobilnej Naukobus dla Centrum Nauki Kopernik - ponowienienie (DZP.262.106.2023.MF)

Montaż oznaczeń dotykowych posadzki wspomagających osoby z niepełnosprawnością wzroku dla Centrum Nauki Kopernik – ponowienie. (DZP.261.84.2023.MF)

Dostawa mebli i wyposażenia do budynków Centrum Nauki Kopernik i Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego Centrum Nauki Kopernik oraz wykonanie prac związanych z zabudową i adaptacją pomieszczeń (DZP.260.64.2023.JO)

Dostawa trzech płyt HPL dla Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.93.2023.MF)

Usługa sezonowej wymiany ogumienia w samochodach osobowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.95.2023.DP)

Usługa oklejenia dwóch samochodów na potrzeby programu Nauka dla Ciebie dla Centrum Nauki Kopernik (DZP.262.103.2023.DP)

Dostawa skrzyń transportowych (34 szt.) na potrzeby modernizacji wystawy mobilnej Naukobus dla Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (DZP.262.97.2023.MF)

Kompleksowa dostawa wraz z wymianą akumulatorów, kondensatorów, wentylatorów do zasilacza UPS o mocy 200 kVA oraz dostawa wraz z wymianą kompletnego zasilacza UPS o mocy 2 kVA.

Wymiana i montaż układu stabilizacji ciśnienia węzła cieplnego w budynku Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.86.2023.MF)

Dostosowanie dźwięku filmu „Narodziny Ziemi” na potrzeby Planetarium Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.88.2023.JŚ).

Dostawa akcesoriów komputerowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.82.2023.MF)

Usługa przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli z zakresu treści III modułu wystawy Przyszłość Jest Dziś na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (DZP.262.102.2023.DP)

Usługa konsultacyjna dotycząca przygotowania projektu/prototypu platformy edukacyjnej na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.85.2023.DP)

Usługa biegłego rewidenta w zakresie sprawozdania finansowego instytucji kultury za lata 2023-2024 na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (2) (DZP.261.83.2023.DP)

Dostawa wraz z instalacją systemu audio w holu budynku PPK Centrum Nauki Kopernik

Dostosowanie tłumaczenia ukraińskiego oraz nagranie lektorskie filmu „Pod jednym niebem” w j. ukraińskim dla Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.81.2023.MF)

Usługa redakcji i nagrania ścieżki lektorskiej pokazów w j. angielskim dla 3 pokazów Planetarium Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.79.2023.DP)

Dostawa projektora do prezentacji pod kopułą Planetarium CNK

Dostawa materiałów do naprawy ekspozycji CNK część 2

Dostawa półek do regałów archiwum zakładowego Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.80.2023.JŚ)

Usługa udziału naukowca w dziedzinie nauk biologicznych w debacie dla nauczycieli na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (DZP.262.95.2023.DP)

Usługa udziału naukowca w dziedzinie nauk medycznych w debacie dla nauczycieli na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (DZP.262.94.2023.DP)

Świadczenie usług polegających na zapewnieniu realizacji działań wykonywanych przez edukatorów w ramach Programu Nauka dla Ciebie (3) (DZP.262.101.2023.DP)

Dostawa elektroniki innej niż RTV do eksponatów CNK część 2

Nasadzenie roślin na terenie zewnętrznym Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.78.2023.JŚ)

Sukcesywne dostawy materiałów biurowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik

Dostawa zestawów do izolacji DNA z krwi ssaków dla Centrum Nauki Kopernik (DZP.262.99.2023.DP)

Usługa udziału naukowca w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych w debacie dla nauczycieli na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (DZP.262.93.2023.DP)

Dostawa mioelektrycznej protezy rękiraz z rękawicą kosmetyczną oraz lejem protetycznym​ dla Centrum Nauki Kopernik (DZP.262.90.2023.MF)

Dostawa mobilnego systemu do projekcji sferycznych na potrzeby Planetobusu (DZP.260.62.2023.JO)

Szacowanie zamówienia- dostawa płyt HPL

Usługa przeprowadzenia debaty z naukowcami w ramach spotkania dla nauczycieli na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (DZP.262.92.2023.DP)

Dostawa dwóch sztuk eksponatu "Usyp mapę" dla Centrum Nauki Kopernik (DZP.262.91.2023.MF)

Centrum Nauki Kopernik ogłasza dodatkowy nabór wniosków w ramach inicjatywy „SOWA – Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności” finansowanej przez Ministra Edukacji i Nauki.

Jazdy doszkalające kat. B dla programu Nauka dla Ciebie w Centrum Nauki Kopernik (DZP.262.84.2023.MF)

Dostawa i montaż przetworników ciśnienia wraz z wizualizacją i dokumentacją dla Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.72.2023.MF)

Szacowanie wartości zamówienia

Usługa przeprowadzenia warsztatów online dotyczących pozyskiwania danych na temat klimatu dla nauczycieli na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (DZP.262.88.2023.DP)

Dostawa akcesoriów laboratoryjnych związanych z fizyką na potrzeby Centrum Nauki Kopernik. (DZP.260.60.2023.MSt)

Dostawa urządzeń stanowiących wyposażenie Planetarium - zamówienie z podziałem na 2 części (DZP.260.53.2023.MN)

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby wyposażenia biur Centrum Nauki Kopernik.

Produkcja i dostawa materiałów i systemów promocyjno-informacyjnych związanych z potrzebami placówek SOWA w 2023 roku

WSTĘPNE KONSULTACJE RYNKOWE: dotyczy urządzenia umożliwiającego transport "pionowy" towarów w budynku Centrum Nauki Kopernik (GIT.261.25.2023) - ponowione

Dostawa elementów systemu do prowadzenia pokazów laserowych w Planetarium Centrum Nauki Kopernik (2)

Realizacja badań satysfakcji osób odwiedzających Centrum Nauki Kopernik w ramach Wieczorów dla dorosłych.

Kompleksowa usługa organizacji kampanii startowej CanSat 2024 wraz ze startem rakiety w dniach 20-21 kwietnia 2024 roku dla Centrum Nauki Kopernik (DZP.262.87.2023.DP)

Usługa przeprowadzenia szkoleń tworzenia filmów do mediów społecznościowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (2)

Dostosowanie tłumaczenia ukraińskiego oraz nagranie lektorskie filmów w j. ukraińskim dla 9 ścieżek dźwiękowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (3) (DZP.262.85.2023.DP)

Dostosowanie tłumaczenia i dostarczenie nagrań ukraińskiej wersji językowej scenariuszy (dubbingu) spektakli w Teatrze Robotycznym w Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.64.2023.MF)

Wynajem nośników reklamowych oraz usługa emisji spotów reklamowych dla promocji wystawy „Przyszłość jest dziś. Człowiek 2.0” – zamówienie z podziałem na 3 części. (DZP.260.50.2023.MN)

Dostawa i montaż sprężarki powietrza dla Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.63.2023.MF)

Świadczenie kompleksowych usług porządkowych w budynkach Centrum Nauki Kopernik i Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego oraz na przyległych do nich terenach zewnętrznych DZP.260.34.2023.KD

Usługa samochodowego transportu specjalistycznego eksponatu (rzeźby) na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.61.2023.DP)

Kompleksowa usługa dostarczenia, rozstawienia, obsługi i demontażu oświetlenia, mebli i roślin na konferencji Pokazać-Przekazać w Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.62.2023.MF)

Dostawa dużego AGD dla Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w Centrum Nauki Kopernik (2) (DZP.262.70.2023.JŚ).

Dostawa akcesoriów biurowych dla Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w Centrum Nauki Kopernik część 1. (DZP.262.82.2023.JŚ)

Dostawa akcesoriów biurowych dla Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w Centrum Nauki Kopernik część 2 (DZP.262.83.2023.JŚ).

Dostawa artykułów konstrukcyjnych do budowy prototypów eksponatów wystaw stałych Centrum Nauki Kopernik (DZP.260.47.2023.JO)

Dostawa elementów systemu do prowadzenia pokazów laserowych w Planetarium Centrum Nauki Kopernik (DZP.260.45.2023.KZ)

Zapewnienie dostępu do usług kompleksowej opieki medycznej dla pracowników Centrum Nauki Kopernik oraz członków ich rodzin.

Skompletowanie i dostawa 160 zestawów edukacyjnych Nauka dla Ciebie w domu (3) (DZP.262.81.2023.MF)

Świadczenie usługi sprzedaży biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych na potrzeby CNK w latach 2023-2026.

Wykonanie audiodeskrypcji dla 14 ścieżek dźwiękowych filmów dla Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (DZP.262.80.2023.MF)

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA W RAMACH PROJEKTU: „KAMPANIE EDUKACYJNO – INFORMACYJNE” NR: POPC.03.04.00-00-0001/17

„Kompleksowa usługa logistyczna w ramach Letniej Szkoły Prototypowania 2023”

Dostawa materiałów do naprawy ekspozycji CNK

Usługa serwisu dwóch mobilnych klimatyzatorów używanych w Planetobusie (2) (DZP.262.50.2023.MF)

Konkursu na najem lokalu biurowego wraz z przylegającą salą spotkań w budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego

Dostawa subskrypcji do posiadanych licencji Microsoft Open Value na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.60.2023.DP)

Wykonanie audytu systemu dźwiękowego sali Planetarium na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.54.2023.DP)

Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, kategorii N1, na potrzeby Centrum Nauki Kopernik. (DZP.260.41.2023.MN)

Wykonanie audiodeskrypcji filmu „Pod jednym niebem” dla Planetarium Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (DZP.261.58.2023.MF)

Dostawa 180 sztuk zestawów edukacyjnych o tematyce związanej z powietrzem do Centrum Nauki Koperni

Wykonanie transkrypcji do pięciu filmów dla Planetarium Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (DZP.261.57.2023.MF)

Nagrania lektorskie w j. polskim do filmów i trailerów na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (2) (DZP.262.78.2023.DP)

Usługa zaprojektowania identyfikacji wizualnej Festiwalu Przemiany 2023 wraz z przygotowaniem graficznym materiałów promocyjnych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.55.2023.DP)

Usługa przeprowadzenia szkolenia z tworzenia filmów do mediów społecznościowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (DZP.262.77.2023.DP)

Dostawa elektroniki innej niż RTV do eksponatów CNK

Zapytanie ofertowe scenariusze zdrowie i bioróżnorodność

Dostawa zasilacza wysokiego napięcia na potrzeby Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w Centrum Nauki Kopernik - ponowienie (DZP.262.75.2023.JŚ).

„Dostawa rekonstrukcji Neandertalczyka.”

Przeprowadzenie warsztatów online z zakresu facylitacji grupy projektowej na potrzeby Letniej Szkoły Edukacji Kosmicznej (DZP.262.76.2023.MF)

Dostosowanie tłumaczenia ukraińskiego oraz nagranie lektorskie filmów w j. ukraińskim dla 9 ścieżek dźwiękowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (2) (DZP.262.74.2023.DP)

Nagranie polskiej ścieżki dźwiękowej dla 4 filmów i trailerów do filmów na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (2) (DZP.262.73.2023.DP)

Przeprowadzenie warsztatów online z podstaw elektroniki Arduino w ramach Letniej Szkoły Edukacji Kosmicznej (DZP.262.71.2023.MF)

Przeprowadzenie warsztatów online z projektowania 3D w ramach Letniej Szkoły Edukacji Kosmicznej (DZP.262.72.2023.MF)

Dostawa akcesoriów laboratoryjnych związanych z fizyką na potrzeby Centrum Nauki Kopernik - zamówienie z podziałem na 3 części. (DZP.260.43.2023.MSt)

Wykonanie remontu istniejącego układu instalacji stabilizacji glikolu na instalacji chłodu w budynku Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.45.2023.DP)

„Dostawa pakietu usług wsparcia producenta oprogramowania dla produktów Microsoft Zamawiającego przez okres 12 miesięcy”

Wymiana i montaż szyb do Planetarium i przy zejściu na parking dla Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.52.2023.MF)

Wykonanie zasilania czterech gniazd w Planetarium Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.53.2023.MF)

Skompletowanie i dostawa 170 zestawów edukacyjnych Nauka dla Ciebie w domu na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (2) (DZP.262.68.2023.DP)

Wykonanie projektu wykonawczego modernizacji systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji przestrzeni wystaw w budynku A i B oraz pomieszczeń biurowych w budynku Planetarium Centrum Nauki Kopernik

WSTĘPNE KONSULTACJE RYNKOWE - Ogłoszenie - dotyczy przeprowadzenie modernizacji systemu do wyświetlania pokazów w Planetarium w Centrum Nauki Kopernik (PLA.261.22.2023)

Wykonanie, dostawa i montaż eksponatu „Mózg na szalce” dla Centrum Nauki Kopernik (DZP.262.42.2023.MF)

Zapytanie ofertowe scenariusze biotechnologia i genetyka

Dostawa elektroniki RTV do eksponatów CNK

Dostawa wraz z wdrożeniem nowego systemu telefonii stacjonarnej

Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (2) (DZP.260.32.2023.MN)

Usługa kompleksowego zarządzania bezpieczeństwem ppoż. kompleksu obiektów Centrum Nauki Kopernik oraz Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego (DZP.261.49.2023.DP)

Testowe ogłoszenie

Dostawa obiektywu do zdjęć makro na potrzeby Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego Centrum Nauki Kopernik (DZP.262.69.2023.DP)

Naprawa czerwonego chodnika do Planetarium na wysokości wejścia do biura Centrum Nauki Kopernik - ponowienie (DZP.261.50.2023.MF)

Dostawa sprzętu biurowego na potrzeby Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w Centrum Nauki Kopernik (DZP.262.65.2023.JŚ).

Dostawa drobnych urządzeń laboratoryjnych do biologii i chemii na potrzeby Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego Centrum Nauki Kopernik (DZP.262.60.2023.DP)

Nagranie polskiej ścieżki dźwiękowej dla filmu "Jesteśmy astronomami" na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.47.2023.DP)

Nagrania lektorskie w j. polskim do filmów i trailerów na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (DZP.262.67.2023.DP)

Dostosowanie tłumaczenia ukraińskiego oraz nagranie lektorskie filmów w j. ukraińskim dla 9 ścieżek dźwiękowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (DZP.262.53.2023.DP)

Dostawa akcesoriów komputerowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.46.2023.DP)

Usługa wsparcia dla macierzy NetApp 2240 na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.48.2023.DP)

Ogłoszenie o poszukiwaniu eksperta ds. alternatywnych sieci żywności - usługi edukacyjne

Ogłoszenie o poszukiwaniu eksperta ds bezpieczeństwa żywności - usługi edukacyjne

Ogłoszenie o poszukiwaniu eksperta ds. dezinformacji w przestrzeni publicznej - usługi edukacyjne

Ogłoszenie o poszukiwaniu eksperta ds. diety i żywienia człowieka - usługi edukacyjne

Ogłoszenie o poszukiwaniu eksperta ds. klimatologii - usługi edukacyjne

Ogłoszenie o poszukiwaniu eksperta ds. kuchni wegańskiej - usługi edukacyjne

Dostawa elementów do budowy eksponatów wykonanych zgodnie z projektem Centrum Nauki Kopernik część 2

Dostawa akcesoriów biurowych​ dla Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w Centrum Nauki Kopernik (DZP.262.66.2023.MF)

Dostosowanie dźwięku nagrań na potrzeby Planetarium Centrum Nauki Kopernik (DZP.262.54.2023.DP)

Dostawa mebli magazynowych do zapleczy laboratoriów na potrzeby Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w Centrum Nauki Kopernik (DZP.262.63.2023.JŚ)

Dostawa elektronarzędzi do Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego Centrum Nauki Kopernik (DZP.262.59.2023.DP)

Nagranie polskiej ścieżki dźwiękowej dla 4 filmów i trailerów do filmów na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (DZP.262.52.2023.DP)

Dostawa elektronarzędzi laboratoryjnych​ dla Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w Centrum Nauki Kopernik (DZP.262.61.2023.MF)

Dostawa narzędzi laboratoryjnych​ dla Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w Centrum Nauki Kopernik (DZP.262.62.2023.MF)

Zakup materiałów do produkcji eksponatów w ramach inicjatywy SOWA

Dostawa przyrządów elektrycznych - oscyloskop cyfrowy​ dla Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w Centrum Nauki Kopernik - ponowienie (DZP.262.58.2023.MF)

Wymiana sterowników klimakonwektorów w budynku Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.44.2023.DP)

Naprawa czerwonego chodnika do Planetarium na wysokości wejścia do biura Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.43.2023.MF)

Dostawa akcesoriów laboratoryjnych – sprzęt optyczny na potrzeby Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w Centrum Nauki Kopernik (DZP.262.57.2023.JŚ).

Dostawa przyrządów elektrycznych - multimetry (20 sztuk)​ dla Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w Centrum Nauki Kopernik - ponowienie (DZP.262.56.2023.MF)

Aktualizacja kosztorysów inwestorskich oraz technologii dla projektów wykonawczych modernizacji klimatyzacji i wentylacji laboratoriów dla Centrum Nauki Kopernik - ponowienie (DZP.261.41.2023.MF)

„Dostawa i montaż zabezpieczenia zewnętrznej powierzchni szyb elewacji budynków CNK folią przeciwsłoneczną”

Dostawa i wymiana szyb w kraterach Centrum Konferencyjnego CKK (DZP.260.28.2023.MN)

Wykonanie i dostawa 25 zestawów elektronicznych „CanSat Kit” na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (DZP.262.44.2023.DP)

Dostawa części zamiennych do eksponatów w ramach inicjatywy SOWA

Wykład i warsztaty dla nauczycieli

Prototypowanie warsztatów

Dostawa, rozmieszczenie i montaż oznaczeń dotykowych posadzki wspomagających osoby z niepełnosprawnością wzroku dla Centrum Nauki Kopernik - ponowienie (DZP.262.51.2023.MF)

Dostawa bezprzewodowych słuchawek dousznych oraz skrzyń ładujących na potrzeby Planetarium Centrum Nauki Kopernik

Dostawa akcesoriów laboratoryjnych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik

Dostawa i wymiana akumulatorów w jednostce centralnej instalacji Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego w budynku Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.40.2023.MF)

Usługa naprawy dylatacji w hali wystaw budynku Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.32.2023.DP)

Dostawa dużego AGD​ dla Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w Centrum Nauki Kopernik (DZP.262.48.2023.MF)

Dostawa małego AGD​ dla Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w Centrum Nauki Kopernik (DZP.262.49.2023.MF)

Wykonanie projektu budowlanego dla fundamentów pod totemy (T1 do T5) wraz z zasilaniem na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.33.2023.DP)

Dostawa wraz z montażem systemu kontroli dostępu oraz urządzeń monitoringu w budynkach Centrum Nauki Kopernik i Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego

Usługi tłumaczeń pisemnych: z języka polskiego na język angielski i ukraiński oraz z języka angielskiego i ukraińskiego na język polski w tym tłumaczenia przysięgłego dla Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.26.2023.MF)

Sukcesywne usługi przeglądów okresowych i bieżących napraw samochodów na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.37.2023.DP)

Usługa tłumaczenia na polski język migowy na wydarzeniach organizowanych przez Centrum Nauki Kopernik (2) (DZP.262.47.2023.DP)

Dostawa naczyń laboratoryjnych termicznych na potrzeby Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego Centrum Nauki Kopernik (DZP.262.43.2023.DP)

Realizacja dwóch filmów dla osób z niepełnosprawnościami Centrum Nauki Kopernik (DZP.262.46.2023.MF)

Adaptacja pomieszczenia na Studio Nagrań w budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego.

Usługa przeniesienia hydrantu DN52 w budynku Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.39.2023.DP)

Usługa sezonowej wymiany ogumienia w samochodach osobowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.38.2023.DP)

Kompleksowa wymiana i naprawa lamp oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w obiektach Centrum Nauki Kopernik (3)

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego do Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego Centrum Nauki Kopernik (DZP.262.41.2023.DP)

Dostawa, rozmieszczenie i montaż oznaczeń dotykowych posadzki wspomagających osoby z niepełnosprawnością wzroku dla Centrum Nauki Kopernik (DZP.262.40.2023.MF)

Realizacja badania ewaluacyjnego 25. edycji Pikniku Naukowego Centrum Nauki Kopernik.

Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (DZP.260.20.2023.MN)

Wykonanie tłumaczeń na PJM wybranych treści ze strony Centrum Nauki Kopernik (DZP.262.39.2023.MF)

Dostawa pomocy naukowych (cz. 1.) - modele i zestawy na potrzeby Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w Centrum Nauki Kopernik (DZP.262.35.2023.JŚ)

Dostawa artykułów elektrycznych potrzebnych do produkcji eksponatów w ramach inicjatywy SOWA

Sukcesywny zakup paliw w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych do samochodów służbowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (2)

Aktualizacja kosztorysów inwestorskich oraz technologii dla projektów wykonawczych modernizacji klimatyzacji i wentylacji laboratoriów dla Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.35.2023.MF)

Świadczenie usług polegających na zapewnieniu realizacji działań wykonywanych przez edukatorów w ramach Programu Nauka dla Ciebie (2) (DZP.262.38.2023.DP)

Konkurs ofert na najem sezonowego Pawilonu 512 na bulwarach wiślanych przy budynku Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

Zapytanie ofertowe ekspert ekonomia zmian klimatu

Zapytanie ofertowe ekspert fizyka klimatu

Zapytanie ofertowe ekspert klimatologii

Dostawa wieszaków mobilnych oraz zawieszek z numeracją na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.36.2023.DP)

Dostawa pomocy naukowych – aplikacje z modelami do biologii na potrzeby Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w Centrum Nauki Kopernik (DZP.262.36.2023.JŚ).

Kompleksowy audyt energetyczny przedsiębiorstwa Centrum Nauki Kopernik - ponowienie (DZP.261.34.2023.MF)

Szacowanie wartości eksponatu „Pigułka na wszystko”

Dostawa pomocy naukowych (cz. 3.) - zestaw okazów stawonogów na potrzeby Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w Centrum Nauki Kopernik (DZP.262.37.2023.JŚ)

Dostawa stołu optycznego​ dla Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w Centrum Nauki Kopernik (DZP.262.33.2023.MF)

Dostawa blatów magnetycznych​ dla Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w Centrum Nauki Kopernik (DZP.262.34.2023.MF)

Przedłużenie oraz dostawa nowych licencji do oprogramowania Adobe na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.31.2023.DP)

Wykonanie i montaż szklanych drzwi w budynku Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.30.2023.DP)

Dostawa zasilacza wysokiego napięcia​ dla Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w Centrum Nauki Kopernik (DZP.262.30.2023.MF)

Dostawa zasilaczy laboratoryjnych stanowiskowych dla Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w Centrum Nauki Kopernik (DZP.262.31.2023.MF)

Dostawa laserów dla Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w Centrum Nauki Kopernik (DZP.262.32.2023.MF)

Usługa przeglądu konserwacyjnego elewacji budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.27.2023.DP)

Dostawa przyrządów elektrycznych - oscyloskop analogowy​ dla Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w Centrum Nauki Kopernik (DZP.262.28.2023.MF)

Dostawa przyrządów elektrycznych - multimetry (20 sztuk)​ dla Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w Centrum Nauki Kopernik (DZP.262.29.2023.MF)

Wsparcie dla urządzeń zabezpieczeń sieciowych Fortigate na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.25.2023.DP)

Dostawa 120 sztuk ludzkich organoidów mózgowych dla Centrum Nauki Kopernik (DZP.262.20.2023.MF)

Dostawa przyrządów elektrycznych - analizator widma i generator funkcyjny​ dla Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w Centrum Nauki Kopernik (DZP.262.25.2023.MF)

Dostawa przyrządów elektrycznych - oscyloskop cyfrowy​ dla Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w Centrum Nauki Kopernik (DZP.262.27.2023.MF)

Dostawa oprogramowania inżynieryjnego dla Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego (DZP.262.21.2023.DP)

Sukcesywna produkcja druków na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (DZP.260.18.2023.JO)

Dostawa spektrofotometru dla Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w Centrum Nauki Kopernik (DZP.262.23.2023.MF)

Usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla 26. Pikniku Naukowego Centrum Nauki Kopernik i Polskiego Radia (DZP.261.28.2023.MF)

Sukcesywny zakup paliw w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych do samochodów służbowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik

Przegląd i legalizacja gaśnic dla 26. Pikniku Naukowego Centrum Nauki Kopernik i Polskiego Radia (DZP.261.29.2023.MF)

Dostawa wraz z uruchomieniem dwóch programatorów uniwersalnych na potrzeby Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w Centrum Nauki Kopernik (DZP.262.22.2023.JŚ)

„Kompleksowa usługa turystyczna w ramach Konkursu Nauka dla Ciebie 2023” (nr. DZP.260.21.2023.KD)

Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dotyczącej modernizacji instalacji klimatyzacji i wentylacji w budynku Planetarium Centrum Nauki Kopernik

Sukcesywne naprawy, czyszczenie oraz konserwacja drukarek stanowiących wyposażenie Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.21.2023.MF)

Usługa zaprojektowania i wykonania scenografii do strefy VIP w namiocie na 26. Pikniku Naukowym na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (DZP.262.17.2023.DP)

Wykonanie wyklejenia folią mleczną szyb w "kraterze" w Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.20.2023.MF)

Konkursu na najem lokalu biurowego wraz z przylegającą salą spotkań w budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego

Konkurs na najem powierzchni na prowadzenie kawiarni w budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego

W ramach szacowania wartości zamówienia, Centrum Nauki Kopernik przedstawia do wyceny przedmiot zamówienia dotyczący wykonania eksponatu

Sukcesywne usługi przeglądów okresowych oraz napraw automatycznych ekspresów do kawy będących na wyposażeniu Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.18.2023.DP)

Dostawa przenośnych pętli indukcyjnych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (DZP.262.15.2023.DP)

Jednorazowa dostawa artykułów biurowych dla Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.15.2023.MF)

Dostawa monitorów przemysłowych do eksponatów w ramach inicjatywy SOWA (2)

WSTĘPNE KONSULTACJE RYNKOWE - Ogłoszenie - dotyczy modernizacji systemu do pokazów laserowych w Planetarium Centrum Nauki Kopernik (PLA.261.9.2023)

Zapytanie ofertowe SUS.262.3.2023 na organizację i moderację wydarzenia online

Kompleksowy audyt energetyczny przedsiębiorstwa Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.17.2023.MF)

Odbiór i utylizacja odpadów laboratoryjnych i warsztatowych dla Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.14.2023.MF)

Dostawa i montaż systemu nawadniającego na terenie zielonym dookoła budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego (2) (DZP.261.16.2023.DP)

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych w ramach spotkań organizowanych przez Centrum Nauki Kopernik (2) (DZP.262.19.2023.DP)

Usługa wykonania audiodeskrypcji eksponatów znajdujących się na wystawach Centrum Nauki Kopernik. (DZP.262.6.2023.MF)

Zapewnienie wraz obsługą techniczną infrastruktury technicznej - urządzeń (m.in. agregatów prądotwórczych, oświetlenia, nagłośnienia) na potrzeby organizowanego wydarzenia: 26. Pikniku Naukowego (DZP.260.15.2023.MSt).

Kompleksowa wymiana i naprawa lamp oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w obiektach Centrum Nauki Kopernik

Wymiana szyby w „kraterze” na pierwszym piętrze w budynku Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.9.2023.MF)

Dostawa eksponatu Protheus

Zapewnienie wraz obsługą techniczną hal namiotowych i namiotów z infrastrukturą na potrzeby organizowanego wydarzenia: 26. Pikniku Naukowego (DZP.260.14.2023.MSt).

Usługa transportu 400kg garnetu mesh 220 do siedziby Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.11.2023.DP)

Dostawa konstrukcji eksponatów do trzeciego modułu nowej wystawy stałej w Centrum Nauki Kopernik

WSTĘPNE KONSULTACJE RYNKOWE - Ogłoszenie - dotyczy urządzenia umożliwiającego transport "pionowy" towarów w budynku Centrum Nauki Kopernik (GIT.261.25.2023)

Świadczenie usług cateringowych podczas wydarzeń organizowanych w Centrum Nauki Kopernik w roku 2023 i 2024

Wykonanie analizy obecnej dokumentacji oraz stworzenie nowej dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa informacji Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.10.2023.MF)

Dostarczenie usługi świadczenia wsparcia technicznego producenta dla posiadanego przez Centrum Nauki Kopernik sprzętu teleinformatycznego firmy CISCO. (DZP.260.8.2023.MN)

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych w ramach spotkań organizowanych przez Centrum Nauki Kopernik (DZP.262.9.2023.DP)

Wykonanie i dostarczenie zestawu mebli do Majsterni Centrum Nauki Kopernik w ramach inicjatywy SOWA (DZP.260.4.2023.MN)

Wynajem średnioterminowy samochodu osobowego na potrzeby Inicjatywy SOWA (DZP.262.7.2023.DP)

Przygotowanie i realizacja filmów promujących Pracownię Przewrotu Kopernikańskiego w Centrum Nauki Kopernik (DZP.262.3.2023.MF)

Skompletowanie i dostawa 440 zestawów edukacyjnych Nauka dla Ciebie w domu na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (DZP.262.8.2023.DP)

Zapytanie Ofertowe Panel Badawczy BAD.261.5.2023

Dostawa sprzętu laboratoryjnego (m.in. sondy i interfejsy) do badań w zakresie fizyki do nowego budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego CNK (DZP.260.2.2023.MN)

Dostawa elementów do budowy eksponatów wykonanych zgodnie z projektem Centrum Nauki Kopernik część 1

Kompleksowa usługa turystyczna w ramach Matematycznej Letniej Szkoły Prototypowania 2023 (DZP.262.2.2023.DP)

Świadczenie usług polegających na zapewnieniu realizacji działań wykonywanych przez edukatorów w ramach Programu Nauka dla Ciebie (DZP.262.4.2023.DP)

Usługa kierowania pracowników tymczasowych do wykonywania pracy na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.5.2023.DP)

System webowy do zarządzania zgłoszeniami i bazą wystawców Pikniku Naukowego (DZP.261.4.2023.MF)

Usługa wykonania nowej wersji mapy online 26.Pikniku Naukowego (DZP.261.3.2023.DP)

Dostawa monitorów przemysłowych do eksponatów w ramach inicjatywy SOWA

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2023

Szacowanie wartości zamówienia: kompleksowa usługa skompletowania i dostawy zestawów edukacyjnych według wytycznych, i na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (INSP.262.12.2023)

REMONT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM KLIMAKONWEKTORA W POMIESZCZENIU TEATRU WYSOKICH NAPIĘĆ CENTRUM NAUKI KOPERNIK (DZP.260.73.2022.JO)

Badanie skuteczności kampanii wizerunkowej Centrum Nauki Kopernik.

Dokonanie szacunku ceny netto konstrukcji eksponatów do trzeciego modułu wystawy PJD

Dostawa eksponatu robot SPOT w ilości 2 sztuk.

Wynajem nośników reklamowych oraz usługa emisji spotów reklamowych dla kampanii „Kopernik dla dorosłych” realizowanej w województwie mazowieckim

Usługa zaprojektowania identyfikacji wizualnej 26. Pikniku Naukowego wraz z przygotowaniem graficznym materiałów promocyjnych (DZP.262.1.2023.DP)

Konkurs na wynajem powierzchni gastronomicznej w budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w Warszawie.

Kompleksowa wymiana i naprawa lamp oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w obiektach Centrum Nauki Kopernik

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego eksponatu Człowiek Przyszłości zgodnego z dokumentacją dostarczoną przez CNK

Wynajem wystawy czasowej „The world of poison”

Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne w zakresie Współprowadzenia trzech warsztatów dla uczniów w roli eksperta / ekspertki do spraw energetyki

Sukcesywna dostawa płynu do eksponatu „Mydlana ściana” na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.21.2022.DP)

Świadczenie usług serwisowych służących rozwojowi dwóch stron internetowych Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.22.2022.MF)

Dostawa wraz z montażem zmywarki laboratoryjnej dla Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.20.2022.DP)

Przedłużenie wsparcia do posiadanej licencji Macrium Reflect Technicals na 1 rok

Usługa hostingu serwisów Centrum Nauki Kopernik

Remont przepompowni ścieków nr 5 w Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.18.2022.MF)

Nagranie ścieżki lektorskiej do filmu „ZIEMIA, KSIĘŻYC i SŁOŃCE” w j. ukraińskim dla Planetarium Centrum Nauki Kopernik

Dostawa wraz z montażem mebli technicznych do nowego budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego CNK (2). (DZP.260.82.2022.MN)

Produkcja i dostawa materiałów i systemów promocyjno-informacyjnych związanych z potrzebami placówek SOWA w 2022 roku (2)

Dostawa oprogramowania do jakościowej analizy danych dla Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego​ - ponowienie (DZP.262.27.2022.MF)

Dostawa oprogramowania do statystycznej analizy danych dla Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego - ponowienie (DZP.262.26.2022.MF)

Sprzedaż i dostawa stacji badawczych oraz ich oprogramowania do strefy Living Lab Centrum Nauki Kopernik (2)

Przedmiotem zamówienia jest zakup przedłużenia wsparcia macierzy HP 3par 8440 s/n CZ37508J1F na poziomie identycznym lub lepszym jak aktualnie posiadana umowa serwisowa PL-PL1266-03, id: 1086 6588 3806 na okres 12 miesięcy. Serwis powinien być świadczo

Centrum Nauki Kopernik przedstawia do wyceny przedmiot zamówienia dotyczący wykonania eksponatu do III modułu wystawy Przyszłość jest Dziś :Człowiek Przyszłości

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i wymiana drzwi tylnych oraz bocznych w zabudowie kontenerowej

Zakup licencji na oprogramowanie (SOWA.262.97.2022 )

Zakup licencji na oprogramowanie (IT.261.49.2022 )

Obsługa techniczna nieruchomości Centrum Nauki Kopernik oraz Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego.

Produkcja i dostawa materiałów i systemów promocyjno-informacyjnych związanych z potrzebami placówek SOWA w 2022 roku.

Badania satysfakcji zwiedzających wystawy w Centrum Nauki Kopernik oraz widzów Planetarium Centrum Nauki Kopernik w 2023 roku.

Dostawa oprogramowania do do jakościowej analizy danych dla Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w Centrum Nauki Kopernik​ - ponowienie (DZP.262.25.2022.MF)

Usługa wsparcia dla systemu pokazowego planetarium w Centrum Nauki Kopernik przez okres 15 miesięcy.

Dostawa trzech drukarek 3D do Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w Centrum Nauki Kopernik (DZP.262.24.2022.DP)

Dostawa wyposażenia i normaliów w ramach inicjatywy SOWA

Przedmiotem zamówienia są: nagrania ścieżki lektorskiej dla filmów i trailerów dla 3 filmów popularnonaukowych

Dostawa elektrycznego wózka widłowego w ramach Inicjatywy SOWA (DZP.262.23.2022.MF)

Dostawa koszulek polo i bluz z haftem logotypów na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.9.2022.DP)

Usługa wykonania audytu dostępności komunikacyjno-informacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami w Centrum Nauki Kopernik (DZP.262.20.2022.DP)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego dwóch eksponatów zgodnych z dokumentacją dostarczoną przez CNK

Zaprojektowanie i wykonanie przyłączenia do istniejącej sieci instalacji 230V w budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.17.2022.DP)

,Wymiana wykładziny w trzech pomieszczeniach w biurze na 1 piętrze w budynku Centrum Nauki Kopernik

Usługa tłumaczenia na polski język migowy na wydarzeniach organizowanych przez Centrum Nauki Kopernik (DZP.262.19.2022.DP)

Usługa przeprowadzenia szkoleń w zakresie kontaktu z osobami ze szczególnymi potrzebami dla pracowników Centrum Nauki Kopernik (DZP.262.22.2022.DP)

Sukcesywna produkcja druków na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (DZP.260.60.2022.JO)

Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne w zakresie udziału w spotkaniu o depresji klimatycznej wśród młodzieży w roli eksperta

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa systemu lokalizacji i monitorowania pojazdów GPS wraz z niezbędnymi do jego funkcjonowania urządzeniami

Świadczenie usług monitorowania sygnałów pożarowych z systemów wykrywania pożaru w obiektach Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.16.2022.DP).

Dostawa i montaż mebli do budynku Planetarium i biur Centrum Nauki Kopernik.

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych podczas spotkania organizowanego w Centrum Nauki Kopernik.(DZP.260.74.2022.MN)

Modernizacja działania Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego

Dostawa oprogramowania do statystycznej analizy danych dla Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w Centrum Nauki Kopernik (DZP.262.14.2022.MF)

Dostawa oprogramowania do do jakościowej analizy danych dla Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w Centrum Nauki Kopernik​ (DZP.262.21.2022.MF)

Dostawa zestawu skrzyń transportowych dla wystawy matematycznej (DZP.262.16.2022.MF)

Dostawa wraz z montażem pięciu podwieszanych i podświetlanych kasetonów wewnętrznych w Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.3.2022.MF)

Naprawa nośników mobilnych SIW w Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.4.2022.MF)

Dostawa dwóch podświetlanych totemów zewnętrznych oraz modernizacja trzech istniejących w Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.14.2022.MF)

Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji oraz przedłużenia licencji oprogramowania graficznego Autodesk AutoCad LT

Przedmiotem zamówienia jest zakup przedłużenia licencji oprogramowania graficznego Autodesk 3ds Max oraz V-Ray

Usługa wykonania i dostawy zdjęć z wydarzenia Forum SOWA 7-8 grudnia 2022 w Centrum Nauki Kopernik (DZP.262.18.2022.DP)

Wykonanie i dostawa tyfloplanów stacjonarnych i przenośnych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (DZP.262.10.2022.DP)

Dostawa blatów i stołu optycznego do Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w Centrum Nauki Kopernik (DZP.262.17.2022.MF)

Zapytanie ofertowe IT.261.41.2022 Aplikacja do szkoleń

Dostawa sprzętu audio-video na potrzeby Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w Centrum Nauki Kopernik - zamówienia z podziałem na 3 części (PZP.260.59.2022.MSt).

Dostawa zestawu silnikowego do klimakonwektora TRANE FWD45 (DZP.261.15.2022.DP).

Dostawa sześciu kolumn informacyjnych dla wystawy matematycznej (DZP.262.15.2022.MF)

Zapytanie Ofertowe PLA.262.5.2022 nagrania ścieżki lektorskiej dla filmów i trailerów dla 3 filmów popularnonaukowych

Szacowanie wartości zamówienia: dostawa wraz z oprogramowaniem stacji badawczych do strefy Living Lab w Centrum Nauki Kopernik.

Dostawa koszulek polo, bluz i kurtek softshell z nadrukiem logotypów na potrzeby programu Nauka dla Ciebie (DZP.262.11.2022.DP)

Dostawa wraz z uruchomieniem dwóch programatorów uniwersalnych na potrzeby Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w Centrum Nauki Kopernik (DZP.262.13.2022.DP)

Dostawa wraz z uruchomieniem 16 zestawów klocków interaktywnych na potrzeby Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w Centrum Nauki Kopernik (DZP.262.12.2022.DP)

Sporządzenie raportu dotyczącego wewnętrznych regulacji obowiązujących w Centrum Nauki Kopernik w zakresie zarządzania kryzysowego (DZP.260.11.2022.JŚ).

Usługa nagrania ścieżki lektorskiej do 4 filmów w j. ukraińskim dla Planetarium Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.8.2022.DP)

Zapytanie ofertowe nr SUS.262.9.2022 na przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla młodzieży na poziomie szkoły ponadpodstawowej, w formacie online, o tytule „Kariera w sektorze kosmicznym”.

Usługa dostosowania ścieżki dźwiękowej do pokazu „Cybershow” w Planetarium Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.13.2022.DP)

Przedmiotem zamówienia jest zakup przedłużenia wsparcia do posiadanych licencji Solid Works

Zapytanie ofertowe – wykonanie i dostarczenie stojaków na instrukcje

Usługa oklejenia samochodu Ford Tourneo Connect na potrzeby Inicjatywy SOWA (DZP.262.7.2022.DP)

Dostawa 25 dedykowanych zestawów edukacyjnych (DZP.261.10.2022.JŚ)

Dostawa roślin oraz obsadzenie ich w donicach zamawiającego w budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego oraz na dachu budynku Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.6.2022.JŚ)

Dostawa spawarki MIG mobilnej na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (DZP.262.8.2022.DP)

Dostawa trzech wycinarek laserowych biurkowych o mocy minimum 40W na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (DZP.262.9.2022.DP)

Dostawa przyrządów elektrycznych do Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w Centrum Nauki Kopernik (DZP.262.3.2022.MF)

Dostawa laserów do Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w Centrum Nauki Kopernik (DZP.262.4.2022.MF)

Dostawa spektroskopów do Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w Centrum Nauki Kopernik (DZP.262.5.2022.MF)

Dostawa zasilaczy i generatorów do Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w Centrum Nauki Kopernik (DZP.262.6.2022.MF)

Wymiana drzwi szklanych w biurze na pierwszym piętrze w budynku Centrum Nauki Kopernik

Wymiana szyby w „kraterze” na pierwszym piętrze w budynku Centrum Nauki Kopernik

Usługa serwisowe - naprawa bramki wejściowej w budynku Centrum Nauki Koperniki (DZP.261.12.2022.JŚ).

Dostawa wraz z montażem dwóch podświetlanych totemów zewnętrznych oraz modernizacja trzech istniejących w Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.2.2022.MF)

Przedmiotem zamówienia jest zakup akcesoriów komputerowych

Dostawa i montaż systemu nawadniającego terenów zielonych przy budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w Centrum Nauki Kopernik (DZP.261.5.2022.JŚ).

Dostawa blatów i stołu optycznego do Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego (DZP.262.2.2022.MF)

Dostawa spektrofotometru do Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego (DZP.262.1.2022.MF)

Dostawa artykułów elektrotechnicznych potrzebnych do produkcji eksponatów w ramach inicjatywy SOWA

Przedmiotem zamówienia jest Udostępnienie panelu badawczego do realizacji pomiarów na podstawie ankiety przekazanej przez Zamawiającego

Dostawa artykułów elektrycznych potrzebnych do produkcji eksponatów w ramach inicjatywy SOWA

Dzierżawa wielofunkcyjnych urządzeń kopiująco-drukujących wraz z zapewnieniem obsługi eksploatacyjnej, oraz świadczenie usług serwisowych urządzeń kopiująco-drukujących SHARP (DZP.261.1.2022.JŚ).

Wymiana modułu FLM-420-NAC-S w garażu zewnętrznym Centrum Nauki Kopernik

Wymiana klawiatury CCTV z manipulatorem drążkowym i wyświetlaczem w pomieszczeniu BMS w budynku Centrum Nauki Kopernik

GIT.261.87.2022 Wymiana szyby przy windzie w „nodze” w budynku Centrum Nauki Kopernik

Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego umożliwiającego zarządzanie planem finansowym oraz planem postępowań o udzielenie zamówień publicznych (DZP.260.69.2022.JG).

Naprawa poręczy w dwóch windach w galerii w budynku Centrum Nauki Kopernik’

W ramach szacowania wartości zamówienia, Centrum Nauki Kopernik przedstawia do wyceny przedmiot zamówienia dotyczący dostarczenia organoidu mózgu i serca

Ogłoszenie w sprawie wyboru influencera naukowego/popularnonaukowego i publikacji na temat naukowych fake news. Zadanie realizowane w ramach Kampanii Edukacyjno-Informacyjnych (KEI).

INSP.262.9.2022 - Świadczenie usług polegających na zapewnieniu realizacji działań wykonywanych przez edukatorów w ramach Programu Nauka dla Ciebie realizowanego wspólnie przez Centrum Nauki Kopernik i Ministerstwo Edukacji i Nauki (5)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego dwóch eksponatów zgodnych z dokumentacją

Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne w zakresie współprowadzenia warsztatów edukacyjnych dla młodzieży szkół średnich

Szacowanie wartości przedmiotu zamówienia – wykonanie i dostawa elementów z granulatu gumowego.

Zapytanie ofertowe IT.261.34.2022 Autodesk Oprogramowanie graficzne

Przedmiotem zamówienia jest zakup wsparcia na 1 rok dla posiadanych licencji Architecture Engineering & Construction Collection Commercial Single-user Annual Subscription Renewal

Produkcja i zakup emisji spotu reklamowego SOWA w wybranych lokalnych rozgłośniach radiowych w ramach Inicjatywy SOWA

Dostawa eksponatu Brain Odyssey

Przedmiotem zamówienia są usługi dziennikarskie w zakresie prowadzenia wywiadu eksperckiego oraz sesji pytań i odpowiedzi.

Dostawa komór laminarnych do budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego.

Wykonanie przeglądu wraz z wymianą i uzupełnieniem brakujących nitów płyt elewacyjnych na budynku Centrum Nauki Kopernik

Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne w zakresie udziału w wywiadzie eksperckim oraz sesji pytań i odpowiedzi w roli eksperta. Bioróżnorodność.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych.

Sprzedaż i dostawa stacji badawczych oraz ich oprogramowania do strefy Living Lab Centrum Nauki Kopernik DZP.260.62.2022.JG

Dostawa elementów do budowy eksponatów wykonanych zgodnie z projektem Centrum Nauki Kopernik - część 4: obudowy, szuflady i skrzynki serwisowe, blaty i boki, mocowania, uchwyty, inne drobne elementy, nogi.

Dostawa 12 licencji do wyświetlania filmów w Planetarium Centrum Nauki Kopernik oraz w Planetarium mobilnym Centrum Nauki Kopernik. - zamówienie z podziałem na 12 części (DZP.260.64.2022.MN)

Dostawa laminatu grawerskiego – 7 arkuszy – WY.262.5.2022 – laminat grawerski – ponowienie - NdC

Przedmiotem zamówienia jest: wdrożenie i udostępnianie platformy/ kafeterii benefitowej pracownikom CNK.

Usługa wynajmu dodatkowej techniki na wydarzenie jakim Festiwal Przemiany 2022

Dostawa wraz z montażem mebli technicznych do nowego budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego CNK (DZP.260.49.2022.MN)

Dostawa eksponatu: robota humanoidalnego "Nowy Kopernik" (DZP.260.55.2022.MSt)

Przedmiotem zamówienia jest/są: zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż w siedzibie CNK regału bibliotecznego na podstawie projektu wzorniczego dostarczonego przez zleceniodawcę.

Dostawa zestawów komputerowych - przemysłowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik

Wynajem dodatkowego oświetlenia na wydarzenie cykliczne o nazwie Wieczory dla dorosłych do końca 2022 roku.

Dostawa laminatu grawerskiego – 7 arkuszy – WY.262.5.2022 – laminat grawerski – NdC

Realizacja badań satysfakcji osób odwiedzających Centrum Nauki Kopernik w ramach Wieczoru dla Dorosłych

Przedmiotem zamówienia jest/są: zaprojektowanie oświetlenia 2 i 3 modułu wystawy „Przyszłość jest dziś”

Zapytanie ofertowe nr SUS.262.3.2022 na organizację Kampanii Startowej CanSat 2023 wraz ze startem rakiety

Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń do wideokonferencji na potrzeby Centrum Nauki Kopernik

GIT.261.54.2022 Wynajem długoterminowy samochodu osobowego

Dostawa zintegrowanego systemu do analizy i przeprowadzenia badań obserwacyjnych w budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego

Dostawa sklejki 18 mm – 5 arkuszy – WY.262.22.2022 – sklejka – ponowienie – NdC.

Dostawa sieciowego oprogramowania analitycznego (narzędzia do prowadzenia badań kwestionariuszowych online) dla Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego

W ramach szacowania wartości zamówienia, Centrum Nauki Kopernik przedstawia do wyceny zamówienie regału

Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby wyposażenia Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej oraz pakietowej transmisji danych dla potrzeb Centrum Nauki Kopernik

Dostawa elementów do budowy eksponatów wykonanych zgodnie z projektem Centrum Nauki Kopernik - część 3: obudowy, szuflady i skrzynki serwisowe, blaty i boki, mocowania, uchwyty, inne drobne elementy, nogi, stojaki pod instrukcję.

DW.262.36.2022 Zapytanie ofertowe – elementy metalowe do eksponatów - ponowienie.

PLA.261.25.2022 Ogłoszenie JVC

Wynajem powierzchni reklamowych na nośnikach podświetlanych z osłoną w Warszawie

Produkcja 8 nagrań wideo z montażem oraz 4 samych montaży z dostarczonych przez CNK nagrań

Wsparcie w prowadzeniu social mediów Festiwalu Przemiany 2022 (w tym - przygotowanie planu działań i wdrożenie komunikacji)

Przedmiotem zamówienia o numerze SOWA.262.81.2022 jest kompleksowa usługa oklejenia samochodu Ford Tourneo Connect na potrzeby Inicjatywy SOWA.

Dostawa kompletnych zestawów warsztatowych

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej dla potrzeb Centrum Nauki Kopernik

Dostawa sklejki 18 mm – 5 arkuszy – WY.262.22.2022 – sklejka – NdC.

Wykonanie, dostarczenie do siedziby CNK elementów drewnianych do eksponatów na nową wystawę stałą w Centrum Nauki Kopernik

Dostawa laminatu wysokociśnieniowego HPL – 8 arkuszy – WY.262.22.2022 – ponowienie – NdC.

Dostosowanie tłumaczenia ukraińskiego + nagranie lektorskie

UBEZPIECZENIA MIENIA, OC, KOMUNIKACYJNE I NNW dla Centrum Nauki Kopernik – zamówienie z podziałem na 2 części (PZP.260.43.2022.MN)

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi związanej z dostarczeniem, rozstawieniem, obsługą oraz demontażem oświetlenia oraz realizacją streamingu

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna naprawa automatycznych ekspresów do kawy będących na wyposażeniu Centrum Nauki Kopernik

Realizacja filmów do dwóch kolejnych części wystawy „Przyszłość jest dziś” – „Misja Ziemia” i „Człowiek 2.0 (2).

Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne w zakresie udziału w debacie eksperckiej oraz warsztatach edukacyjnych w roli eksperta - bezpieczeństwo energetyczne

Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne w zakresie udziału w warsztatach edukacyjnych w roli eksperta - energetyka online

Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne w zakresie udziału w debacie eksperckiej oraz warsztatach edukacyjnych w roli eksperta - energia jądrowa

Przedmiotem zamówienia są usługi dziennikarskie w zakresie prowadzenia debaty eksperckiej

Wynajem średnioterminowy samochodu 9 osobowego na potrzeby Inicjatywy SOWA.

Dostawa sprzętu laboratoryjnego do badań w zakresie fizyki do nowego budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego CNK - zamówienie z podziałem na 7 części (PZP.260.39.2022.MN)

Dostawa laminatu wysokociśnieniowego HPL – 8 arkuszy – WY.262.22.2022 – NdC.

W ramach szacowania wartości zamówienia, Centrum Nauki Kopernik przedstawia do wyceny przedmiot zamówienia dotyczący zaprojektowanie oświetlenia wystawy

Opracowanie opinii technicznej dotyczącej wentylacji i klimatyzacji w Centrum Nauki Kopernik

Dostawa drewnianych taboretów ze ślizgaczami, 24 szt. na potrzeby nowej wystawy matematycznej – WY.262.76.2021 – NdC – ponowienie

Przygotowanie, dostarczenie i sprzedaż gotowych zestawów mebli do Majsternii Centrum Nauki Kopernik.

Szacowanie wartości- dostawa materiałów drewnianych

Szacowanie zamówienia- wykonanie i dostawa elementów metalowych

Wymiana chłodnic oraz silników wentylatorów w wieżach chłodniczych nr 1-3 w budynku Centrum Nauki Kopernik. (DZP.260.46.2022.KZ)

Dostawa wałków i płyt z tworzyw sztucznych, ponowienie – WY.262.82.2021 – NdC.

Zapytanie ofertowe PLA.261.22.2022 Nagranie polskiej ścieżki dżwiękowej do filmu Birth of planet Earth

Dostawa elementów aluminiowych i stalowych wykonanych zgodnie z projektem Centrum Nauki Kopernik

Szacowaniu zamówienia - Nagranie filmów do 2 i 3 części wystawy Przyszłość jest dziś

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wysokociśnieniowego zbiornika typu IV do przechowywania gazowego wodoru

Dostawa skrzyń na potrzeby nowej wystawy matematycznej – WY.262.72.2021 – NdC.

WY.262.84.2022 - Świadczenie usług polegających na zapewnieniu realizacji działań wykonywanych przez edukatorów w ramach Programu Nauka dla Ciebie realizowanego wspólnie przez Centrum Nauki Kopernik i Ministerstwo Edukacji i Nauki (4)

Dostawa elementów eksponatu wstęga Mobiusa, 2 szt. na potrzeby nowej wystawy matematycznej – WY.262.70.2021 – NdC.

IT.261.24.2022 Zakup subskrypcji do licencji MS

Centrum Nauki Kopernik przedstawia do wyceny przedmiot zamówienia dotyczący wykonania eksponatu pod nazwą Czy zgadzasz się na modyfikacje genetyczne.

Nagłośnienie do wydarzenia "noc spadających gwiazd"

Szacowanie wartości zamówienia, Centrum Nauki Kopernik przedstawia do wyceny przedmiot zamówienia dotyczący wykonania eksponatu III modułu wystawy „Przyszłość jest Dziś” pod nazwą Biblioteka DNA.

Dostawa drewnianych taboretów ze ślizgaczami, 24 szt. na potrzeby nowej wystawy matematycznej – WY.262.76.2021 – NdC.

WY.262.80.2022 - Kompleksowa usługa dostawy zestawów edukacyjnych NDC w domu - NdC

WY.262.75.2022 - Kompleksowa usługa turystyczna w ramach Letniej Szkoły Prototypowania 2022 - NdC

Świadczenie usługi polegającej na wykonaniu badań środowiska pracy

Dostawa wałków i płyt z tworzyw sztucznych na potrzeby nowej wystawy matematycznej – WY.262.82.2021 – NdC.

Dostawa plexi PMMA czarnej, matowej na potrzeby nowej wystawy matematycznej – WY.262.83.2021 – NdC.

Przygotowanie koncepcji identyfikacji wizualnej 12. Festiwalu Przemiany oraz produkcja materiałów promocyjnych, informacyjnych i reklamowych z wykorzystaniem rozwiniętej koncepcji graficznej

Dostawa zintegrowanego systemu do przeprowadzania badań obserwacyjnych w budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego

Sprzedaż projektorów JVC + okulary

Dostawa elementów do budowy eksponatów wykonanych zgodnie z projektem Centrum Nauki Kopernik - część 1: obudowy, szuflady i skrzynki serwisowe, blaty i boki, mocowania, uchwyty, inne drobne elementy (2).

Dostarczenie usługi świadczenia wsparcia serwisowego producenta dla posiadanego przez Centrum Nauki Kopernik sprzętu teleinformatycznego firmy CISCO

W ramach szacowania wartości zamówienia, Centrum Nauki Kopernik przedstawia do wyceny przedmiot zamówienia dotyczący wykonania eksponatu III modułu wystawy „Przyszłość jest Dziś”: Proteza: ręka

ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH – TRANSPORT EKSPONATÓW DO SZEŚCIU WSKAZANYCH PRZEZ CENTRUM NAUKI KOPERNIK LOKALIZACJI NA TERENIE POLSKI etap II

Przygotowanie i dostarczenie do CNK 10 zestawów eksponatu Usyp Mapę w ramach Inicjatywy SOWA

Usługa cięcia elementów frezowanych w płycie HPL do eksponatu Parkietaże nowej wystawy matematycznej – WY.262.43.2021 – NdC.

WY.262.80.2022 Szacowanie wartości zamówienia na kompleksową usługę dostawy zestawów edukacyjnych NDC w domu na potrzeby programu Nauka dla Ciebie

Dostawa sprzętu mechatronicznego - manipulacyjnych ramion robotycznych do Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w Centrum Nauki Kopernik (część 4 zamówienia). (PZP.260.38.2022.MSt)

Dostawa elementów do budowy eksponatów wykonanych zgodnie z projektem Centrum Nauki Kopernik - część 2: nogi, stojaki pod instrukcję, obudowy, szuflady i skrzynki serwisowe, blaty i boki, mocowania, uchwyty, inne drobne elementy.

WY.262.75.2022 SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA KOMPLEKSOWA USŁUGA TURYSTYCZNA NA POTRZEBY LETNIEJ SZKOŁY PROTOTYPOWANIA

Przedmiotem Zamówienia jest rekrutacja respondentów, zlecenie im zadań do wykonania, wynajem i przygotowanie sal fokusowych i podglądowni oraz przygotowanie transkrypcji nagrań z jakościowego badania młodzieży (IDI) i nauczycieli szkolnych (FGI)

Dostawa sprzętu laboratoryjnego do badań biologicznych do nowego budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego CNK

Dostawa konstrukcji eksponatów do II i III modułu nowej wystawy stałej w Centrum Nauki Kopernik

Świadczenie kompleksowych usług porządkowych w budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w Centrum Nauki Kopernik.

Dostawa sprzętu laboratoryjnego do nowego budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego CNK – wyposażenie biologiczno-chemiczne

Realizacja filmów do dwóch kolejnych części wystawy „Przyszłość jest dziś” – „Misja Ziemia” i „Człowiek 2.0

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie otworów w ścianie żelbetowej przy wieżach chłodniczych

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi serwisu bez dostępu do aktualizacji oprogramowania, z możliwym wykorzystaniem części z stocku dla macierzy NetApp 2240

DOSTAWA GOTOWYCH ELEMENTÓW DO PRODUKCJI EKSPONATÓW: ELEMENTY GIĘTE ZE SZKŁA I PLEKSI

PRODUKCJA I DOSTAWA MATERIAŁÓW DRUKOWANYCH NA POTRZEBY PROJEKTU REALIZOWANEGO PRZEZ CENTRUM NAUKI KOPERNIK

Dostawa urządzeń - wyposażenia warsztatu - m.inn. maszyna CNC, wycinarka laserowa - zamówienie udzielane w częściach

WYMIANA CHŁODNIC ORAZ SILNIKÓW WENTYLATORÓW W WIEŻACH CHŁODNICZYCH NR 1-3 W BUDYNKU CENTRUM NAUKI KOPERNIK

Centrum Nauki Kopernik przedstawia do wyceny przedmiot zamówienia dotyczący wykonania eksponatu III modułu wystawy „Przyszłość jest Dziś”: Proteza: ręka

Zapytanie ofertowe nr EDU.262.28.2022 na poprowadzenie dwudniowego spotkania warsztatowego online z zakresu facylitacji grupy projektowej, oraz obsługę techniczno-facylitacyjną pięciu spotkań warsztatowych online

Wymiana wózków transportowych do systemu ścian przesuwnych w CKK

Dostawa pakietu usług wsparcia producenta oprogramowania dla produktów Microsoft zamawiającego przez okres 12 miesięcy. (PZP.260.30.2022.MSt)

Usługa cięcia elementów frezowanych w płycie HPL do eksponatu Parkietaże nowej wystawy matematycznej – WY.262.43.2021 – NdC.

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi montażu 27 urządzeń WIFI Cisco 9120AX wraz z niezbędnymi akcesoriami montażowymi

Przedmiotem zamówienia jest/są świadczenia usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pierwszej pomocy przedmedycznej

Zapytanie ofertowee usługi serwisu macierzy Netapp

Przedmiotem zamówienia jest dostawa biodrukarki zgodnej z załączonym Opisie Przedmiotu Zamówienia

Zapytanie ofertowe EDU.262.26.2022 na przeprowadzenie cyklu spotkań warsztatowych online, w temacie tworzenia projektu 3D bazy księżycowej przy pomocy narzędzia Tinkercad.

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych m.in. meble techniczne, stoły laboratoryjne, dygestoria do nowego budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego CNK. Zamówienie z podziałem na 2 części:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana siatki zabezpieczającej przed upadkiem zlokalizowanej na dachu budynku Centrum Nauki Kopernik

DW.262.12.2022 - Zapytanie ofertowe – Konstrukcje wygrodzeń oraz osłon

Najem drycoolerów wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji uszkodzonej wieży chłodniczej’

Przedmiotem zamówienia jest zakup akcesoriów komputerowych

Przedmiotem zamówienia jest Udostępnienie panelu badawczego do realizacji pomiarów na podstawie ankiet przekazanych przez Zamawiającego

W ramach szacowania wartości zamówienia, Centrum Nauki Kopernik przedstawia do wyceny przedmiot zamówienia dotyczący dostawy wysokociśnieniowego zbiornika typu IV wykonanego z kompozytów włókna węglowego

Konkurs na najem sezonowego Pawilonu 512 na bulwarach wiślanych przy Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

Przedmiotem zamówienia jest/są świadczenia usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pierwszej pomocy przedmedycznej

DW.262.11.2022 Zapytanie ofertowe – elementy metalowe

WY.262.56.2022 - Świadczenie usług polegających na zapewnieniu realizacji działań wykonywanych przez edukatorów w ramach Programu Nauka dla Ciebie realizowanego wspólnie przez Centrum Nauki Kopernik i Ministerstwo Edukacji i Nauki

Kampanie promocyjne Centrum Nauki Kopernik - usługi reklamowe

Przedmiotem zamówienia jest naprawa klimatyzacji w warsztatach na poziomie -1 w budynku Centrum Nauki Kopernik.

Przedmiotem zamówienia są: Nagrania lektorskie do filmu Khrumka and the Magic Rocket"

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audiodeskrypcji (opracowanie tekstu oraz nagranie) zapewniającej dostępność dla osób z dysfunkcją narządu wzroku do 14 pełnometrażowych filmów fulldome prezentowanych w Planetarium Centrum Nauki Kopernik.

Przedmiotem zamówienia o numerze WY.26.32.2022 jest umieszczenie 2 tekstów sponsorowanych w portalu/portalach regionalnych o zasięgu ogólnopolskim na potrzeby Programu Nauka dla Ciebie realizowanego przez Ministra Edukacji

Zapytanie ofertowe nr EDU.262.21.2022 na przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych, w formacie online, o tytule „Projektujemy bazę księżycową”.

Kompleksowa dostawa energii cieplnej obejmującą sprzedaż i dystrybucję ciepła na potrzeby Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w Warszawie, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 18.

PRODUKCJA I DOSTAWA MATERIAŁÓW DRUKOWANYCH NA POTRZEBY PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM NAUKI KOPERNIK

Wymiana klimakonwektora zlokalizowanego nad pomieszczeniem kasowym w wejściu głównym Centrum Nauki Kopernik

Ekspertyza dotycząca sposobów realizacji projektów w Klubach Młodego Odkrywcy z wykorzystaniem zestawów Modułowych Pracowni Przyrody

Szacownie wartości zamówienia Biodrukarka 3d

Zakup Systemu projekcji sferycznej OmniGlobe 60.

Usługa dostarczenia elementów scenograficznych 25. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik

Dostawa elementów do budowy eksponatów wykonanych zgodnie z projektem Centrum Nauki Kopernik - część 1: nogi, stojaki pod instrukcję, obudowy, szuflady i skrzynki serwisowe, blaty i boki, mocowania, uchwyty, inne drobne elementy.

Szacowanie wartości zamówienia eksponatu Biblioteka DNA

Świadczenie usług transportowych - transport eksponatów do wskazanych przez Centrum Nauki Kopernik lokalizacji na terenie Polski.

Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji, przeprowadzenia i transkrypcji 12 wywiadów grupowych wśród uczniów 8 klas w miejscowościach na terenie całego kraju wybranych przez Zamawiającego, w tym 6 wywiadów w wybranych stolicach województw i w 6 miej

DW.262.7.2022 Zapytanie ofertowe – trzy eksponaty multimedialne / Request for Quotation – three multimedia exhibits

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 20 szt. słuchawek muzealniczych:

Szacowanie wartości zamówienia - Nagranie filmów do 2 i 3 części wystawy Przyszłość jest dziś.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr EDU.262.24.2022 na stworzenie scenariusza i poprowadzenie warsztatów edukacyjnych online dla młodziezy ze szkół ponad podstawowych, na temat wyboru kariery w sektorze kosmicznym.

WY.262.39.2022 - Świadczenie usług polegających na zapewnieniu realizacji działań wykonywanych przez edukatorów w ramach Programu Nauka Dla Ciebie realizowanego wspólnie przez Centrum Nauki Kopernik

Świadczenie usług pośrednictwa w zakresie rezerwacji i zakupu na potrzeby Centrum Nauki Kopernik miejsc noclegowych w hotelach w kraju i zagranicą.

Realizacja badania ewaluacyjnego 25 edycji Pikniku Naukowego Centrum Nauki Kopernik.

Świadczenie usług pielęgnacji zieleni na terenie Centrum Nauki Kopernik

Szacowanie wartości zamówienia – Konstrukcje eksponatów na nowej wystawy stałej w Centrum Nauki Kopernik.

Dostawa sprzętu laboratoryjnego do nowego budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego CNK - mikroskopy

Przedmiotem zamówienia są Urządzenia do oczyszczania wody

Przedmiotem zamówienia jest/są zakup, dostawa oraz wymiana podzespołów w 2 szt. sprężarek powietrza firmy CompAir typ. L11 wersja V2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr EDU.262.22.2022 na przeprowadzenia warsztatów online dla nauczycieli/ek w temacie podstaw elektroniki i programowania mikrokontrolerów Arduino

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania oraz obsługi infrastruktury technicznej 25. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik

Dostawa sprzętu mechatronicznego do Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w Centrum Nauki Kopernik - zamówienie z podziałem na 4 części. (PZP.260.16.2022.MSt)

Wynajem wystawy czasowej na lata 2022/2023 (PZP.260.15.2022.MSt)

Przygotowanie planu działań i wdrożenie komunikacji 25. Pikniku Naukowego w social mediach oraz przygotowanie treści publikacji podsumowującej 25. Piknik Naukowy i jej redakcja

Świadczenie usług polegających na zapewnieniu realizacji działań wykonywanych przez edukatorów w ramach programu "Nauka dla Ciebie"

Przedmiotem zamówienia jest rekrutacja respondentów, udostępnienie sali fokusowej wraz z salą do podglądu oraz rejestracja nagrań i przygotowanie transkrypcji z badania młodzieży i nauczycieli szkolnych

Kompleksowa usługa turystyczna w ramach Konkursu Nauka dla Ciebie 2022

Przedmiotem zamówienia jest usługa sezonowej wymiany ogumienia z wyważeniem kół w samochodach służbowych

Zamówienie nr EDU.262.21.2022 na przeprowadzenie warsztatów nt. tworzenia projektu 3D bazy księżycowej przy pomocy narzędzia Fusion 360

Przygotowanie i obsługa atrakcji głównej z zakresu Art and Science na 25. Piknik Naukowy

Montaż linek stalowych do sufitu

Wynajem instrumentów muzycznych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż regałów archiwalnych

DW.262.7.2022 Szacowanie wartości zamówienia – trzy eksponaty

Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie wsparcia dla urządzenia Palo Alto

ŚWIADCZENIE USŁUG POŚREDNICTWA W ZAKRESIE REZERWACJI I ZAKUPU MIEJSC NOCLEGOWYCH W HOTELACH W KRAJU I ZA GRANICĄ NA POTRZEBY CENTRUM NAUKI KOPERNIK

Konkurs na najem powierzchni na prowadzenie kawiarni w budynku Planetarium w Centrum Nauki Kopernik

Wsparcie serwisowe aplikacji Freshdesk PRO do zarządzania wystawami w ramach Inicjatywy SOWA.

DW.262.6.2022 Zapytanie ofertowe – cztery eksponaty / Request for quotation – four exhibits

Szacowanie wartości zamówienia w zakresie kompleksowej obsługi turystycznej konkursu Nauka Dla Ciebie 2022

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowej wersji mapy Pikniku Naukowego

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie scenografii do wnętrza ciągu namiotów CNK na 25. Pikniku Naukowym oraz produkcja scenografii wraz montażem, demontażem i transportem

MPP Powietrze zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest/są pranie odzieży roboczej

Sprzedaż i dostarczenie siedzisk typu pufa

Przedmiotem zamówienia jest zakup rocznej subskrypcji Adobe (Licencje imienne)

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania oraz obsługi infrastruktury technicznej 25. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik

Zapytanie w celu oszacowania wartości zamówienia, którego przedmiotem będą meble laboratoryjne

Przedmiotem zamówienia jest zakup akcesoriów komputerowych

Wymiana scenografii wystawy czasowej.

Odbiór odpadów weterynaryjnych i medycznych

Sukcesywna dostawa materiałów biurowych

Wymiana chłodnic oraz silników wentylatorów w wieżach chłodniczych nr 1-3 w budynku Centrum Nauki Kopernik.

Szacowanie wartości zamówienia – zestaw eksponatów (II) / Estimation of contract value – a set of exhibits (II)

Szacowanie wartości zamówienia - orientacyjne określenie wartości netto wykonania przedmiotu zamówienia obejmującego dostawę LUSTRA do eksponatu Ascetic Aesthetic.

Przedmiot Postępowania obejmuje projekty, wynajem, montaż, obsługę, demontaż, transport oraz nadzór nad następującymi elementami infrastruktury technicznej 25. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik

Świadczenie usług sprzedaży biletów lotniczych dla Centrum Nauki Kopernik

Usługa projektu aranżacji galerii wystawienniczej o powierzchni ok. 2500 m2 (do zabudowania ok. 1500m2) znajdującej się w bryle stadionu PGE Narodowy na potrzeby Strefy Zdrowia 25. Pikniku Naukowego

Przedmiotem zamówienia jest: zakup subskrypcji na 500 licencji Microsoft 365 A3 for Faculty.

Przedmiotem zamówienia są usługi tłumaczeń pisemnych umów, dokumentów do postępowań o udzielenie zamówień regulowanych przepisami ustawy PZP, z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski

Szacowanie wartości zamówienia - zakup mikroskopów

Przedmiotem zamówienia jest Świadczenia usługi polegające na kierowaniu Pracowników Tymczasowych do wykonywania na rzecz CNK Pracy

Wsparcie działań organizacyjnych 25. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik

Konkurs na najem powierzchni na prowadzenie sklepiku w Centrum Nauki Kopernik

Przedmiotem zamówienia są konsultacje eksperckie na temat fake newsów oraz opracowanie dwóch scenariuszy lekcji na temat fake newsów, wspierających rozwój kompetencji krytycznego myślenia wśród uczniów.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług cateringowych w ramach spotkań organizowanych przez Centrum Nauki Kopernik

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług cateringowych w ramach spotkań organizowanych przez Centrum Nauki Kopernik

Przedmiotem zamówienia jest prenumerata prasy krajowej i zagranicznej w wersji papierowej oraz elektronicznej dla Centrum Nauki Kopernik na okres 12 miesięcy

Świadczenie usług cateringowych podczas wydarzeń organizowanych w Centrum Nauki Kopernik. Postępowanie przetargowe – tryb podstawowy

ZAPYTANIE OFERTOWE nr EDU.262.4.2022 na usługę zaprojektowania oraz przeprowadzenia wydarzenia online na potrzeby programu ESERO-Polska

Dostawa mebli i wyposażenia do budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego Centrum Nauki Kopernik oraz wykonanie prac związanych z zabudową i adaptacją pomieszczeń budynku .

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie usług wdrożeniowych urządzeń sieciowych

DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU PARKINGOWEGO W CENTRUM NAUKI KOPERNIK (2)

Przedmiotem zamówienia jest 8500 szt. maseczek ochronnych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliw płynnych w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych.

Oszacowanie wartości zamówienia – elementy metalowe

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi asysty technicznej i aktualizacji oprogramowania wspierającego obsługę Pikniku Naukowego.

Oszacowanie wartości zamówienia – Konstrukcje wygrodzeń i osłon

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2022

DW.26.44.2021.KWR Zapytanie ofertowe – trzy eksponaty / Request for quotation – three exhibits

DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO DO NOWEGO BUDYNKU PPK-A CENTRUM NAUKI KOPERNIK

Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych (1) - szafy specjalne.

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego Centrum Nauki Kopernik

Przedmiotem zamówienia jest badanie funkcjonowania zestawów „Modułowe Pracownie Przyrody” moduł Powietrze w wybranych szkołach

Usługa koordynacji technicznej 25. Pikniku Naukowego Polskiego

Przedmiotem zamówienia jest: udostępnienie przez Wykonawcę dostępu Zamawiającemu do portalu (platformy) zapewniającego prawidłową obsługę postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

Szacowanie wartości zamówienia – Glob / Estimation of contract value – the Globe

Bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów służbowych w systemie kart flotowych dla Centrum Nauki Kopernik

DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU PARKINGOWEGO W CENTRUM NAUKI KOPERNIK

Zapytanie ofertowe IT.26.27.2021 System wspierający proces ocen pracowniczych

Aranżacja wystawy czasowej, wraz z nadzorem autorskim nad zatrudnionymi wykonawcami projektu

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej

Przedmiotem zamówienia jest monitoring mediów wraz z analizą treści i kategoryzacją publikacji, analityka i archiwizacja

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i cykliczne dostarczanie przez wykonawcę płynu do baniek mydlanych wykorzystywanego w eksponatach CNK.

Przedmiotem zamówienia jest: Stworzenie tłumaczeń audiowizualnych oraz opracowanie napisów do krótkich filmów prezentowanych na wystawie stałej „Przyszłość jest dziś”.

Zapytanie ofertowe - oszacowanie wartości zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji na okres 12 miesięcy na oprogramowanie antywirusowe Kaspersky Endpoint Security for Business Select dla urządzeń mobilnych

DOSTAWA SPRZĘTU SIECIOWEGO STANOWIĄCEGO PODSTAWOWĄ INFRASTRUKTURĘ SIECIOWĄ NOWEGO BUDYNKU PPK-A CENTRUM NAUKI KOPERNIK

Przedmiotem zamówienia PIK.26.27.2021 jest publikacja dotycząca otwarcia wystawy "Przyszłość jest dziś" w popularnym wśród młodzieży serwisie zawierającym informacje o wydarzeniach kulturalnych

Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu osób taksówkami

Zakup 48 miesięcy subskrypcji aplikacji Freshdesk Pro dla 15 konsultantów

Przedmiotem zamówienia jest badanie funkcjonowania zestawów „Modułowe Pracownie Przyrody” moduł Powietrze w wybranych szkołach.

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług hostingowych.

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi wsparcia wraz z aktualizacjami do oprogramowania IT Manager

Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji na okres 12 miesięcy na oprogramowanie antywirusowe Kaspersky Endpoint Security for Business Select dla urządzeń mobilnych.

Szacowanie wartości zamówienia – zestaw eksponatów / Estimation of contract value – a set of exhibits

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie napisów w formacie .SRT do 1 (jednego) pełnometrażowego filmu fulldome prezentowanego w Planetarium Centrum Nauki Kopernik,

Wykonanie zgodnie z projektem CNK wraz z dostawą: elementów do produkcji eksponatów - blaty, boki, cz.4 - w ramach Inicjatywy SOWA.

Przedmiotem zamówienia jest usługa obsługi fotograficznej podczas wydarzenia Forum SOWA odbywającego się w siedzibie Centrum Nauki Kopernik w Warszawie 14-15 grudnia 2021 r.

Dostawa 10 sztuk czujników z efektem Halla do budowy eksponatów nowej wystawy matematycznej – WY.26.52.2021 – NdC.

Dostawa elementów frezowanych w płycie HPL do eksponatu Parkietaże nowej wystawy matematycznej, zgodnie z dokumentacją techniczną przekazaną przez Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest zakup rocznej subskrypcji Adobe (Licencje imienne)

Przedmiotem zamówienia jest usługa obsługi fotograficznej otwarcia placówki Inicjatywy SOWA w grudniu 2021 r. w Raciborzu.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa wymiana niesprawnego nieprodukowanego obecnie żywicznego suchego transformatora marki SIEMENS typ TD3R17.1000

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie do lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego konstrukcji metalowych stojaków pod informacje na terenie wystaw

Wykonanie i dostawa wykonanych zgodnie z projektem CNK elementów do produkcji eksponatów: stojaki – w ramach Inicjatywy SOWA.

Badania satysfakcji zwiedzających Wystawy w Centrum Nauki Kopernik oraz widzów Planetarium Centrum Nauki Kopernik.

Przedmiotem zamówienia jest zakup akcesoriów komputerowych

Dostawa mobilnego systemu do przeprowadzania badań okulograficznych.

Zapytanie Ofertowe- Badanie Zaangażowania

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO STANOWIĄCEGO WYPOSAŻENIE BIUR CENTRUM NAUKI KOPERNIK (ZAMÓWIENIE Z PODZIAŁEM NA 3 CZĘŚCI)

Zapytanie ofertowe PPK.26.4.2021_CNK

Świadczenie usług cateringowych podczas wydarzeń organizowanych w Centrum Nauki Kopernik (2)

Ekspertyza dotycząca interpretacji wystawy Przyszłość jest Dziś Centrum Nauki Kopernik przez zwiedzających oraz oddziaływania ww. wystawy na postawy zwiedzających wobec osiągnięć nauki i technologii.

Wykonanie przeglądu serwisowego, sanityzacji oraz badania jakości wody z urządzenia na spełnienie wymagań wody pitnej

Wykonanie audiodeskrypcji zapewniającej dostępność dla osób z dysfunkcją narządu wzroku do 12 pełnometrażowych filmów fulldome

Zakup licencji i oprogramowania – w ramach inicjatywy SOWA

Dostawa 2 płyt HPL do budowy eksponatów nowej wystawy matematycznej – WY.26.50.2021 – NdC

Przedmiotem zamówienia jest zakup przedłużenia wsparcia do posiadanych licencji Solid Works

Przedmiotem zamówienia jest zakup przedłużenia wsparcia macierzy HP 3par na okres 12 miesięcy.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr EDU.26.12.2021 na tłumaczenie i transkrypcję filmów Europejskiej Agencji Kosmicznej

Zamieszczenie dwustronicowej ilustrowanej publikacji (rozkładówka) w mediach lokalnych ukazujących się na terenie 32 miejscowości, w których zlokalizowane są placówki SOWA.

Dostawa elementów do budowy eksponatów: Plexi – w ramach inicjatywy SOWA

Dostawa elementów do budowy eksponatów: sklejka brzozowa 18mm – w ramach inicjatywy SOWA.

Dostawa trzech rodzajów haków mocujących z gwintem M5 – w ramach inicjatywy SOWA.

Dostawa czterdziestu sztuk (40 sztuk) zestawu edukacyjnego STRAWBEES - Inventor Kit – w ramach inicjatywy SOWA.

Wykonanie audiodeskrypcji zapewniającej dostępność dla osób z dysfunkcją narządu wzroku do 12 pełnometrażowych filmów fulldome prezentowanych w Planetarium Centrum Nauki Kopernik

Wykonanie zgodnie z projektem CNK wraz z dostawą - elementów do produkcji eksponatów: obudowy cz.4. – w ramach inicjatywy SOWA.

Dostarczenie zestawu 20 szt. falowników do silnika - w ramach inicjatywy SOWA

Dostarczenie zestawu 20 kompletów węży LED - w ramach inicjatywy SOWA

Przedmiotem zamówienia są usługi trenerskie w zakresie konsultacji trenerskich oraz opracowywania scenariuszy wydarzeń edukacyjnych i lekcji, a także prowadzenie wydarzeń edukacyjnych

Dostarczenie 20 zestawów bil - w ramach inicjatywy SOWA.

Dostarczenie zestawu falowników- w ramach inicjatywy SOWA.

Dostarczenie zestawu elementów elektroniki - w ramach inicjatywy SOWA.

Dostarczenie zestawu normaliów – śruby, wkręty i inne - w ramach inicjatywy SOWA.

Oprogramowanie Graficzne- zapytanie ofertowe

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA W RAMACH PROJEKTU: „KAMPANIE EDUKACYJNO – INFORMACYJNE” NR: POPC.03.04.00-00-0001/17

Świadczenie usług cateringowych podczas wydarzeń organizowanych w Centrum Nauki Kopernik (1)

Dostawa normaliów (wiertła, frezy i inne) do produkcji eksponatów – w ramach inicjatywy SOWA.

Dostawa 2 sztuk komputera Raspberry Pi wraz z akcesoriami do budowy eksponatów nowej wystawy matematycznej – WY.26.47.2021 – NdC.

Dostawa 4 kompletów elementów z pianki do budowy eksponatu Zbuduj łuk nowej wystawy matematycznej. – WY.26.48.2021 – NdC.

Dostawa zestawu metalowych elementów wystawowych do budowy eksponatów nowej wystawy matematycznej, zgodnie z dokumentacją dostarczoną przez Zamawiającego. – WY.26.49.2021 – NdC.

Dostarczenie zestawu najazdów kablowych- w ramach inicjatywy SOWA.

Dostarczenie zestawu dmuchaw odśrodkowych - w ramach inicjatywy SOWA.

Dostarczenie zestawu wentylatorów kanałowych - w ramach inicjatywy SOWA.

Dostarczenie zestawu włączników - w ramach inicjatywy SOWA.

Dostawa wykonanych zgodnie z projektem CNK elementów do produkcji eksponatów: uchwyty, gałki, wałki, elementy mocowań cz.3. – w ramach inicjatywy SOWA.

Zapytanie ofertowe nr EDU.26.11.2021 na wyprodukowanie i dostarczenie zestawów elektronicznych „CanSat Kit”

Wykonanie i dostawa wykonanych zgodnie z projektem CNK konstrukcji stojaków pod instrukcje do eksponatów

Dostarczenie zestawu wyłączników głównych - w ramach inicjatywy SOWA

Dostarczenie i montaż przyłącza światłowodowego

Przedmiotem zamówienia jest: dostarczenie zestawu kamer internetowych - w ramach inicjatywy SOWA

Dostarczenie zestawu PCbox – w ramach inicjatywy SOWA.

Dostarczenie zestawu najazdów kablowych – w ramach inicjatywy SOWA.

Dostarczenie zestawu monitorów – w ramach inicjatywy SOWA

Dostarczenie zestawu monitorów przemysłowych – w ramach inicjatywy SOWA

Dostarczenie zestawów palet euro - w ramach inicjatywy SOWA

Część III kampanii: Kampania reklamowa w aplikacji umożliwiającej wyszukiwania połączeń realizowanych za pomocą komunikacji miejskiej w Warszawie na łączną kwotę 19 188 zł brutto

Część I kampanii: Zakup powierzchni reklamowych na elektronicznych nośnikach umieszczonych w tramwajach w Warszawie na łączną kwotę 14 391 zł brutto

Część IV kampanii: Zakup powierzchni reklamowych na elektronicznych nośnikach umieszczonych na witrynach sklepów, punktów usługowych i gastronomicznych w Warszawie na łączną kwotę 24 131 zł brutto

Zapytanie ofertowe nr EDU.26.10.2020 na organizację Kampanii Startowej CanSat 2022 wraz ze startem rakiety

Dostawa elementów do produkcji eksponatów – stopy wahliwe z kotwieniem – w ramach inicjatywy SOWA.

Dostawa elementów do produkcji eksponatu Wiszące Piłki – w ramach inicjatywy SOWA.

Dostawa sklejki do budowy eksponatów nowej wystawy matematycznej. – WY.26.23.2021 – NdC.

Dostawa 1 płyty z tworzywa sztucznego do budowy eksponatów nowej wystawy matematycznej.. – WY.26.45.2021 – NdC.

Przedmiotem zamówienia są dostawy produktów z kategorii konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa

Dostawa i sprzedaż elementów do produkcji eksponatów: szuflady, skrzynki serwisowe cz.3 - w ramach inicjatywy SOWA.

Dostarczenie zestawu wtyczek kątowych - w ramach inicjatywy SOWA.

Dostarczenie zestawu PCbox - w ramach inicjatywy SOWA.

Wyposażenie warsztatu

Dostarczenie zestawu listew zasilających - w ramach inicjatywy SOWA.

Dostarczenie zestawu przewodów prądowych - w ramach inicjatywy SOWA.

Dostawa elementów do budowy eksponatów: sklejka brzozowa 18mm i 12mm. – w ramach inicjatywy SOWA.

Dostawa i sprzedaż przenośnika taśmowego (5 szt.) do produkcji eksponatu Krocząca Sprężyna cz.3 – w ramach inicjatywy SOWA.

Dostawa elementów do produkcji eksponatów – potencjometry suwakowe cz.2 – w ramach inicjatywy SOWA.

Elementy do skompletowania zestawów opartych o Raspberry Pi Zero W oraz Rasbperry Pi 4 8GB

Dostarczenie 88 szt. taboretów przemysłowych - w ramach inicjatywy SOWA.

Dostarczenie zestawu 20 szt. falowników 1-fazowych - w ramach inicjatywy SOWA.

Dostarczenie zestawu 12 szt. dmuchaw odśrodkowych - w ramach inicjatywy SOWA.

Dostarczenie zestawu 6 szt. wentylatorów kanałowych - w ramach inicjatywy SOWA.

Dostarczenie 20 zestawów silnika wraz z osprzętem - w ramach inicjatywy SOWA

Dostarczenie zestawu normaliów – śruby, wkręty i inne - w ramach inicjatywy SOWA.

Dostarczenie zestawu najazdów kablowych - w ramach inicjatywy SOWA.

Część II kampanii: Zakup powierzchni reklamowych na elektronicznych nośnikach umieszczonych w autobusach w Warszawie na łączną kwotę 16 605 zł brutto

Platforma ekspozycyjna na potrzeby prezentacji samochodu osobowego.

Przygotowanie wyceny na wykonanie elementów metalowych na potrzeby wystawy stałej

Usługa remontu i legalizacji gaśnic

Produkcja i dostawa do siedziby CNK 4 flag wydrukowanych na materiale bawełnianym lub poliestrowym

Dostawa elementów do produkcji eksponatów – potencjometry suwakowe – w ramach inicjatywy SOWA.

Dostawa i sprzedaż przenośnika taśmowego (5 szt.) do produkcji eksponatu Krocząca Sprężyna cz.2 – w ramach inicjatywy SOWA.

Szacowanie wartości zamówienia w ramach projektu "Kampanie edukacyjno-informacyjne"

Stworzenie scenariusza warsztatów online i przeprowadzenia na ich podstawie zajęć oraz stworzenia aktywności podsumowującej na potrzeby międzynarodowej konferencji X Forum KMO

Stworzenie scenariusza, przeszkolenie 5 trenerów w zakresie prowadzenia tego scenariusza oraz poprowadzenie warsztatów według tego scenariusza

Opracowanie list dialogowych do krótkich filmów popularnonaukowych o różnym charakterze ( np. wypowiedzi ekspertów, filmiki promocyjne produktów, filmiki artystyczne) na wystawę stałą CNK „Przyszłość jest dziś”.

Część VI kampanii: Zakup powierzchni reklamowych na elektronicznych nośnikach umieszczonych w tramwajach w Warszawie na łączną kwotę 33 210 zł brutto

Wykonanie zgodnie z projektem CNK, dostawa i sprzedaż elementów giętych do produkcji eksponatów ze szkła i plexi – w ramach inicjatywy SOWA

Zapewnienie dostępu do usług kompleksowej opieki medycznej dla pracowników Centrum Nauki Kopernik oraz członków ich rodzin.

Dostawa elementów do produkcji eksponatów – łożyska z osprzętem – w ramach inicjatywy SOWA.

Dostarczenie 5 szt. monitorów - w ramach inicjatywy SOWA.

Dostawa elementów do produkcji eksponatów – zamki z osprzętem - w ramach inicjatywy SOWA

Dostawa elementów do produkcji eksponatów – stopy wahliwe i nóżki regulacyjne wahliwe - w ramach inicjatywy SOWA.

Dostarczenie zestawu palet euro - w ramach inicjatywy SOWA.

Dostawa eksponatu Teatr cieni 2.0

Dostawa wykonanych zgodnie z projektem elementów do produkcji eksponatów: nogi cz.3 - Inicjatywa SOWA.

Dostawa wykonanych zgodnie z projektem elementów do produkcji eksponatów: blaty, boki cz.3 - Inicjatywa SOWA.

WY.26.33.2021 Dostawa sprzętu elektronicznego – ogłoszenie 14.09.2021

Usługa transportowa polegająca na organizacji przejazdu grupy osób w dniach 13-14.10.2021r. w ramach Gali Konkursu Nauka dla Ciebie

Usługa hotelowa polegająca na zapewnieniu noclegu w okolicy CNK w nocy z 13/14.10 wraz z kolacją 13.10 i śniadaniem 14.10 w ramach Gali Konkursu Nauka dla Ciebie

Wykonanie, dostarczenie, sprzedaż oraz montaż w siedzibie CNK konstrukcji eksponatów zgodnych z dokumentacją do wystawy „Przyszłość jest dziś”.

Przedmiotem zamówienia jest zaplanowanie, przeprowadzenie i ewaluacja digitalowej kampanii reklamowej Festiwalu Przemiany

Dostawa elementów do produkcji eksponatów – laminat wysokociśnieniowy – inicjatywa SOWA

Przedmiotem zamówienia jest: Dostarczenie zestawów monitorów - w ramach inicjatywy SOWA.Znak sprawy: SOWA.26.34.2021

Przedmiotem zamówienia jest: Dostarczenie zestawu monitorów przemysłowych - w ramach inicjatywy SOWA. Znak sprawy: SOWA.26.35.2021

: Przedmiotem zamówienia jest: Dostarczenie 5 zestawów PCbox - w ramach inicjatywy SOWA. Znak sprawy: SOWA.26.36.2021

Przedmiotem zamówienia jest: Dostarczenie 18 zestawów Raspberry - w ramach inicjatywy SOWA. Znak sprawy: SOWA.26.37.2021

Dostawa 3 elementów z pianki do eksponatu Zbuduj łuk. – WY.26.35.2021 – NdC.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań jakościowych dotyczących kapitału naukowego uczniów polskich szkół znajdujących się w miejscowościach poniżej 100 000 mieszkańców.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego elementów do skompletowania przycisków specjalistycznych

Dostawa laminatów do budowy eksponatów nowej wystawy matematycznej. – WY.26.32.2021 – NdC

Dostawa sklejki i sklejki trudnopalnej do budowy eksponatów nowej wystawy matematycznej. – WY.26.23.2021 – NdC.

WY.26.33.2021 Dostawa sprzętu elektronicznego

Zapytanie ofertowe EDU.26.7.2021: Organizacja Kampanii Startowej CanSat 2022 wraz ze startem rakiety

Dostawa zestawów pomocy edukacyjnych dla szkół biorących udział w Programie Nauka dla Ciebie (2) - PZP.26.13.2021.MSt

Przygotowanie szacunkowej wyceny budowy, dostawy oraz montażu platformy ekspozycyjnej do prezentacji samochodu osobowego w siedzibie CNK

Wykonanie ramek aluminiowych, giętych, malowanych proszkowo - 2 sztuki – WY.26.28.2021 – NdC.

Wykonanie 1 sztuki toru metalowego w kształcie wstęgi Mobiusa – WY.26.29.2021 – NdC

Dostawa 2 arkuszy blachy perforowanej o podanych przez Zamawiającego parametrach. – WY.26.31.2021 – NdC.

Dostawa fabrycznie nowego, 9 osobowego samochodu z roku produkcji 2021

Zapytanie Ofertowe - zestawy mebli do Misterni - SOWA.26.18.2021

Kampanie promocyjne Centrum Nauki Kopernik - Usługi reklamowe

Zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie do siedziby CNK oraz montaż dwóch neonów, wraz z niezbędną do ich prawidłowego działania instalacją, na nową wystawę stałą w Centrum Nauki Kopernik

Dostawa i sprzedaż przenośnika taśmowego (10 szt.) do produkcji eksponatu Krocząca Sprężyna – inicjatywa SOWA

Przedmiotem zamówienia jest 200 szt. maseczek ochronnych

Dostawa i montaż konstrukcji zabezpieczającej ekran diodowy

Zapytanie ofertowe - Maseczki na wystawach WY.26.25.2021

Kompleksowa usługa w zakresie multimedialnej obsługi Programu Nauka dla Ciebie

Przedstawienie propozycji cenowej (oszacowanie wartości zamówienia) na dostawę robota przemysłowego z oprogramowaniem

Przedstawienie propozycji cenowej (oszacowanie wartości zamówienia) na dostawę różnych sprzętów laboratoryjnych

Usługa oklejania samochodów NDC

Sprzedaż i dostawa przenośnika taśmowego (10 szt.) do produkcji eksponatu Krocząca Sprężyna – inicjatywa SOWA

Usługa hotelowa polegająca na zapewnieniu noclegu w okolicy Centrum Nauki Kopernik w nocy z 23/24.09 wraz z kolacją 23.09 i śniadaniem 24.09 w ramach 8. Letniej Szkoły Prototypowania

Dostarczenie i sprzedaż 236 zestawów taboretów przemysłowych - inicjatywa SOWA

Wykonanie zgodnie z projektem CNK, dostawa i sprzedaż elementów do produkcji eksponatów: szuflady, skrzynki serwisowe

Dostawa 3 płyt z tworzywa sztucznego do budowy eksponatów nowej wystawy matematycznej. – Program Nauka dla Ciebie WY.26.16.2021

Usługa oklejenia 2 samochodów na potrzeby Programu Nauka dla Ciebie

Wykonanie zgodnie z projektem CNK wraz z dostawą: elementów do produkcji eksponatów - blaty, boki

Dostarczenie i sprzedaż 72 zestawów PCbox do eksponatów - inicjatywa SOWA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie seminarium dla nauczycieli i jego moderowanie w dn. 27.08.2021 podczas konferencji Pokazać Przekazać.

Przygotowanie i dostarczenie do CNK eksponatu Usyp Mapę (20 zestawów) - inicjatywa SOWA

Wykonanie i dostawa zestawu ram ozdobnych oraz listew ramiarskich

Usługa transportowa polegająca na organizacji przejazdu grupy 16 (szesnastu) osób w dniach 19.09 oraz 23.09.2021r. w ramach 8. Letniej Szkoły Prototypowania

Usługa cateringowa polegająca na organizacji obiadu w piątek 24.09 dla 23 osób w ramach 8. Letniej Szkoły Prototypowania

Dostawa wykładzin do budowy eksponatu Parkietaże nowej wystawy matematycznej – WY.21.2021 – NdC

Kompleksowa usługa organizacji wydarzenia: 8 Letnia Szkoła Prototypowania w dniach 19.09-23.09.2021r.

Wykonanie zgodnie z projektem CNK wraz z dostawą - elementów do produkcji eksponatów: obudowy cz.3 – inicjatywa SOWA

Zapytanie dotyczące szacowania wartości netto wykonania przedmiotu zamówienia obejmującego wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego konstrukcji eksponatów oraz konstrukcji scenograficznych zgodnych z dokumentacją dostarczoną przez CNK – cz. 3.

Dostawa sklejki brzozowej 18mm - elementu do budowy eksponatów inicjatywy SOWA

Dostawa sklejki elastycznej 5mm - elementu do budowy eksponatów inicjatywy SOWA

Dostawa wykonanych zgodnie z projektem CNK elementów do produkcji eksponatów: uchwyty, gałki, wałki, elementy mocowań cz.2

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia ewaluacji zestawu do wykonywania doświadczeń w ramach programu „Nauka dla Ciebie”

Zapytanie dotyczące szacowania wartości netto wykonania przedmiotu zamówienia obejmującego dostawę i montaż konstrukcji zabezpieczającej ekran diodowy do eksponatu Teatr Cieni

Dostawa łożysk niezbędnych do budowy eksponatów na potrzeby inicjatywy SOWA.

Dostawa tłumików obrotowych niezbędnych do budowy eksponatów na potrzeby inicjatywy SOWA

Wykonanie i dostawa wykonanych zgodnie z projektem CNK elementów do produkcji eksponatów: nogi cz. 2. – inicjatywa SOWA

Oferta na wykonanie usługi wymiany zamków do trzech sejfów

Dostawa płyt MDF na potrzeby realizacji elementów eksponatu Gra w życie.

Dostawa eksponatu SANTO (2)

Dostawa klejonki jesionowej i dębowej na potrzeby realizacji elementów eksponatów z wystawy Przyszłość jest dziś.

Dostawa 9 szt. elementów powtarzalnych, z pianki, do eksponatu Zbuduj łuk nowej wystawy objazdowej o matematyce, zgodnie z dokumentacją techniczną przekazaną przez Zamawiającego – Program Nauka dla Ciebie WY.26.14.2021

Usługa wymiany tryskaczy zgodnie z zaleceniami CNBOP które będę integralną częścią umowy na wykonanie usługi

Usługa w zakresie promocji w środowisku nauczycieli i dyrektorów szkół programu edukacyjnego „Przyszłość jest dziś”

Przedmiotem zamówienia Przedmiotem zamówienia jest doradztwo eksperckie w programie edukacyjnym KEI świadczone przez nauczycieli, dyrektorów szkół lub pracowników Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli

Usługa w zakresie przygotowania i dostarczenia do Centrum Nauki Kopernik druków na potrzeby Programu Nauka dla Ciebie w ramach wspólnego Programu Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik.

Dostawa zestawów pomocy edukacyjnych dla szkół biorących udział w Programie Nauka dla Ciebie - PZP.26.6.2021.MSt

Dostawa 100 szt. elementów z plexi i laminatu do eksponatu Parkietaże nowej wystawy objazdowej o matematyce, w technologii 3-warstwowej, zgodnie z dokumentacją techniczną przekazaną przez Zamawiającego.

Dostawa 100 szt. (po 50 szt. z dwóch rodzajów) elementów z plexi do eksponatu Parkietaże (nazwa robocza) nowej wystawy objazdowej o matematyce, w technologii 1-warstwowej, zgodnie z dokumentacją techniczną przekazaną przez Zamawiającego.

Przedmiotem zamówienia są konsultacje eksperckie w programie edukacyjnym KEI świadczone przez informatyków, programistów, matematyków lub analityków

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wykonanych zgodnie z projektem CNK elementów do produkcji eksponatów: obudowy cz.2.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego konstrukcji eksponatów oraz konstrukcji scenograficznych zgodnych z dokumentacją dostarczoną przez CNK.

Przedmiotem zamówienia są badania ankietowe mixed mode (CAPI + CATI + CAWI) dotyczące stosunku i obaw wobec szczepień przeciwko Covid-19 w polskim społeczeństwie.

Remont przestrzeni Re:generacja w budynku Centrum Nauki Kopernik - PZP.26.7.2021.MSt

Wsparcie obsługi fotograficznej wydarzeń odbywających się w ramach Inicjatywy SOWA.

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa elementów do produkcji eksponatów – laminat wysokociśnieniowy.

Dostawa elementów do produkcji eksponatów: sklejka elastyczna 5mm

Dostawa elementów do produkcji eksponatów: sklejka brzozowa 18mm

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wykonanych zgodnie z projektem CNK elementów do produkcji eksponatów: uchwyty, gałki, wałki, elementy mocowań.

Zapytanie ofertowe projektu KEI - dostawa płyt PMMA na potrzeby realizacji elementów eksponatu Gra w życie.

Dostawa eksponatu Marble run

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wykonanych zgodnie z projektem CNK elementów do produkcji eksponatów: szuflady, skrzynki serwisowe.

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wykonanych zgodnie z projektem CNK elementów do produkcji eksponatów: blaty, boki.

Oszacowanie wartości zamówienia) na dostawę mobilnego systemu do przeprowadzania badań okulograficznych

Przygotowanie wyceny na wykonanie dwóch neonów na potrzeby wystawy stałej

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu, budowa, dostawa i montaż eksponatu Deep Learning,

Przedmiotem zamówienia są badania ankietowe mixed mode (CATI + CAWI) dotyczące stosunku i obaw wobec szczepień przeciwko Covid-19 w polskim społeczeństwie.

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wykonanych zgodnie z projektem CNK elementów do produkcji eksponatów: nogi.

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wykonanych zgodnie z projektem CNK elementów do produkcji eksponatów: obudowy

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 30 szt. słuchawek muzealniczych,

Przedmiotem zamówienia jest realizacja filmów do wystawy „Przyszłość jest dziś” – moduł pierwszy: „Cywilizacja algorytmów”

Dostawa dwóch stacji hybrydowych, eksponatów interaktywnych obsługiwanych przez Internet.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr EDU.26.6.2021 na Stworzenie scenariusza i poprowadzenie dwóch spotkań warsztatowych nt. facylitacji uczniowskim zespołem projektowym przez nauczyciela

Zaprojektowanie i dostawa oświetlenia wystawy "Przyszłość jest dziś"

Konsultacje UX

Dostawa 3 ekspozytorów na broszury na potrzeby Programu Nauka dla Ciebie

Konstrukcje eksponatów i konstrukcje scenograficzne – cz. 01.

Dostawa filtrów do maseczek

Zamówienie na wykonanie oraz implementację aplikacji do eksponatu "Deep Fake"

Zapytanie ofertowe

Dostawa 160 szt. koszulek polo z nadrukiem metodą sitodruku grafiki zgodnie z projektem przekazanym przez Zamawiającego – Program Nauka dla Ciebie WY.26.7.2021

Dostawa mobilnego systemu do przeprowadzania obserwacji - PZP.26.3.2021.MSt

ZAPYTANIE OFERTOWE nr EDU.26.3.2021 na Stworzenie scenariusza warsztatów i przeprowadzenie cyklu spotkań online dla nauczycieli nt. programowania mikrokontrolerów Arduino

ZAPYTANIE OFERTOWE nr EDU.26.4.2021 na Stworzenie scenariusza warsztatów i przeprowadzenie cyklu spotkań online dla nauczycieli nt. projektowania 3D w środowisku Tinkercad

ZAPYTANIE OFERTOWE nr EDU.26.5.2021 na Stworzenie scenariusza i poprowadzenie dwóch spotkań warsztatowych nt. facylitacji uczniowskim zespołem projektowym przez nauczyciela

Wykonanie i montaż eksponatu "Ściana luster"

Budowa, dostawa oraz montaż eksponatu pod roboczą nazwą "Brama" w siedzibie CNK

Nabór do inicjatywy SOWA

Przedmiotem zamówienia jest realizacja dwóch cyklicznych, ilościowych badań satysfakcji w Centrum Nauki Kopernik oraz w Planetarium Centrum Nauki Kopernik.

Usługa w zakresie kompleksowej realizacji 12 podcastów

Wykonanie projektu aranżacji wnętrz i wyposażenia dla nowo budowanego budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego

Dostawa eksponatu SANTO

Dostarczenie zamkniętego inkubatora noworodkowego dla celów scenograficznych wystawy Przyszłość jest dziś

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu, budowa, dostawa i montaż eksponatu Zaufaniobot,

Przedmiotem zamówienia o numerze WY.26.4.2021 jest usługa w zakresie produkcji oraz dostarczenia nośników wolnostojących na potrzeby Programu Nauka dla Ciebie

Przedmiotem zamówienia o numerze WY.26.3.2021 jest usługa w zakresie przygotowania i dostarczenia do Centrum Nauki Kopernik druków na potrzeby Programu Nauka dla Ciebie

Zapytanie ofertowe dotyczące szacowania wartości netto wykonania przedmiotu zamówienia obejmującego budowę, dostawę oraz montaż eksponatu pod roboczą nazwą Zaufaniobot.

Umieszczenie 2 tekstów sponsorowanych w portalu/portalach regionalnych o zasięgu ogólnopolskim na potrzeby Programu Nauka dla Ciebie

Ogłoszenie o wyniku postępowania Dostawa eksponatu Model sieci neuronowej

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych w samochodach służbowych Centrum Nauki Kopernik

Szacowanie wartości zamówienia w ramach projektu "Kampanie edukacyjno-informacyjne"

Wsparcie obsługi fotograficznej wydarzeń odbywających się w ramach programu Nauka dla Ciebie.

 Usługi tłumaczeń pisemnych umów, dokumentów do postępowań pzp

Przygotowanie wyceny budowy, dostawy oraz montażu eksponatu Deep Learning w siedzibie CNK

Przygotowanie wyceny na projekt oświetlenia i dostawę opraw oświetleniowych wraz z montażem

Przygotowanie wyceny na wykonanie adaptacji akustycznej pomieszczenia w którym ma stanąć jeden z eksponatów

Zapytanie ofertowe nr DW.26.5.2021.MP na wpółprowadzenie wydarzeń edukacyjnych w programie KEI

Zapytanie ofertowe nr EDU.26.1.2021 na usługę Zaprojektowania oraz przeprowadzenia wydarzenia online - Finał konkursu Cansat 2021

Zapytanie ofertowe nr EDU.26.2.2021 na Usługę rejestracji audiowizualnej wydarzenia - Finał Cansat 2021.

Plan postępowań o udzielenie zamówień 2021 roku

Przedmiotem zamówienia jest doradztwo eksperckie w programie edukacyjnym KEI świadczone przez etyków

Przedmiotem zamówienia jest doradztwo eksperckie w programie edukacyjnym KEI świadczone przez informatyków

Przedmiotem zamówienia jest doradztwo eksperckie w programie edukacyjnym KEI świadczone przez nauczycieli

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w programie edukacyjnym KEI polegające na przeprowadzeniu warsztatów online z elementami metody Design Thinking

Świadczenie usług drukowania na potrzeby Centrum Nauki Kopernik

Świadczenie usług w zakresie całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia na terenie Centrum Nauki Kopernik

ŚWIADCZENIE USŁUG PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH (2)

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510551645-N-2020

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510541319-N-2020

Monitoring mediów wraz z analizą treści i kategoryzacją publikacji

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie doradztwa podatkowego.

Dostawa mini komputera przemysłowego

Zapytanie ofertowe - Usługi hostingowe

Zakup kamer wraz z osprzętem

Zakup miksera audio-wideo

Usługa zaprojektowania, wykonania oraz dostawy zegara słonecznego

Usługa wykonania i dostarczenia leja grawitacyjnego na monety

Dostawa sprzętu informatycznego stanowiącego wyposażenie biur Centrum Nauki Kopernik

Zapytanie ofertowe: Konsultacje koncepcji blockchain

Usługa wnoszenia: Ustawienie eksponatu w miejscu instalacji.

Dostawa wyrobów gotowych - Tabliczki Grawerowane

ŚWIADCZENIE USŁUG PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

Usługa umieszczenia tekstu sponsorowanego w portalach regionalnych o zasięgu ogólnopolskim na potrzeby Programu Nauka dla Ciebie

DOSTAWA ZESTAWÓW MULTIMEDIALNYCH WSPOMAGAJACYCH EDUKACJĘ ZDALNĄ DO PROJEKTU NAUKA DLA CIEBIE (2)

Dostawa materiałów z tworzywa POM

Usługa umieszczenia banneru reklamowego oraz informacji o Programie Nauka dla Ciebie w dzienniku elektronicznym na potrzeby Programu Nauka dla Ciebie

Wykonanie usługi fotograficznej

Dostawa eksponatu Pandemonium OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Dostawa sprzętu informatycznego stanowiącego wyposażenie biur oraz doposażenie serwerowni Centrum Nauki Kopernik

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie produkcji i emisji spotów radiowych

Zapytanie ofertowe: Pomoc w przygotowaniu koncepcji wystawy Objazdowej nt. Matematyki

Dostawa wyrobów z tworzyw sztucznych

Zapytanie ofertowe nr WY.26.11.2020: usługa w zakresie multimedialnej obsługi konkursu Nauka Dla Ciebie na potrzeby Programu Nauka Dla Ciebie.

Usługa anodowania elementów gotowych

Dostawa wyrobów drewnianych - sklejka

Dostawa wyrobów gotowych - Stojaki na instrukcje

Dostawa laminatu grawerskiego

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie usługi projektowej polegającej na opracowaniu projektu wnętrza, wizualizacji oraz wirtualnego spaceru dotyczących wystawy Strefa Odkrywania Wyobraźni i Aktywności SOWA

Dostawa Zintegrowanego systemu do przeprowadzania obserwacyjnych badań terenowych.

Zapytanie ofertowe obejmujące usługę lakierowania proszkowego eksponatów

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby budynku Centrum Nauki Kopernik

Dostawa eksponatu Avalanche

Zamówienie gotowych wyrobów konstrukcyjnych - elementy cz. I

Zamówienie gotowych wyrobów konstrukcyjnych - elementy cz. II

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów gotowych - Lustra

Przedmiotem zamówienia jest dostawa płyty wiórowej oraz obrzeża laminowanego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gotowych zestawów konstrukcyjnych - 2 komplety

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania druków i dostarczenia ich do Centrum Nauki Kopernik

Centrum Nauki Kopernik prowadzi konkurs ofert na zakup i dostawę maseczek wielokrotnego użytku oraz filtrów.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa laminatu dekoracyjnego

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa elemntów wykonanych z profilii aluminiowych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa minikomputerów przemysłowych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sklejki brzozowej wodoodpornej

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie gotowych elementów konstrukcyjnych - nogi

Kompleksowa obsługa wydarzenia - Kampanii Startowej CanSat 2021 wraz z zapewnieniem startu rakiety w dniach 26 - 28 marca 2021 roku.

Konkursu na 3 linie graficzne do PINS-ów/Buttonów dla Centrum Nauki Kopernik

Remont łazienek na poziomie +1,0 i -1 wraz z modernizacją kuchni w budynku Centrum Nauki Kopernik

Centrum Nauki Kopernik poszukuje wykonawcy, który dokona kompleksowej wymiany zużytych oraz wyeksploatowanych elementów zasilacza UPS typu Tajfun Eco Maxi 120 kW

2 Kampanie promujące Centrum Nauki Kopernik PZP.26.22.2020.JG

Przedmiotem zamówienia nr. WY.26.9.2020 jest usługa w zakresie obsługi fotograficznej wydarzeń

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Centrum Nauki Kopernik stereoskopowego zestawu mikroskopowego.

Dostawa sprzętu u usługę wsparcia dla systemu pokazowego Planetarium

Zapytanie ofertowe EDU.26.8.2020 na stworzenie scenariusza oraz przeprowadzenie na jego podstawie warsztatów online z narzedzia Fusion 360, w ramach konferencji dla nauczycieli "Kosmos w Szkole"

Zapytanie ofertowe nr WY.26.5.2020: dostawa 100 zestawów LEGO® CITY: Stacja kosmiczna na Księżycu (nr katalogowy: 60227) na potrzeby Programu Nauka Dla Ciebie

DOSTAWA ZESTAWÓW MULTIMEDIALNYCH WSPOMAGAJACYCH EDUKACJĘ ZDALNĄ DO PROJEKTU NAUKA DLA CIEBIE PZP.26.19.2020.ASH

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie produkcji oraz dostarczenia nośników wolnostojących na potrzeby Programu Nauka dla Ciebie realizowanego przez Centrum Nauki Kopernik wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zapytanie ofertowe nr EDU.26.7.2020 na zaprojektowanie, wyprodukowanie, i dostarczenie zestawów elektronicznych „CanSat Kit”

Zapytanie ofertowe na doradztwo eksperckie w programie edukacyjnym KEI w zakresie pracy online angażujących uczniów i uczennice.

Zapytanie ofertowe na doradztwo eksperckie w programie edukacyjnym KEI w zakresie wiedzy na temat zaufania do technologii.

Zapytanie numer: 2020/03/DW/CW - Wypakowanie oraz rozstawienie elementów wystawy Rowery

Zapytanie ofertowe nr WY.26.6.2020: zapytanie ofertowe na tłumaczenie specjalistyczne-prawnicze

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarki Stratasys Objet30pro

Realizacja stanowisk ekspozycyjnych dla wystawy “Rowery” PZP.26.15.2020.MSI

Zapytanie ofertowe: dostawa i wykonanie bezpiecznej nawierzchni wokół rzeźby Rockspinner

Przedmiotem zamówienia jest realizacja dźwiękowego filmu animowanego na podstawie dostarczonego scenariusza

Zapytanie ofertowe nr WY.26.3.2020 - usługa kompleksowej realizacji podcastów na potrzeby Programu Nauka dla Ciebie.

Zapytanie numer: 2020/02/DW/CW

Zapytanie ofertowe nr WY.26.2.2020: zakup i dostawa projektora Barco F50 WQXGA z obiektywem Barco EN51.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2020/01/DW/C/KR OBEJMUJĄCE REALIZACJĘ STANOWISK EKSPOZYCYJNYCH DLA WYSTAWY „ROWERY” – W ramach Art. 4d ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP

Zapytanie ofertowe na doradztwo merytoryczne w programie edukacyjnym KEl w zakresie nowoczesnych technologii i ich zastosowania w kontekście szkolnym - Ekspert.

Zapytanie ofertowe na doradztwo merytoryczne w programie edukacyjnym KEl w zakresie nowoczesnych technologii i ich bezpiecznego stosowania szans i ryzyka z nimi związanych - Ekspert

Zapytanie ofertowe - wywóz śmieci

Usługa zaprojektowania oraz realizacji edukacyjnego materiału audiowizualnego i fotograficznego

Zapytanie ofertowe obejmujące dostawę 6000 szt. półmasek

Ubezpieczenie Centrum Nauki Kopernik PZP.26.14.2020.MSi

Zapytanie ofertowe obejmujące wykonanie obliczeń sprawdzających, dla stalowego trzpienia rzeźby Rockspinner

Zapytanie ofertowe obejmujące produkcję, dostawę i montaż rzeźby Rockspinner.

Zapytanie ofertowe nr BIZ.26.5.2020

Zapytanie ofertowe obejmujące dostawę i wykonanie bezpiecznej nawierzchni wokół rzeźby Rockspinner

Przedmiotem zamówienia jest usługa zaprojektowania oraz przeprowadzenia wydarzenia online wraz ze szkoleniami dla uczestników i pracowników CNK, na potrzeby programu ESERO-Polska.

Usługa tłumaczenia z języka angielskiego na język polski materiałów edukacyjnych o tematyce kosmicznej. EDU.26.3.2020

Usługa redakcji językowej oraz składu materiałów edukacyjnych dotyczących tematyki kosmicznej. EDU.26.4.2020

Usługi nadzoru nad realizacją inwestycji pn: Budowa budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w ramach rozbudowy Centrum Nauki Kopernik.

Naprawa dachu i ścian Planetarium PZP.26.13.2020.MSi

Dostawa usług wsparcia dla produktów Microsoft.

Sukcesywne dostawy materiałów biurowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik.

Zapewnienie realizacji działań wykonywanych przez edukatorów w ramach programu Nauka dla Ciebie realizowanego wspólnie przez Centrum Nauki Kopernik i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Konkurs na przygotowanie projektów 4 lini PINS-ów na potrzeby Centrum Nauki Kopernik.

Zapytanie ofertowe dotyczące dostosowania udźwiękowienia dla filmu "Birth of the Planet Earth" oraz „Lucia, the Secret of Shooting Stars"

Zapytanie ofertowe na usługi doradztwa w zakresie kampanii fundraisingowej

Zapytanie ofertowe dotyczące kampanii reklamowej w anglojęzycznym przewodniku turystycznym

Świadczenie usługi redakcyjnej przy programie ESERO-Polska

Kampania wizerunkowa Centrum Nauki Kopernik PZP.26.8.2020.MSi

Przedmiotem zamówienia jest usługa korzystania z konta na platformie crowdfundingowej (obejmująca prezentację profilu CNK)

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące realizacji badania rozwoju kompetencji podczas warsztatów w pracowni Wytwórnia w Centrum Nauki Kopernik

Badanie ewaluacyjne Pikniku Naukowego oraz testów użyteczności nowej strony sprzedażowej CNK PZP.26.4.2020.MSi

Zapytanie ofertowe NR 4/PLA/2020.Nagranie ścieżki lektorskiej dla filmu i trailera filmu „Birth of Planet Earth” w języku polskim.

Digitalowa kampania wizerunkowa CNK i digitalowa kampania Pikniku Naukowego (2) PZP.26.6.2020.MSi

Zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia 50letniej licencji na film fulldome Lucia: The Secret of Shooting Stars w wersji 2 i 3D produkcji Planetarium de Saint-Etienne.

Zapytanie ofertowe na szkolenie dla animatorów Centrum Nauki Kopernik „Kultura osób Głuchych”, dotyczących poznania środowiska osób Głuchych i Polskiego Języka Migowego.

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROCESU STWORZENIA KONCEPCJI, PRZEPROWADZENIA PROCESU WEWNĘTRZNEGO ORAZ ANALIZY DANYCH KONIECZNYCH DO STWORZENIA RAPORTU WPŁYWU CENTRUM NAUKI KOPERNIK ORAZ PRZYGOTOWANIA I NAPISANIA RAPORTU WPŁYWU DLA CNK

Zapytanie ofertowe na usługi świadczenia obsługi promującej markę Centrum Nauki Kopernik w social media (Fb, Instagram, Pinterest, Twitter, You Tube).

digial-owa kampania wizerunkowa CNK i digital-owa kampania Pikniku Naukowego

Organizacja krajowych finałów konkursu CanSat 2020 wraz z zapewnieniem startu rakiety sondującej.

Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia dziesięciu zestawów edukacyjnych Moduł Powietrze z serii Modułowych Pracowni Przyrodniczych.

Centrum Nauki Kopernik poszukuje koordynatora produkcji eksponatu Mesmer oraz eksponatów wchodzących w skład wystawy o wyzwaniach przyszłości.

PZP.26.2020.MK Świadczenie kompleksowych usług cateringowych podczas wydarzeń organizowanych przez Centrum Nauki Kopernik w 2020 r.

Pracownia Wydarzeń poszukuje Wykonawcy do wsparcia organizacji 24. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Naukowego.

Dostawa 500 sztuk okularów 3D stereo kompatybilnych z obecnym systemem Planetarium CNK oraz 300 sztuk zapasowych klapek do baterii.

Plan zamówień publicznych na 2020 roku.

Zakup eksponatów “Aeoliana Landscape” i “Avalanch”

Budowa budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w ramach rozbudowy Centrum Nauki Kopernik (2).

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi monitoringu mediów wraz z analizą treści i kategoryzacją publikacji

Zapytanie ofertowe nr 16/2019/EDU na kompleksową obsługę krajowych finałów konkursu CanSat 2019 wraz z zapewnieniem startu rakiety sondującej

Świadczenie usługi doradztwa w zakresie public relations konkursu Famelab 2020

Zapytanie ofertowe dotyczące obsługi strony www w jęz. rosyjskim wraz z usługą tłumaczeń pisemnych PL-RU/RU-PL

Zapytanie ofertowe na Koordynatora wystawy czasowej w Centrum Nauki Kopernik

Zapytanie Ofertowe dotyczące budowy systemu motywacyjnego pracowników Centrum Nauki Kopernik

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów badawczych w laboratorium robotycznym Centrum Nauki Kopernik w grudniu 2019 roku

Świadczenie usług drukowania na potrzeby Centrum Nauki Kopernik PZP.26.44.2019.MK

Zapytanie ofertowe dotyczące serwisu urządzenia Objet30 Pro

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji projektu budowy nowoczesnego systemu motywacyjnego dla pracowników Centrum Nauki Kopernik.

Sprzedaż składników majątku ruchomego 4

Dostawa sprzętu informatycznego stanowiącego wyposażenie biur oraz doposażenie serwerowni Centrum Nauki Kopernik (zamówienie z podziałem na 2 części).

Przegląd okresowy i modernizacja gilotyny GRAFMASZ G53 (wyłącznie autoryzowane serwisy).

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenie warsztatu podczas konferencji VIII Forum KMO

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia warsztatów w przestrzeni wystaw Centrum Nauki Kopernik podczas konferencji VIII Forum KMO

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenie warsztatu podczas konferencji VIII Forum KMO o temacie: Czy dajemy sobą manipulować?

Zapytanie ofertowe dotyczące wystawienie spektaklu improwizowanego w dniu 15 listopada 2019 roku w Centrum Nauki Kopernik.

Kompleksowa wymiana switchy w systemie CCTV zainstalowanym w CNK, nr postępowania PZP.26.43.2019.KM

Zapytanie ofertowe - serwis i obsługa okularów w Planetarium Centrum Nauki Kopernik

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania ekspertyzy

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania ekspertyzy

Zapytanie ofertowe dotyczące ekspertyzy

Dzierżawa wraz z serwisem i obsługą eksploatacyjną wielofunkcyjnych urządzeń kopiująco-drukujących

Świadczenie usług kompleksowej opieki medycznej dla procowników Centrum Nauki Kopernik oraz członków ich rodzin.

Zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy myjki ultradźwiękowej 600ST 264L

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzania badań w programie „Nauka dla Ciebie”

PZP.26.40.2019.MK Kodowanie kwestionariuszy w ramach komponentu badawczego w programie NDC

Centrum Nauki Kopernik zamówi usługę działań Performance i Kontent Marketingowych oraz dzialania na platformach social media i kanałach Google Ads oaz w zakresie SEO.

Centrum Nauki Kopernik zamówi usługę publikowania i edytowania treści oraz grafik na stronach internetowych Centrum Nauki Kopernik

Zapytanie ofertowe nr 2019/07/DW/C/MG, którego przedmiotem jest montaż i demontaż wystawy towarzyszącej festiwalowi Przemiany 2019.

Centrum Nauki Kopernik zakupi wraz z usługą instalacji skaner podczerwony wykrywający przeszkody na sali.

Usługi badań dla Centrum Nauki Kopernik w podziale na cztery części PZP.26.39.2019.MSi

Centrum Nauki Kopernik nawiąże współpracę z koordynatorem/ką PR działań edukacyjnych w programie ESERO

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące kodowania około 3000 kwestionariuszy w ramach komponentu badawczego w Programie „Nauka dla Ciebie”

Centrum Nauki Kopernik nawiąże współpracę z koordynatorem/ką PR działań edukacyjnych w programie ESERO

Zapytanie ofertowe na koordynatora lub koordynatorkę konferencji

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji 10 wyjazdów badawczych w ramach komponentu badawczego w Programie „Nauka dla Ciebie”

Zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie Systemu kopernik.org.pl, wraz ze świadczeniem usług serwisowych i asysty technicznej PZP.26.37.2019.MSi

skrócenie istniejącego zestawu pokrowców oraz uszycie nowego zestawu

Wykonanie skrzyni według załączonego projektu.

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące transkrypcji od 250 do 300 minut nagrań audio i video oraz transkrypcji tekstu pisanego odręcznie

Centrum Nauki Kopernik poszukuje osoby do promocji Festiwalu Przemiany 2019 r. w social mediach.

Kampania Promująca Festiwal Przemiany, nr sprawy: PZP.26.36.2019.AMI

Przedmiotem zamówienia jest wsparcie działań Europejskiego Biura Edukacji Kosmicznej (ESERO-Polska) przy prowadzeniu rozliczenia finansowego projektu oraz organizacji wydarzeń edukacyjnych o tematyce kosmicznej

Transport obiektów artystycznych z terenu UE (Austria, Holandia, Niemcy, Polska)

Remont wnętrza łazienek w Centrum Konferencyjnym Kopernik PZP.26.33.2019.MSi

Dostawa 38 zestawów edukacyjnych

Centrum Nauki Kopernik poszukuje usług posiadania platformy sprzedażowo - promocyjnej skupionej na wydarzeniach kulturalnych

Zamówienie systemu modularnych ścianek scenograficznych

Zapytanie ofertowe nr 15/2019/EDU na zaprojektowanie, wyprodukowanie, i dostarczenie zestawów elektronicznych „CanSat Kit” w ramach programu ESERO-Polska

Centrum Nauki Kopernik poszukuje redaktora do programu ESERO

Zapytanie ofertowe nr 2019/02/DW/C/MG dotyczące scenografii wystawy głównej Festiwalu Przemiany 2019

DOSTAWA CZASZEK OSTEOPATYCZNYCH 22-CZĘŚCIOWYCH PZP.26.32.2019.MK

ŚWIADCZENIE USŁUGI DRUKOWANIA W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU „NAUKA DLA CIEBIE” – II CZ.

Centrum Nauki Kopernik poszukuje osoby/firmy do usługi redakcyjnej przy programie ESERO

DOSTAWA 38 ZESTAWÓW EDUKACYJNYCH DO SZKÓŁ, nr sprawy: PZP.26.25.2019.KM

Remont pomieszczeń oraz wymiana i naprawa floorbox-ów w budynku Centrum Nauki Kopernik (2) (zamówienie z podziałem na części).

Zapytanie ofertowe nr 4/NDC/2019: usługa autokarowa dla 5 grup z całej Polski w terminie 18.09 – 19.09.

Usługa druku wraz z dostawą na potrzeby Centrum Nauki Kopernik - PZP.26.27.2019.AMI

Remont pomieszczenia świetlicy (kartofel) pomieszczenie A-020 w budynku CNK PZP.26.30.2019.MSI

Sprzedaż skłądników majątkowych planetarium CNK

Zapytanie ofertowe nr 1/WNA/2019 na realizację scenografii strefy networkingowej Festiwalu Przemiany

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi dostarczenia eksperckiego raportu dotyczącego oddziaływania projektu Szkoła Bliżej Nauki w ramach monitoringu oddziaływania projektu edukacyjnego „Szkoła bliżej nauki”

Zapytanie ofertowe DW.26.2.2019: Zorganizowanie i przeprowadzenie kilkudniowych warsztatów projektowych (typu charrette lub równoważnych) na zagospodarowanie terenu zielonego przy Centrum Nauki Kopernik

Zamówienie ofertowe nr 14/EDU/2019 dotyczące Produkcji technicznej kursu typu MOOC (Massive Open Online Course) pt. „Zdjęcia satelitarne w szkole”.

Wsparcie serwisowo-techniczne urządzeń CISCO PZP.26.26.2019.MSI

CENTRUM NAUKI KOPERNIK poszukuje osób do pracy na stanowisku: Młodszy specjalista ds. wydarzeń

PZP.26.24.2019.AMI_ Remont wnętrza łazienek w Planetarium i w Re: Generacji budynku „B” Centrum Nauki Kopernik (2)

Dostawa sprzętu dydaktycznego

Organizacja szkolenia dotyczącego zagadnienia crowdfundingu korporacyjnego

najem wystawy “Rowery” PZP.26.23.2019.MSi

Dostawa zestawów edukacyjnych “moduł Woda” do projektu “Nauka dla Ciebie” PZP.26.22.2019.MSi

Kampania promującą Centrum Nauki Kopernik i planetarium

Centrum Nauki Kopernik: Remont wnętrza łazienek w Planetarium i w Re: Generacji budynku „B” Centrum Nauki Kopernik

Prace budowlane polegające na wymianie oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w budynku CNK

Dostawa wraz z montażem nowych foteli do Planetarium Niebo Kopernika w Centrum Nauki Kopernik.

Usługi sprzątania realizowane na terenie Centrum Nauki Kopernik PZP.26.17.2019.MSi

Zapytanie ofertowe nr 2/NDC/2019: Przedmiotem zamówienia jest usługa stworzenia responsywnego serwisu www zgodnie z wymaganiami CNK na potrzeby programu Nauka dla Ciebie.

Świadczenie usług polegających na obsłudze i przygotowaniu wystaw objazdowych na terytorium Polski (2).

Świadczenie usług drukowania na potrzeby Centrum Nauki Kopernik

PZP.26.18.2019.KM ŚWIADCZENIE USŁUGI DRUKOWANIA W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU NAUKA DLA CIEBIE ŚWIADCZENIE USŁUGI DRUKOWANIA W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU „NAUKA DLA CIEBIE”

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi w ramach obsługi projektu Szkoła Bliżej Nauki

PZP.26.8.2019.KM PRZEPROWADZENIE BADANIA EWALUACYJNEGO 23 PIKNIKU NAUKOWEGO POLSKIEGO RADIA I CENTRUM NAUKI KOPERNIK

Zapytanie ofertowe nr 7 /EDU/2019 dotyczący stworzenia programu oraz przeprowadzenia webinarium dla uczestników projektu Konstruktorzy Marzeń, na temat “Design Thinking w pracy projektowej”

Zapytanie ofertowe nr 8/EDU/2019 dotyczące stworzenia programu oraz przeprowadzenia webinarium dla uczestników projektu Konstruktorzy Marzeń, na temat “Motywacja w zespole projektowym”

Zapytanie ofertowe nr 9/EDU/2019 dotyczące stworzenia programu oraz przeprowadzenia webinarium dla uczestników projektu Konstruktorzy Marzeń, na temat:“Skuteczna komunikacja w zespole””

Zapytanie ofertowe nr 10/EDU/2019 dotyczące stworzenia programu oraz przeprowadzenia webinarium dla uczestników projektu Konstruktorzy Marzeń, na temat:“Efektywna prezentacja danych”

Zapytanie ofertowe nr 11/EDU/2019 dotyczące stworzenia programu oraz przeprowadzenia webinarium dla uczestników projektu Konstruktorzy Marzeń, na temat:“Autoprezentacja i wystąpienia publiczne”

Zapytanie ofertowe nr 12/EDU/2019 dotyczące stworzenia programu oraz przeprowadzenia webinarium dla uczestników projektu Konstruktorzy Marzeń, na temat:“Tworzenie atrakcyjnych filmów do mediów społecznościowych”

Zapytanie ofertowe nr 13/EDU/2019 dotyczące stworzenia programu oraz przeprowadzenia webinarium dla uczestników projektu Konstruktorzy Marzeń, na temat:“Radzenie sobie ze stresem w pracy projektowej”

Usługi społeczne - Świadczenie kompleksowych usług cateringowych podczas wydarzeń organizowanych przez Centrum Nauki Kopernik w ramach projektu Nauka dla Ciebie. PZP.26.13.2019.AMI

Zapytanie ofertowe : kompleksowa usługa hotelarska organizacji noclegu wraz z kolacją i śniadaniem w ośrodkach hotelowych w Warszawie lub jej okolicach na noc z 18.09 na 19.09 oraz świadczenie usługi turystycznej polegającej na zapewnieniu możliwoś

PZP.26.14.2019.MK Realizacja wystawy w Pawilonie 512 dotycząca nadprodukcji śmieci - na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp

Zapytanie ofertowe – wypożyczenie źródeł dźwięku, wraz z montażem i demontażem, do testów nagłośnienia w budynku Centrum Nauki Kopernik.

PZP.26.12.2019.KM Usługa druku w ramach realizacji programu „Nauka dla Ciebie” - tryb - zapytanie o cenę

Zapytanie ofertowe nr 3/EDU/2019 dotyczące Produkcji technicznej kursu typu MOOC (Massive Open Online Course) pt. „Zdjęcia satelitarne w szkole”.

Zapytanie ofertowe nr 4/EDU/2019 dotyczące koordynacji procesu tworzenia i redakcji materiałów edukacyjnych o tematyce kosmicznej

Zapytanie ofertowe nr 5/EDU/2019 dotyczące redakcji językowej materiałów edukacyjnych o tematyce kosmicznej

Zapytanie ofertowe nr 6/EDU/2019 dotyczące tłumaczenia materiałów edukacyjnych o tematyce kosmicznej, z języka angielskiego na polski

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji pt. “Budowa budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w ramach rozbudowy Centrum Nauki Kopernik” - PZP.26.7.2019.AMI - przetarg nieograniczony

PZP.26.6.2019.KM Usługa druku w ramach realizacji programu Nauka dla Ciebie

Zapytanie ofertowe nr 2/EDU/2019 dotyczące Koordynacji projektu MOOC (Massive Open Online Course) pt. „Zdjęcia satelitarne w szkole”

Zaplanowanie, przeprowadzenie i dokonanie ewaluacji kampanii promującej Piknik Naukowy 2019 r., w sieci Google Ads oraz sieci Facebook

Zapytanie ofertowe MPP obserwacje

Remont pomieszczeń oraz wymiana i naprawa floorbox-ów w budynku Centrum Nauki Kopernik (zamówienie z podziałem na części).

Budowa budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w ramach rozbudowy Centrum Nauki Kopernik.

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi - Świadczenie kompleksowych usług cateringowych podczas wydarzeń organizowanych przez Centrum Nauki Kopernik w 2019 roku PZP.26.1.2019.AMI

wsparcie przy produkcjach poligraficznych na rok 2019/2020 dla Centrum Nauki Kopernik

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2019 R.

Zapytanie ofertowe na usługi promocji CNK na platformach social media

Zapytanie ofertowe 1/EDU/2019 dotyczące usługi tworzenia oraz administrowania treściami na portalach internetowych związanych z Programem Klub Młodego Odkrywcy oraz Projektem Konstruktorzy Marzeń

Świadczenie usług polegających na obsłudze i przygotowaniu wystaw objazdowych na terytorium Polski

Wykonanie dostosowania udźwiękowienia (zgrania dźwięku) filmu "Faster than Light" wraz z trailerem na potrzeby kopuły planetarium Niebo Kopernika

PZP/ZP/59/2018/CNK/AMI -BADANIE SATYSFAKCJI ZWIEDZAJĄCYCH W CENTRUM NAUKI KOPERNIK ORAZ WIDZÓW PLANETARIUM NIEBO KOPERNIKA

Usługa redakcji stron w projekcie ESERO

Usługi prowadzenia strony www CNK w języku rosyjskim wraz z tłumaczeniami

Świadczenie usług sprzedaży biletów lotniczych dla Centrum Nauki Kopernik PZP/ZP/51/2018/CNK/MK

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi zakodowania kwestionariuszy i sporządzenia bazy oraz raportu w ramach monitoringu oddziaływania projektu edukacyjnego „Szkoła bliżej nauki”

Świadczenie usług płatności elektronicznej

Usługi tłumaczeniowe ang-pl / pl-ang dla Centrum Nauki Kopernik

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi - „Świadczenie usług cateringowych podczas spotkania z Klientami PZP/ZP/58/2018/CNK/AMI

CENTRUM NAUKI KOPERNIK poszukuje osoby do pracy w Dziale Warsztat na stanowisku Pracownik techniczny – mechanik / ślusarz

Świadczenie usług serwisowych w samochodach służbowych Centrum Nauki Kopernik

Usługa wsparcia technicznego dla produktów Microsoft PZP/ZP/57/2018/CNK/MSi

Zakup urządzeń laboratoryjnych PZP/ZP/52/2018/CNK/MSi

Zapytanie ofertowe nr 7/2018/EDU na kompleksową obsługę krajowych finałów konkursu CanSat 2019 wraz z zapewnieniem startu rakiety sondującej będącej na stanie CNK

Zapytanie ofertowe na aktualizację scenariusza miniwarsztatu Pismo oraz przeprowadzenie szkoleń dla animatorów.

Zapytanie ofertowe na aktualizację scenariusza miniwarsztatu Ile nóg? Oraz przeprowadzenie szkoleń dla animatorów.

Zapytanie ofertowe: Pianki samoprzylepne

Zapytanie ofertowe - Przygotowanie i przeprowadzenie dwóch szkoleń dla animatorów Centrum Nauki Kopernik „Umiejętności pedagogiczne w pracy z dziećmi”

Zapytanie ofertowe na warsztaty współpracy dla zespołu Animatorów współpracujących z Centrum Nauki Kopernik.

Zapytanie ofertowe w sprawie wykonania i montażu wykładziny z nadrukiem do eksponatu Nr 2018/04/DW/S/BMP

Zapytanie ofertowe Nr 2018/10/PLA/S/KD – nagranie ścieżki lektorskiej dla filmu i trailera filmu "Faster than Light" w j. polskim i j. rosyjskim

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi zakodowania kwestionariuszy i sporządzenia bazy oraz raportu w ramach monitoringu oddziaływania projektu edukacyjnego „Szkoła bliżej nauki” w 38 szkołach z obszaru metropolii warszawskiej.

Zapytanie ofertowe - Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenie dla animatorów Centrum Nauki Kopernik „Umiejętności pedagogiczne w pracy z dziećmi”

Dostawa zestawu czujników do mikrokontrolerów micro:bit na potrzeby realizacji projektu badawczego „M3 dla pszczoły” w ramach projektu „Szkoła Bliżej Nauki”

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi - „Świadczenie usług cateringowych podczas Gali Perspektywy WOMEN IN TECH SUMMIT” PZP/ZP/48/2018/CNK/AMI

Ogłoszenie o sprzedaży składników majątkowych PZP/SSM/2/2018/CNK/MSi

Zakup licencji na pokaz do planetarium pt. "Faster than light" PZP/ZP-4d/2/2018/CNK/MSi

PRZEPROWADZENIE JAKOŚCIOWEGO BADANIA NAUCZYCIELI ORAZ DYREKTORÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DOTYCZĄCE PROCESÓW DECYZYJNYCH ZWIĄZANYCH Z ZAKUPEM POMOCY SZKOLNYCH nr postępowania PZP/ZP/43/2018/CNK/MK

Zapytanie ofertowe na stworzenie scenariusza pokazu do nowej wystawy w CNK pt. „Zmierz się!”

Zakup - Dewar do przechowywania ciekłego azotu

Obsługa techniczna nieruchomości CNK PZP/ZP/46/2018/CNK/MSi

DOSTAWA SIEDZISK DO PRZESTRZENI WYSTAW I STANOWISK WARSZTATOWYCH W PRZESTRZENI WYSTAW

Centrum Nauki Kopernik poszukuje do współpracy przy Monitoringu do projektu Photon

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby budynku Centrum Nauki Kopernik

Prototypowanie eksponatów / stacji doświadczalnych

ZAKUP REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH ORAZ SZAFY SZUFLADOWEJ PZP/ZP/45/2018/CNK/MK

Remont dachu budynku Centrum Nauki Kopernik (2)

Centrum Nauki Kopernik podejmie współpracę przy stronach www

Zakup płynu do tworzenia baniek mydlanych

Dostawa modeli anatomicznych przekroju środkowego głowy

Dział Badań Centrum Nauki Kopernik poszukuje badaczy do realizacji badania w projekcie Photon ...

Remont dachu budynku Centrum Nauki Kopernik

Zapytanie o cenę “Usługa druku w ramach realizacji programu ” Nauka dla Ciebie” 2_ procedura PZP/ZP/44/2018/CNK/AMI

PZP/ZP/36/2018/CNK/AMI_Zapytanie o cenę " Usługa druku w ramach realizacji programu "Nauka dl Ciebie"

Dział PR Centrum Nauki Kopernik poszukuje asystenta do wsparcia działu

Zapytanie ofertowe Nr 10/SBN/2018 - dostawa przezroczystego, stabilnego poliwęglanu allilo diglikolowego przeznaczonego do dozymetrii radonu

zapytanie ofertowe lasery

Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia dwóch sztuk obrusów okrągłych Nr 2018/03/DW/O/MG

Centrum Nauki Kopenika poszukuje tłumacza

Sprzedaż składników majątku ruchomego w trybie przetargu PZP/SSM/1/2018/CNK/MSi

Remont CKK oraz gniazd podłogowych (2) PZP/ZP/38/2018/CNK/MSi

Przegląd okresowy i modernizacja urządzeń introligatorskich GRAFMASZ, FASTBIND, CYKLOS, OPUS (wyłącznie autoryzowane serwisy).

Zapytanie ofertowe na stworzenie scenariusza Kawiarni Szkockiej w CNK w ramach SPiN Day

Jesienna kampania promocyjna Planetarium Centrum Nauki Kopernik PZP/ZP/37/2018/CNK/MSi

Kodowanie kwestionariuszy oraz prowadzenie obserwacji zachowania na podstawie materiału wideo w ramach komponentu badawczego w programie Nauka dla Ciebie (zamówienie z podziałem na 2 części) PZP/ZP/29/2018/CNK/MK

Centrum Nauki Kopernik podejmie współpracę - DTP

Zapytanie ofertowe nr 6/EDU/2018 dotyczące przeprowadzenia zajęć dotyczących konstruowania w edukacji dla uczestników konferencji Pokazać-Przekazać

Centrum Nauki Kopernik poszukuje badaczy do zakodowania 35 nagrań video.

Zapytanie ofertowe na szkolenie dla animatorów Centrum Nauki Kopernik „Kultura osób Głuchych”, dotyczących poznania środowiska osób Głuchych i Polskiego Języka Migowego.

Przygotowanie ankiety i raportu z konferencji Pokazać - Przekazać oraz Forum KMO

Usługa realizacji jednego filmu instruktażowego dla uczestników projektu „Szkoła bliżej nauki”.

DTP – przygotowanie do druku opisów eksponatów

PRZEPROWADZENIE JAKOŚCIOWEGO BADANIA CZŁONKÓW KLUBU KOPERNIKA ORAZ BADANIA JAKOŚCI OBSŁUGI TYPU TAJEMNICZY KLIENT (CZĘŚCI NR 1 I 2) PZP/ZP/31/2018/CNK/MK

Ubezpieczenie Centrum Nauki Kopernik PZP/ZP/33/2018/CNK/MSi

Remont CKK oraz gniazd podłogowych PZP/ZP/34/2018/CNK/MSi

Dostawa 4 zestawów do modułów fluorescencyjnych do mikroskopów odwróconych IB100 na potrzeby laboratorium biologicznego PZP/ZP/30/2018/CNK/MK

Dostawa 4 zestawów do modułów fluorescencyjnych do mikroskopów odwróconych IB100 na potrzeby laboratorium biologicznego PZP/ZP/30/2018/CNK/MK

Szkolenie animatorów

Zamówienie zestawów do samodzielnego montażu

Zapytanie ofertowe w sprawie wyklejenia szyb w celu wyciemnienia przestrzeni w Budynku CNK

Kampania promująca Festiwal Przemiany PZP/ZP/32/2018/CNK/MSi

Świadczenie usług polegających na obsłudze stron internetowych

Zakup robota humanoidalnego

Obsługa kreatywna Festiwalu Przemiany – edycja 2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 6/2018/EDU na zaprojektowanie, wyprodukowanie, i dostarczenie zestawów elektronicznych „CanSat Kit” w ramach programu ESERO-Polska

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi - „Świadczenie kompleksowych usług cateringowych podczas wydarzeń organizowanych przez Centrum Nauki Kopernik w ramach projektu Nauka dla Ciebie” PZP/ZP/24/2018/CNK/AMI

Angielska autorska wersja opisów ekspozycyjnych

Rosyjska autorska wersja opisów ekspozycyjnych

Zapytanie ofertowe 5/EDU/2018 dotyczące usługi przeprowadzenia webinarium na temat teorii uczenia się

Zapytanie ofertowe na usługę konsultacji merytorycznych przy realizacji projektów edukacyjno – badawczych w szkołach biorących udział projekcie „Szkoła bliżej nauki”.

Zakup specjalistycznego sprzętu stanowiącego doposażenie serwerowni oraz do wyposażenia biur. Postępowanie nr PZP/ZP/26/2018/CNK/AMI

Centrum Nauki Kopernik poszukuje firmy , która zorganizuje wydarzenie eventowe - piknikulka.

Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych do maszyny produkcyjnej Xerox DC700i oraz drukarki OKI ES9420WT (części 1 i 2)

Kompleksowe usługi w zakresie projektów graficznych

Remont odwodnienia budynku i naprawa chodników wokół budynku CNK (2) PZP/ZP/25/2018/CNK/MSi

Dział Badań Centrum Nauki Kopernik poszukuje badaczy do zakodowania około 35 godzin nagrań video

Prace naprawczo – remontowe polegające na likwidacji przecieków wody opadowej w fasadach kraterów nr. 3 i 5 w budynku CNK oraz ustabilizowania stalowej wanny niecki krateru nr 3 PZP/ZP/20/2018/CNK/MSi

Dostawa modeli anatomicznych człowieka PZP/ZP/15/2018/CNK/MSi

Zamówienie kompleksowej obsługi hotelarskiej

Przygotowanie dokumentacji – projekty wzornicze i konstrukcyjne

Przeprowadzenie ogólnopolskiego badania wizerunku Centrum Nauki Kopernik oraz badań ewaluacyjnych XXII Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik (części nr 1 i 2); nr postępowania PZP/ZP/14/2018/CNK/MK

Remont odwodnienia budynku i naprawa chodników wokół budynku CNK PZP/ZP/19/2018/CNK/MSi

Dostawa samochodów na potrzeby programu Nauka dla Ciebie, sygn.: PZP/ZP/17/2018/CNK/MSi

Usługa druku i dostawa materiałów promocyjnych Tryb: zapytanie o cenę; PZP/ZP/16/2018/CNK/AMI;

Przygotowanie wydawnictwa – publikacji

Dział Badań Centrum Nauki Kopernik poszukuje badaczki/badacza do współpracy przy projekcie „Konstruktorzy Marzeń”

Zapytanie ofertowe na usługę konsultacji merytorycznych przy realizacji projektów edukacyjno – badawczych w szkołach biorących udział projekcie „Szkoła bliżej nauki”.

wsparcie serwisowo-techniczne urządzeń CISCO

Przetarg nieograniczony - Świadczenie usług pielęgnacji zieleni na terenie Centrum Nauki Kopernik nr postępowania PZP/ZP/11/2018/CNK/AM

Zapytanie ofertowe na usługę stworzenia scenariusza warsztatów dla nauczycieli i dyrektorów 38 szkół „Praca grupowa uczniów i jej ocena” oraz przeprowadzenia w/w warsztatów.

Zapytanie ofertowe na usługę konsultacji merytorycznych przy realizacji projektów edukacyjno – badawczych w szkołach biorących udział projekcie „Szkoła bliżej nauki”.

Centrum Nauki Kopernik poszukuje wykonawcy usługi polegającej na dokonaniu oceny ryzyka w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w Centrum Nauki Kopernik

Świadczenie usług szkoleniowych i opieki merytorycznej dla grup nauczycieli (9)

Zapytanie ofertowe na uslugi publikowania i obsługi stron www CNK

Usługi społeczne - Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia Centrum Nauki Kopernik przez koncesjonowanego Wykonawcę w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia(tj.: Dz.U.2017.2213)nr PZP/ZP/4/2018/CNK/AMI

Dział Badań Centrum Nauki Kopernik poszukuje asystenta/ki realizacji badań

Zapytanie ofertowe nr 4/SBN/2018 na usługę konsultacji merytorycznych przy realizacji projektów edukacyjno – badawczych w szkołach biorących udział projekcie „Szkoła bliżej nauki”.

Druk i dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik.

DZIAŁ BADAŃ CENTRUM NAUKI KOPERNIK POSZUKUJE KOORDYNATORKI/A REALIZACJI BADAŃ w projekcie badawczym realizowanym przez Centrum Nauki Kopernik i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Dostawa materiałów biurowych PZP/ZP/9/2018/CNK/MSi

Świadczenie usług polegających na animowaniu wystaw stałych i czasowych, prowadzeniu warsztatów i pokazów oraz zajęć w laboratoriach, w budynku Centrum Nauki Kopernik i poza nim.

Dostawa materiałów konferencyjnych z logo CNK PZP/ZP/10/2018/CNK/MSi

Zapytanie ofertowe na usługę stworzenia dwóch scenariuszy warsztatów dla nauczycieli i dyrektorów 38 szkół „Superwizja partnerska w praktyce szkolnej” i „Praca grupowa uczniów i jej ocena” oraz przeprowadzenia w/w warsztatów.

Zapytanie ofertowe na usługę konsultacji merytorycznych przy realizacji projektów edukacyjno – badawczych w szkołach biorących udział projekcie „Szkoła bliżej nauki”.

Centrum Nauki Kopernik zaprasza do składania ofert na dzierżawę kompleksowego systemu lokalizacji i monitorowania pojazdów GPS wraz z niezbędnymi do jego funkcjonowania urządzeniami

Kampania reklamowa CNK

analizy dotyczące publikacji medialnych

KONKURS na najemcę lokalu handlowego o profilu spożywczym w budynku CNK

Dostawa ławek do przestrzeni wystaw PZP/ZP/7/2018/CNK/MSi

Centrum Nauki Kopernika poszukuje osoby/firmy do wsparcia przy pracach drukarskich

Usługi tłumacza z języka angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski dla CNK

DZIAŁ BADAŃ CENTRUM NAUKI KOPERNIK POSZUKUJE: KOORDYNATORKI/A REALIZACJI BADAŃ w projekcie badawczym realizowanym przez Centrum Nauki Kopernik i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Świadczenie usług szkoleniowych i opieki merytorycznej dla grup nauczycieli (części nr 1 i 2).

Zapytanie ofertowe nr 4/EDU/2018 dotyczące przeprowadzenia interaktywnego wykładu

Zapytanie ofertowe nr 3/EDU/2018 dotyczące przeprowadzenia interaktywnego wykładu dla społeczności programu Klub Młodego Odkrywcy

Zapytanie ofertowe nr 1/PLA/2018

Przygotowanie oprogramowania do eksponatu interaktywnego idealna symetria.

Zapytanie ofertowe nr 2/2018/EDU na tworzenie i publikację tekstów o tematyce kosmicznej oraz obsługę newslettera programu ESERO

Plan zamówień publicznych Centrum Nauki Kopernik na 2018 rok

Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia szkoleń dla nauczycieli w projekcie „Szkoła bliżej nauki”.

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi - Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik - warsztaty i wizyty w ramach projektu Szkoła Bliżej Nauki procedura nr PZP/ZP/2/2018/CNK/AMI

ZAPYTANIE O WYCENĘ RAPORTY Z BADANIA SATYSFAKCJI PLANETARIUM NIEBO KOPERNIKA

ZAPYTANIE O WYCENĘ - RAPORTY Z BADANIA SATYSFAKCJI ZWIEDZAJĄCYCH CENTRUM NAUKI KOPERNIK

Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia o szacowanej wartości poniżej 30000 euro Nr 2018/01/DW/S/BMP

ZAPYTANIE O WYCENĘ BADANIA ROZPOZNAWALNOŚCI SPONSORÓW CNK

ZAPYTANIE O WYCENĘ BADANIA WIECZORÓW DLA DOROSŁYCH

Świadczenie usług Managera Informacji BIM w trakcie projektowania i budowy budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego

Zapytanie ofertowe nr 1/2018/EDU na kompleksową obsługę krajowych finałów konkursu CanSat 2018

Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia szkoleń dla nauczycieli w projekcie „Szkoła bliżej nauki”.

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi realizacji jednego filmu instruktażowego dla uczestników projektu "Szkoła bliżej nauki"

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi - Świadczenie kompleksowych usług cateringowych podczas wydarzeń organizowanych przez Centrum Nauki Kopernik w 2018roku PZP/ZP/41/2017/CNK/AMI

Świadczenie usług polegających na obsłudze i przygotowaniu wystaw objazdowych i warsztatów w mobilnym planetarium na terytorium Polski i Europy.

Zamówienie na usługi społeczne - Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik - warsztaty i wizyty w ramach projektu Szkoła Bliżej Nauki - styczeń 2018 znak zamówienia – PZP/ZP/43/2017/CNK/AMI

BADANIE SATYSFAKCJI W CENTRUM NAUKI KOPERNIK

REALIZACJI BADANIA CYKLICZNEJ IMPREZY WIECZORY DLA DOROSŁYCH

BADANIA ROZPOZNAWALNOŚĆI SPONSORÓW CENTRUM NUKI KOPERNIK

Świadczenie usług szkoleniowych i opieki merytorycznej dla grup nauczycieli (części nr 1 i 2).

Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia o szacowanej wartości poniżej 30000 euro Nr Nr 2017/03/DW/S/AS - Przygotowanie projektu wykonawczego fundamentu pod rzeźbę kinetyczną Rockspinner

Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia szkoleń dla nauczycieli w projekcie „Szkoła bliżej nauki”.

Kompleksowa obsługa podróży, zakwaterowania i ubezpieczenia dla ekspertów Odwróconej Kawiarni Naukowej w Brukseli

Zapytanie ofertowe nr 1/MIS/2017 - wycena znaku towarowego będącego własnością Centrum Nauki Kopernik.

Świadczenie usług Managera Informacji BIM w trakcie projektowania i budowy budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego

Zapytanie ofertowe nr 1/PLA/2017 dostawa 200 sztuk okularów 3d stereo kompatybilnych z obecnym systemem Planetarium CNK

Zapytanie ofertowe nr 12/EDU/2017 dotyczące usługi stworzenia koncepcji oraz budowy 5 prototypów Warsztatu Konstruktorów Marzeń

Remont wnętrz łazienek w budynku Centrum Nauki Kopernik

Zapytanie ofertowe 11/EDU/2017 - opracowanie wkładu merytorycznego do pierwszego modułu Modułowych Pracowni Przyrody

Dostawa płyty mrożącej Zapytanie Nr 2017\01\DW\P\PW

Świadczenie usług szkoleniowych i opieki merytorycznej dla grup nauczycieli (zadania 1-11).

Dostawa multimedialnego eksponatu „Inside Explorer Table”

Wynajem wystawy czasowej pn. "Rowery"

Zapytanie ofertowe na usługę konsultacyjno-doradczą dla nauczycieli i dyrektorów szkół w projekcie „Szkoła bliżej nauki” (zadania 1-4).

Świadczenie usług szkoleniowych i opieki merytorycznej dla grup nauczycieli (zadania 1-11).

Zamówienie na usługi społeczne_ Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu Szkoła Bliżej Nauki dla uczniów podczas wizyt w CNK.

Zamówienie 10/EDU/2017 na usługę startu posiadanej obecnie przez CNK rakiety wielokrotnego użytku, podczas konkursu CanSat 2018

Prace budowlane polegające na wymianie oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w budynku CNK (2)

Usługa wsparcia technicznego dla produktów Microsoft

Usługi druku 5 - postępowanie w trybie zapytania o cenę (PZP/ZP/33/2017/CNK/MSt)

Realizacja badań dotycząca prowadzonego przez Centrum Nauki Kopernik ogólnopolskiego konkursu.

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy dwóch dronów o opisanych parametrach na potrzeby realizacji warsztatów „Pod prąd” w ramach projektu „Szkoła Bliżej Nauki”.

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji dwóch pomiarów w ramach monitoringu oddziaływania projektu edukacyjnego „Szkoła bliżej nauki” w 38 szkołach z obszaru metropolii warszawskiej.

Wsparcie dla systemu pokazowego Planetarium

Zamówienie na usługi społeczne_ Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu Szkoła Bliżej Nauki podczas spotkań dla Nauczycieli postępowanie znak PZP/ZP/31/2017/CNK/AMI

Ogłoszenie o prowadzonej sprzedaży używanych urządzeń wielofunkcyjnych marki SHARP

Zakup specjalistycznego sprzętu stanowiącego doposażenie serwerowni oraz do wyposażenia biur. Postępowanie nr PZP/ZP/22/2017/CNK/AMI

Świadczenie usług kompleksowej opieki zdrowotnej dla pracowników Centrum Nauki Kopernik oraz członków ich rodzin.

Dostawa oprogramowania do procesu realizacji i koordynacji inwestycji budowlanej

Wykonanie i dostawa 390 szt. mobilnych interdyscyplinarnych zestawów edukacyjnych”Pudełko Woda” oraz dostawa 2020 edukacyjnych zestawów informatycznych do projektu “Szkoła Bliżej Nauki”

Zamówienie na usługi społeczne_ Świadczenie usługi cateringowej na spotkanie inauguracyjne projektu szkoła Bliżej Nauki postępowanie znak PZP/ZP/21/2017/CNK/AMI

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania scenariusza warsztatu dla dyrektorów szkół.

Centrum Nauki Kopernik zbiera oferty na stworzenie systemu archiwizacji.

Zapytanie ofertowe na Stworzenie Systemu Archiwizacji

Wykonanie i dostarczenie materiałów szkoleniowych do projektu “Szkoła Bliżej Nauki”

Świadczenie usług kompleksowej opieki zdrowotnej dla pracowników Centrum Nauki Kopernik oraz członków ich rodzin.

PZP/ZP/17/2017/CNK/AMI - Zakup i wyposażenie mobilnego planetarium dla Centrum Nauki Kopernik

Zapytanie ofertowe na opracowanie materiałów edukacyjnych związanych z warsztatami w przestrzeni wystawy Patrz:Ziemia

Projekt i prace budowlane związane z modernizacją części wschodniej pierwszego piętra

Zapytanie ofertowe na usługi prowadzenia warsztatów dla osób dorosłych w szczególności nauczycieli nr 8/2017/EDU

Postępowanie w trybie zapytania o cenę. Informacja z otwarcia ofert. Postępowanie: PZP/ZP/15/2017/CNK/AMI

Remont wnętrza łazienek w części A budynku Centrum Nauki Kopernik

Prace budowlane polegające na wymianie oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w budynku CNK

Zaproszenie dla Przedsiębiorców do przedstawienia swojej wiedzy i doświadczeń na temat zastosowań technologii BIM przy realizacji robót budowlanych.

Remont wnętrza łazienek w części A budynku Centrum Nauki Kopernik

Prace budowlane polegające na remoncie izolacji i ścian w celu likwidacji wilgoci na poziomie -1 budynku CNK

Świadczenie usług płatności elektronicznych.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kampanii reklamowej do 14 lipca 2017 roku promującej Centrum Nauki Kopernik przez reklamę drukowaną oraz on-line w bezpłatnym dwudniku piszącym o sprawach lokalnych dostępnym na terenie całej Polski - nr 9/2017/PR

Zapytanie ofertowe na kompleksowe usługi redakcyjne przy tworzeniu materiałów dot. konferencji naukowej kierowanej do sektora edukacji “Pokazać-Przekazać 2017” - nr 8/2017/PR

Usługa druku 3 PZP/ZP/9/2017/CNK/MSi

Usługi druku 2 - postępowanie w trybie zapytania o cenę (PZP/ZP/7/2017/CNK/MSi).

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ BUDYNKU PRACOWNI PRZEWROTU KOPERNIKAŃSKIEGO PRZY ULICY WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE 20 W WARSZAWIE

Usługi druku 1 - postępowanie w trybie zapytania o cenę (PZP/ZP/5/2017/CNK/MSt).

OFERTA WSPÓŁPRACY DLA ANKIETERÓW W DZIALE BADAŃ CENTRUM NAUKI KOPERNIK

Zapytanie ofertowe na usługi prowadzenia warsztatów dla osób dorosłych w szczególności nauczycieli - nr 7/2017/EDU.

Zapytanie ofertowe na usługi publikowania i edytowania treści oraz grafik na stronach internetowych Centrum Nauki Kopernik w języku polskim i angielskim - nr 6/2017/PR

Zapytanie ofertowe na obsługę wydarzenia- krajowych finałów konkursu CanSat organizowanych przez biuro ESERO i Centrum Nauki Kopernik - w dniach 6-9 kwietnia 2017 r. na terenie poligonu Nowa Dęba i Aeroklubu Stalowowolskiego w Turbii

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi opieki merytorycznej nad scenariuszami realizowanymi przez Trenerów EDU w projekcie Szkoła Bliżej Nauki - nr 4/2017/EDU.

Zapytanie ofertowe na usługi publikowania i edytowania treści oraz grafik na stronach internetowych Centrum Nauki Kopernik w języku rosyjskim - nr 3/2017/PR

Świadczenie usług polegających na animowaniu wystaw stałych i czasowych, prowadzeniu warsztatów i pokazów oraz zajęć w laboratoriach, w budynku Centrum Nauki Kopernik i poza nim.

Konkurs Ofert na najem lokalu przeznaczonego na działalność handlową (SKLEPIK) w budynku Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Świadczenie usług sprzedaży biletów lotniczych dla Centrum Nauki Kopernik PZP/ZP/1/2017/CNK/MSi

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi koordynowania społeczności KMO zaangażowanej w projekt Konstruktorzy Marzeń przy pomocy mediów społecznościowych nr 2/2017/EDU.

Zapytanie ofertowe na dostarczenie rakiety na konkurs CanSat 2016/2017 nr 1/EDU/2017

Plan zamówień publicznych 2017.

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi - Świadczenie kompleksowych usług cateringowych podczas wydarzeń organizowanych przez Centrum Nauki Kopernik w 2017roku PZP/ZP/41/2016/CNK/AMI

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych podczas wydarzeń organizowanych przez Centrum Nauki Kopernik w 2016r - zamówienie szczegółowe numer 14; PZP/ZP/39/2016/CNK/AM3

Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji w sali spotkań; wentylacji w łazienkach na antresoli; klimatyzacji w pomieszczeniach zaplecza sali audytoryjnej; klimatyzacji w kabinach tłumaczy w Centrum Nauki Kopernik.

Prace budowlane polegające na wyciszeniu i rearanżacji pokoi biurowych - pom. A 1.16- A1.16.3 na I piętrze budynku CNK PZP/ZP/40/2016/CNK/MS

Dostarczenie, instalacja i uruchomienie systemu projekcji 8K 3D w planetarium Niebo Kopernika PZP/ZP/35/2016/CNK/MSI

Zakup specjalistycznego sprzętu do wyposażenia biur

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych podczas wydarzeń organizowanych przez Centrum Nauki Kopernik w 2016r - zamówienie szczegółowe numer 12; PZP/ZP/38/2016/CNK/AM3

Konkurs Ofert na najem lokalu (BISTRO) przeznaczonego na działalność gastronomiczną w budynku Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych podczas wydarzeń organizowanych przez Centrum Nauki Kopernik w 2016r - zamówienie szczegółowe numer 12; PZP/ZP/34/2016/CNK/AMI

Zawiadomienie o wyniku konkursu na wybór partnera/partnerów spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do budynku Centrum Nauki Kopernik

Zakup specjalistycznego sprzętu stanowiącego doposażenie serwerowni oraz do wyposażenia biur

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych podczas wydarzeń organizowanych przez CNK w 2016 r. - zamówienie szczegółowe nr 11

Dzierżawa i serwis wielofunkcyjnych urządzeń kopiująco-drukujących w Centrum Nauki Kopernik

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych podczas wydarzeń organizowanych przez Centrum Nauki Kopernik w 2016r - zamówienie szczegółowe numer 10; PZP/ZP/29/2016/CNK/AMI

Usługi Drukowania, wraz ze składem i introligatornią , materiałów poligraficznych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik - zamówienie szczegółowe numer 15 nr sprawy PZP/ZP/28/2016/CNK/AMI

Badanie sprawozdania finansowego

Ogłoszenie o otwartym konkursie na wybór Partnera/Partnerów spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu ,,Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającego w ramach Centrum Nauki Kopernik''

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych podczas wydarzeń organizowanych przez Centrum Nauki Kopernik w 2016r - zamówienie szczegółowe numer 9; PZP/ZP/27/2016/CNK/AMI

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych podczas wydarzeń organizowanych przez Centrum Nauki Kopernik w 2016r - zamówienie szczegółowe numer 8; PZP/ZP/26/2016/CNK/AMI

Demontaż i transport łodzi podwodnej (batysfery ‘Meduza’), wykonanie ramy do zainstalowania łodzi, ustawienie i montaż łodzi, numer postępowania: PZP/ZP- 4.8B/5/2016/KM

Dostawa kart logowania do systemu biletowego Centrum Nauki Kopernik PZP/ZP/25/2016/CNK/AMI

Roboty budowlane polegające na modernizacji wejścia głównego i wejścia do Planetarium oraz wyciszenie Centrum Konferencyjnego w Centrum Nauki Kopernik

Usługi drukowania, wraz ze składem i introligatornią, materiałów poligraficznych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik – zamówienie szczegółowe numer 14 nr sprawy PZP/ZP/21/2016/CNK/AMI

Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenie komunikacyjne, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz koszty leczenia i następstwa nieszczęśliwych wypadków podczas podróży zagranicznych

„Świadczenie kompleksowych usług cateringowych podczas wydarzeń organizowanych przez Centrum Nauki Kopernik w 2016 r. – zamówienie szczegółowe numer 7”; numer postępowania: PZP/ZP/24/2016/CNK/TT

Przygotowanie studium wykonalności dla projektu „Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik” – Działanie 1.1 RPO WM 2014-2020

Roboty budowlane polegające na modernizacji wejścia głównego i wejścia do Planetarium oraz wyciszenie Centrum Konferencyjnego w Centrum Nauki Kopernik nr PZP/ZP/22/2016/CNK/KM

Wynajem interaktywnej wystawy czasowej "Sail or Sink" - numer postępowania PO/ZP-4.8B/5/2015/CNK/MK

Dokonanie montażu wystawy czasowej Sail or Sink na terenie budynku CNK, stanowiącej własność Techmania Science Center nr procedury PZP/ZP-4.8B/4/2016/CNK/KM

Transport eksponatów artystycznych na wystawę czasową “Pokusa nieśmiertelności” PO/ZP-4-8b/3/2016/CNK/AMI

Usługi drukowania, wraz ze składem i introligatornią, materiałów poligraficznych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik – zamówienie szczegółowe numer 13

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych podczas wydarzeń organizowanych przez Centrum Nauki Kopernik w 2016r - zamówienie szczegółowe numer 6; PZP/ZP/18/2016/CNK/AMI

Transport i ustawienie elementów wystawy czasowej Sail or Sink oraz demontaż i montaż elementów kolidujących podczas transportu wystawy do wnętrza budynku CNK PZP/ZP -4.8B/2/2016/CNK/AMI

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych podczas wydarzeń organizowanych przez Centrum Nauki Kopernik w 2016 r. – zamówienie szczegółowe numer 5; PZP/ZP/16/2016/CNK/AMI

Roboty budowlane polegające na modernizacji wejścia głównego i wejścia do Planetarium oraz wyciszenie Centrum Konferencyjnego w Centrum Nauki Kopernik Termin składania Ofert upływa w dniu 11.05.2016 r. o godzinie 11.50

PZP ZP 8 2016 CNK KM Catering na konferencję REVOLVE IPS 2016

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych podczas wydarzeń organizowanych przez Centrum Nauki Kopernik w 2016 r. – zamówienie szczegółowe numer 4; PZP/ZP/13/2016/CNK/AMI

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych podczas wydarzeń organizowanych przez Centrum Nauki Kopernik w 2016 r. – zamówienie szczegółowe numer 3; PZP/ZP/11/2016/CNK/AMI

„Świadczenie kompleksowych usług cateringowych podczas wydarzeń organizowanych przez Centrum Nauki Kopernik w 2016 r. – zamówienie szczegółowe numer 2” (Nr sprawy PZP/ZP/10/2016/CNK/IS).

Dostawa kart logowania do systemu biletowego Centrum Nauki Kopernik PZP/ZP/9/2016/CNK/AMI

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługi drukowania, wraz ze składem i introligatornią, materiałów poligraficznych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik – zamówienie szczeg. nr 11, nr sprawy PZP ZP 7 2016 CNK KM

Świadczenie usługi pielęgnacji zieleni na terenie Centrum Nauki Kopernik PZP/ZP/4/2016/CNK/AMI

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych podczas wydarzeń organizowanych przez Centrum Nauki Kopernik w 2016 r. – zamówienie szczegółowe numer 1; ZP/ZP/6/2016/CNK/MK

DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH

Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia Centrum Nauki Kopernik przez koncesjonowanego Wykonawcę w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz.U.2014.1099) PZP/ZP/2/2016/CNK/MK

Materiały i usługi związane z produkcją i prototypowaniem eksponatów wystaw stałych PZP/ZP-4.8B/1/2016/CNK/MK

Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia, którego przedmiotem jest wymiana siedzisk w kopule planetarium wraz z serwisem.

Świadczenie usług polegających na animowaniu wystaw stałych i czasowych, prowadzeniu warsztatów i pokazów oraz zajęć w laboratoriach, w budynku Centrum Nauki Kopernik i poza nim, w podziale na dwie części; numer sprawy: PZP/ZP/3/2016/CNK/IS”

Świdczenie kompleksowych usług cateringowych podczas wydarzeń organizowanych przez Centrum Nauki Kopernik w 2016 r.

Zakup filmu Dark Universe PO/ZP-4.8B/6/2015/CNK/MK

Oświetlenie kopuły Planetarium - wybór oferty

Wynajem interaktywnej wystawy czasowej “Sail or Sink” numer postępowania: PO/ZP-4.8B/5/2015/CNK/MK

usługi cateringowe-zam. szcz. 19 - nr sprawy: PO/ZP/49/2015/CNK/IS

Świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej dla pracowników Centrum Nauki Kopernik oraz członków ich rodzin Numer postępowania: PO/ZP/38/2015/CNK/KM

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik – zamówienie szczegółowe nr 18 PO/ZP/47/2015/CNK/MK

Usługi drukowania, wraz ze składem i introligatornią, materiałów poligraficznych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik - zamówienie szczegółowe numer 10 Nr sprawy PO/ZP/46/2015/CNK/KM

Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia Centrum Nauki Kopernik przez koncesjonowanego Wykonawcę w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz.U.2014.1099) PO/ZP/34/2015/CNK/MK

Dostawa komputerów, laptopów, toreb i plecaków na laptopy, urządzeń sieciowych, dysków SSD, serwerów i oprogramowania na potrzeby Centrum Nauki Kopernik PO/ZP/45/2015/CNK/AMI

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby CNK – zamówienie szczegółowe numer 17 postępowanie nr PO/ZP/44/2015/CNK/AMI

Wykonanie ścieżki dla pieszych do Planetarium Niebo Kopernika przy budynku głównym Centrum Nauki Kopernik.PO/ZP/43/2015/CNK/AMI

Oświetlenie kopuły Planetarium

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby CNK – zamówienie szczegółowe numer 16 postępowanie nr PO/ZP/41/2015/CNK/AMI

Zakup Pawilonu wystawienniczego w przestrzeni wystaw na poziomie +1 w budynku CNK; numer postępowania: PO/ZP-4.8B/4/2015/CNK/MK

Dostawa i montaż rolet w przestrzeni kawiarni Centrum Konferencyjnego w Centrum Nauki Kopernik.

Wydzielenie fragmentu korytarza na parterze Budynku CNK oraz wydzielenie pomieszczenia VIP ROOM w części konferencyjnej CNK” Numer postępowania: PO/ZP/37/2015/CNK/MK

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby CNK – zamówienie szczegółowe numer 15 PO/ZP/36/2015/CNK/KM

Usługi drukowania, wraz ze składem i introligatornią, materiałów poligraficznych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik – zamówienie szczegółowe numer 9 PO/ZP/35/2015/CNK/KM

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik - zamówienie szczegółowe nr 14 PO/ZP/33/2015/CNK/RŁ

Ogłoszenie dotyczące zewnętrznego audytu finansowo-księgowego projektu pn. Organizacja Konferencji IPS (International Planetarium Society)

Wykonanie instalacji klimatyzacji dla poziomu +3 Planetarium CNKPO/ZP/26/2015/CNK/MK

Zakup Pawilonu wystawienniczego w przestrzeni wystaw na poziomie +1 w budynku CNK PO/ZP-4.8B/3/2015/CNK/MK

Wydzielenie fragmentu korytarza na parterze Budynku CNK oraz wydzielenie pomieszczenia VIP ROOM w części konferencyjnej CNK

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik - zamówienie szczegółowe nr 13 PO/ZP/32/2015/CNK/IS

Ogłoszenie dotyczące badania sprawozdania finansowego Centrum Nauki Kopernik za 2015 rok

ŚWIADCZENIE PROFESJONALNYCH USŁUG SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ, MYCIA I CZYSZCZENIA ELEWACJI ORAZ PRZESZKLEŃ BUDYNKU, SPRZĄTANIE TERENÓW DO NIEGO PRZYLEGŁYCH ORAZ SPRZĄTANIE BIURA ZAMAWIAJĄCEGO W WARSZAWIE PO/ZP/27/2015/CNK/IS

Usługi drukowania, wraz ze składem i introligatornią, materiałów poligraficznych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik - zamówienie szczegółowe numer 8” (Nr sprawy PO/ZP/30/2015/CNK/RŁ)

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik - zamówienie szczegółowe nr 12 (Nr sprawy PO/ZP/29/2015/CNK/RŁ)

Zakup trzech eksponatów interaktywnych "Dancing Trees, "Hotplates", "FrameGlide" przeznaczonych na wystawy stałe CNK; PO/ZP-4.8B/2/2015/CNK/MK

Świadczenie usług serwisowych producenta dla posiadanego przez Centrum Nauki Kopernik sprzętu teleinformatycznego firmy CISCO (SMARTnet) na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (Nr sprawy PO/ZP/25/2015/CNK/RŁ)

Konkurs na opracowanie koncepcji strefy wejścia głównego i strefy wejścia do Planetarium w Centrum Nauki Kopernik

Usługi drukowania, wraz ze składem i introligatornią, materiałów poligraficznych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik - zamówienie szczegółowe numer 7” (Nr sprawy PO/ZP/24/2015/CNK/RŁ)

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik - zamówienie szczegółowe nr 11 (Nr sprawy PO/ZP/23/2015/CNK/RŁ)

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik - zamówienie szczegółowe nr 10 (Nr sprawy PO/ZP/21/2015/CNK/RŁ)

Świadczenie usług sprzedaży biletów lotniczych dla Centrum Nauki Kopernik (Nr sprawy PO/ZP/22/2015/CNK/RŁ)

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik – zamówienie szczegółowe nr 9 (Nr sprawy PO/ZP/19/2015/CNK/RŁ)

Usługi drukowania, wraz ze składem i introligatornią, materiałów poligraficznych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik - zamówienie szczegółowe numer 6” (Nr sprawy PO/ZP/20/2015/CNK/RŁ)

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik – zamówienie szczegółowe nr 8 (Nr sprawy PO/ZP/17/2015/CNK/RŁ)

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik – zamówienie szczegółowe nr 7 (Nr sprawy PO/ZP/15/2015/CNK/RŁ)

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik – zamówienie szczegółowe nr 6 (Nr sprawy PO/ZP/13/2015/CNK/RŁ)

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik – zamówienie szczegółowe numer 5 (Nr sprawy PO/ZP/12/2015/CNK/RŁ)

świadczenie usług polegających na animowaniu wystaw stałych i czasowych, prowadzeniu warsztatów i pokazów oraz zajęć w laboratoriach, w budynku Centrum Nauki Kopernik i poza nim, w podziale na dwie części, numer sprawy: PO/ZP/11/2015/CNK/IS

Świadczenie usług polegających na animowaniu wystaw stałych i czasowych, prowadzeniu warsztatów i pokazów oraz zajęć w laboratoriach, w budynku Centrum Nauki Kopernik i poza nim; numer sprawy: PO/ZP-4.8B/1/2015/CNK/IS

Zakup artykułów biurowych i papieru ksero na potrzeby Centrum Nauki Kopernik, nr sprawy: PO/ZP/10/2014/CNK/RŁ

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik – zamówienie szczegółowe numer 4 (Nr sprawy PO/ZP/8/2015/CNK/AŁ)

Usługi drukowania, wraz ze składem i introligatornią, materiałów poligraficznych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik - zamówienie szczegółowe numer 5” (Nr sprawy PO/ZP/9/2015/CNK/AŁ)

USŁUGI DRUKOWANIA - ZAMÓWIENIE SZCZEGÓŁOWE NUMER 4, NR SPRAWY: PO/ZP/6/2015/CNK/IS

świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik - zamówienie szczegółowe numer 3; (numer sprawy: PO/ZP/5/2015/CNK/RŁ).

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik - zamówienie szczegółowe numer 2; numer sprawy: PO/ZP/4/2015/CNK/IS

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik – zamówienie szczegółowe numer 1, nr sprawy PO/ZP/1/2015/CNK/AŁ

Oddzielenie akustyczne Centrum Konferencyjnego od części wystawowej w budynku Centrum Nauki Kopernik, nr sprawy PO/ZP/83/2014/CNK/AŁ

Usługi drukowania, wraz ze składem i introligatornią, materiałów poligraficznych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik - zamówienie szczegółowe numer 3, nr sprawy PO/ZP/82/2014/CNK/AŁ

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik – zamówienie szczegółowe numer 25, nr sprawy PO/ZP/79/2014/CNK/AŁ

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych podczas wydarzeń organizowanych przez CNK w 2015 PO/ZP/78/2014/CNK/RŁ

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik – zamówienie szczegółowe numer 24, nr sprawy PO/ZP/77/2014/CNK/RŁ

Świadczenie usługi polegającej na skierowaniu „Pracowników Tymczasowych” do wykonywania pracy na rzecz i pod kierownictwem Zamawiającego; nr sprawy: PO/ZP/76/2014/CNK/IS

Dostawa serwerów na potrzeby Centrum Nauki Kopernik, nr sprawy: PO/ZP/74/2014/CNK/AŁ.

Usługa kompleksowej dostawy energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji - PO/ZP/75/2014/CNK/RŁ

Usługi drukowania, wraz ze składem i introligatornią, materiałów poligraficznych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik - zamówienie szczegółowe numer 1, nr sprawy PO/ZP/73/2014/CNK/AŁ

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik – zamówienie szczegółowe numer 23, nr sprawy PO/ZP/72/2014/CNK/RŁ

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik – zamówienie szczegółowe numer 22, nr sprawy PO/ZP/71/2014/CNK/RŁ

PO/ZP/70/2014/CNK/JK Zapewnienie obsługi technicznej Nieruchomości przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 w Warszawie

PO/ZP/69/2014/CNK/JK Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia i następstwa nieszczęśliwych wypadków podczas podróży zagranicznych

Dostawa komputerów, monitorów, stacji dokujących, dysków SSD, serwerów i oprogramowania na potrzeby Centrum Nauki Kopernik, nr sprawy: PO/ZP/64/2014/CNK/AŁ

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik – zamówienie szczegółowe numer 21, nr sprawy PO/ZP/65/2014/CNK/AŁ

Usługi drukowania, wraz ze składem i introligatornią, materiałów poligraficznych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik; numer sprawy: PO/ZP/63/2014/CNK/AŁ

PO/ZP/51/2014/CNK/JK Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną,ubezpieczenie komunikacyjne,ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz koszty leczenia i następstwa nieszczęśliwych wypadków podczas podróży zagranicznch

Rozbudowa systemu monitoringu CCTV na dachu budynku siedziby Centrum Nauki Kopernik; numer sprawy: PO/ZP/55/2014/CNK/AŁ

Dostawa wraz z montażem bezobsługowego systemu parkingowego na terenie Centrum Nauki Kopernik, znak sprawy: PO/ZP/59/2014/CNK/AŁ

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik – zamówienie szczegółowe numer 20, nr sprawy PO/ZP/61/2014/CNK/AŁ

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik – zamówienie szczegółowe numer 18, nr sprawy PO/ZP/57/2014/CNK/AŁ

Oddzielenie akustyczne Centrum Konferencyjnego od części wystawowej w budynku Centrum Nauki Kopernik, nr sprawy: PO/ZP/60/2014/CNK/AŁ

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik – zamówienie szczegółowe numer 19, nr sprawy PO/ZP/58/2014/CNK/AŁ

Ogłoszenie dotyczące badania sprawozdania finansowego Centrum Nauki Kopernik za 2014 rok

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik – zamówienie szczegółowe numer 17, nr sprawy PO/ZP/54/2014/CNK/AŁ

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa wraz z montażem oraz uruchomienie wystawy pod nazwą "Obserwacje Ziemi z kosmosu" PO/ZP/56/2014/CNK/JK

Usługi drukowania, wraz ze składem i introligatornią, materiałów poligraficznych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik; numer sprawy: PO/ZP/53/2014/CNK/AŁ

Oddzielenie akustyczne Centrum Konferencyjnego od części wystawowej w budynku Centrum Nauki Kopernik, PO/ZP/44/2014/MG

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik – zamówienie szczegółowe numer 16, nr sprawy PO/ZP/52/2014/CNK/AŁ

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik – zamówienie szczegółowe nr 3, nr sprawy PO/ZP/20/2014/CNK/MG

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik – zamówienie szczegółowe nr 4, nr sprawy PO/ZP/21/2014/CNK/MG

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik – zamówienie szczegółowe nr 5, nr sprawy PO/ZP/22/2014/CNK/MG

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik – zamówienie szczegółowe nr 6, nr sprawy PO/ZP/25/2014/CNK/MG

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik – zamówienie szczegółowe nr 7, nr sprawy PO/ZP/27/2014/CNK/MG

Zakup usługi wykonania dodatkowych prac w ramach nowej wersji serwisu internetowego www.kopernik.org.pl wraz z przewodnikiem po wystawie – zamówienie uzupełniające

Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz pakietowej transmisji danych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik – zamówienie szczegółowe numer 15, nr sprawy PO/ZP/48/2014/CNK/AŁ

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik – zamówienie szczegółowe numer 12, nr sprawy PO/ZP/42/2014/CNK/AŁ

Dostawa artykułów biurowych PO/ZP/33/2014/CNK/JK

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik - zamówienie szczegółowe nr 13; PO_ZP_45_2014_CNK_JK

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik - zamówienie szczegółowe nr 14; PO_ZP_46_2014_CNK_JK

Dostawa 400 000 kart logowania do systemu biletowego Centrum Nauki Kopernik PO/ZP/23/2014/CNK/JK

Sukcesywne dostawy papieru kserograficznego i papieru do druku cyfrowego oraz nośników transferowych do maszyny poligraficznej Xerox® DocuColor™ 700i oraz drukarki OKI ES9420WT, będących na wyposażeniu Centrum Nauki Kopernik, PO/ZP/40/2014/CNK/AŁ

Świadczenie usług sprzedaży biletów lotniczych dla Centrum Nauki Kopernik, nr sprawy: PO/ZP/35/2014/CNK/MG

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik - zamówienie szczegółowe nr 10

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik - zamówienie szczegółowe nr 11

Usługi drukowania, wraz ze składem i introligatornią, materiałów poligraficznych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik - zamówienie szczegółowe nr 14

Usługi serwisowania i obsługi eksploatacyjnej maszyny poligranicznej Xerox DocuColor 700i oraz drukarki OKI ES9420WT, będących własnością Centrum Nauki Kopernik

PO/ZP/32/2014/CNK/MG Usługi cateringowe na podstawie umowy ramowej - zamówienie szczegółowe nr 8

PO/ZP/34/2014/CNK/MG Usługi cateringowe na podstawie umowy ramowej - zamówienie szczegółowe nr 9

Dostawa dyfuzyjnej komory mgłowej

Dostawa i montaż mebli wraz z akcesoriami do galerii “Majsternia” dla Centrum Nauki Kopernik

SUKCESYWNE DOSTAWY materiałów eksploatacyjnych do maszyn poligraficznych Xerox® DocuColor™ 700i oraz drukarki OKI ES9420WT, będących na wyposażeniu Centrum Nauki Kopernik; numer sprawy: PO ZP 28 2014 CNK IS

Sukcesywne dostawy papieru kserograficznego i papieru do druku cyfrowego oraz nośników transferowych do maszyny poligraficznej Xerox® DocuColor™ 700i oraz drukarki OKI ES9420WT, będących na wyposażeniu Centrum Nauki Kopernik

Usługa wsparcia technicznego dla produktów Microsoft

Wykonanie dodatkowych zabezpieczeń na dachu budynku Centrum Nauki Kopernik

Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej na rzecz Centrum Nauki Kopernik

Usługi cateringowe na podstawie umowy ramowej - zamówienie szczegółowe 2

Usługi cateringowe na podstawie umowy ramowej - zam. szcz. nr 1

USŁUGI DRUKOWANIA NA PODSTAWIE UMOWY RAMOWEJ - ZAM. SZCZ. NR 13

Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz pakietowej transmisji danych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zamówienie szczegółowe na podstawie zawartej umowy ramowej - usługi drukowania zam. szcz. 12

Świadczenie usługi pielęgnacji zieleni na terenie Centrum Nauki Kopernik

Dostawa 900 000 sztuk opasek jednorazowych do Centrum Nauki Kopernik

Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń budynku Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, terenów do niego przyległych oraz biura Zamawiającego w Warszawie - zamówienie uzupełniające

PO KL Opracowanie Rekomendacji wyposażenia pracowni przyrody w ramach realizacji Zadania nr 5 projektu pt.: Opracowanie i pilotaż aktywnych metod pracy nauczyciela z uczniem opartych na metodzie badawczej" dla Centrum Nauki Kopernik

Świadczenie usług Zarządzania Nieruchomością położoną w (00-390) przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 20 w Warszawie oraz wszelkimi obiektami budowlanymi znajdującymi się na nieruchomości

Dostawa serwerów, urządzeń sieciowych, mecierzy, stacji graficznych, monitorów, drukarek, tabletów graficznych i oprogramowania w czterech częściach na potrzeby Centrum Nauki Kopernik

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik

Zaprojektowanie,wykonanie oraz wdrożenie nowej aplikacji do oceny okresowej animatorów

ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ BUDYNKU CENTRUM NAUKI KOPERNIK W WARSZAWIE, TERENÓW DO NIEGO PRZYLEGŁYCH ORAZ BIURA ZAMAWIAJĄCEGO W WARSZAWIE, NR SPRAWY: PO/ZP/45/2013/CNK/IS

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik

Dostawa licencji w ramach modelu subskrypcyjnego Open Value Subscription for Education Solutions lub równoważnego na potrzeby Centrum Nauki Kopernik

Świadczenie usług w zakresie całodobowej fizycznej ochrony Nieruchomości, osób i mienia, znajdujących się na terenie Centrum Nauki Kopernik oraz biur Zamawiającego, przez kooncesjonowanego Wykonawcę

Rozświetlenie kopuły Planetarium

ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ CENTRUM NAUKI KOPERNIK

Świadczenie usług kompleksowej opieki medycznej dla pracowników Centrum Nauki Kopernik oraz członków ich rodzin

DOSTAWA MASZYN INTROLIGATORSKICH DO CENTRUM NAUKI KOPERNIK

Zapewnienie obsługi technicznej Nieruchomości przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 w Warszawie

ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG CATERINGOWYCH PODCZAS PIĘCIU WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM NAUKI KOPERNIK, NR SPRAWY PO ZP 54 2013 CNK IS

Dostawa, montaż i uruchomienie klimatycznej komory do wzrostu do wzrostu roślin na potrzeby Centrum Nauki Kopernik

Pozycjonowanie serwisów internetowych Centrum Nauki Kopernik: www.centrumkonferencyjnekopernik.pl oraz www.kopernik.org.pl

DZIERŻAWA I SERWIS WIELOFUNKCYJNYCH URZĄDZEŃ KOPIUJĄCO-DRUKUJĄCYCH W CENTRUM NAUKI KOPERNIK

Świadczenie Usług Hotelarskich

Zakup zestawu do gry Mindball Game

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych dla uczestników konferencji w dniach 15-16 listopada oraz 16 grudnia 2013 r. w Centrum Nauki Kopernik

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zamówienie szczegółowe na podstawie zawartej umowy ramowej - usługi drukowania zam. szcz. 10

Wykonanie infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół eksponatu Model Akwaporyny zlokalizowanego na terenie Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH DLA CENTRUM NAUKI KOPERNIK, NR SPRAWY: PO ZP 31 2013 CNK MG

Dostawa subskrypcji do posiadanego oprogramowania oraz dodatkowej licencji wraz z subskrypcją na potrzeby Centrum Nauki Kopernik, nr sprawy: PO/ZP/30/2013/CNK/IS

Badanie sprawozdania finansowego Centrum Nauki Kopernik za rok 2013

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-usługi drukowania-umowa ramowa-zamówienie szczegółowe nr 9

Wykonanie dodatkowych zabezpieczeń na dachu budynku Centrum Nauki Kopernik, nr sprawy: PO ZP 23 2013 CNK IS

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych dla uczestników konferencji pn. „Pokazać - Przekazać” w dniach 23-24 sierpnia 2013 r. w Centrum Nauki Kopernik

Świadczenie usług serwisowych producenta dla posiadanego przez Zmawiającego Sprzętu teleinformatycznego

Przebudowa drogi wewnętrznej w zakresie wyjazdu z parkingu Centrum Nauki Kopernik

Pawilon ekspozycyjny dla projektu artystycznego DOTYK w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

USŁUGI DRUKOWANIA MATERIAŁÓW POLIGRAFICZNYCH

Dostawa i montaż projektora multimedialnego wraz z obiektywem na potrzeby Centrum Konferencyjnego Centrum Nauki Kopernik

Sprzedaż i dostawa 504000 sztuk opasek jednorazowych do Centrum Nauki Kopernik

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zamówienie szczegółowe nr 6 (nr sprawy: PO/ZP/12/2013/CNK/IS)

Sprzedaż i dostawa 504000 sztuk opasek jednorazowych do Centrum Nauki Kopernik

Dostawa 670 000 kart logowania do systemu biletowego Centrum Nauki Kopernik

Dostawa, montaż i konfiguracja projektorów laserowych

PO ZP 5 2013 CNK IS-USŁUGI DRUKOWANIA NA PODTS. UMOWY RAMOWEJ-ZAM. SZCZEG. NR. 5

Data publikacji: 12.05.2013

Opublikowane przez: Joanna Ostrowska (Administrator)

Data modyfikacji: 21.06.2013

Zmodyfikowane przez: Joanna Ostrowska (Administrator)