Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług porządkowych w budynkach Centrum Nauki Kopernik (dalej: CNK) i Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego (dalej: PPK) oraz na przyległych do nich terenach zewnętrznych.  W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania czystości oraz porządku we wszystkich pomieszczeniach i przestrzeniach budynków CNK i PPK oraz na terenach do nich przyległych


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest za pośrednictwem elektronicznej Platformy pod adresem: https://kopernik.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html


 

ndywidualny adres niniejszego postępowania:

https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,136317,a0d7c077dcd509d975cf47653760f3a8.html