Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Misją CNK jest inspirowanie do doświadczania, rozumienia świata i odpowiedzialnego działania. Ludzie kształtują świat przyjazny dla siebie i natury, rozwijając i stosując naukę -  to wizja, realizacji której służy działalność programowa CNK.
 

Kluczowy obszar działalności programowej CNK stanowią Wystawy - przestrzeń, w której znajduje się ponad 400 eksponatów. Odwiedzający mogą eksplorować ilustrowane przez nie zjawiska przyrodnicze, rozwijać wiedzę o nauce; mogą uczestniczyć w zajęciach w laboratoriach, pokazach w Teatrze Wysokich Napięć i Teatrze Robotycznym albo w seansach i pokazach Planetarium.


Centrum Nauki Kopernik organizuje także szereg wydarzeń m.in. spotkania z naukowcami, Festiwal Przemiany, Piknik Naukowy, konferencję Pokazać-Przekazać dla środowisk zw. z edukacją, konferencję Przygody Umysłu skierowaną do naukowców zajmujących się uczeniem się, Forum opiekunów Klubów Młodego Odkrywcy.

 

Z oferty Centrum Nauki Kopernik od jego otwarcia w 2010 roku co roku korzysta ponad milion osób – zarówno dzieci, jak i dorosłych. Jednak jednorazowa wizyta w Koperniku to zbyt mało, by w sposób trwały zmienić podejście Polaków do nauki oraz zachęcić ich do aktywnego rozwijania swoich kompetencji. W związku z tym, od samego początku działalność edukacyjna CNK sięga znacznie dalej, niż mury budynku. Zajmujemy się projektowaniem, rozbudowywaniem i wdrażaniem odpowiednich narzędzi i metod edukacyjnych w całej Polsce. Przy poszczególnych projektach wchodzimy w koalicje i partnerstwa, współpracujemy z nauczycielami, rodzicami, organizacjami pozarządowymi, środowiskami naukowymi i wyższymi uczelniami, przedsiębiorcami o innowacyjnym profilu działalności, samorządami prowadzącymi szkoły i centralnymi władzami oświatowymi. W swoich działaniach budujemy środowisko i klimat sprzyjający myśleniu o nowoczesnej edukacji.


Centrum Nauki Kopernik stanowi pomost, który łączy edukację formalną i nieformalną. Korzystając z zaufania społecznego, a jednocześnie czerpiąc z doświadczeń i najnowszych osiągnięć nauki, mamy realny wpływ na zmianę sposobu kształcenia w Polsce. W 2015 roku CNK uzyskało status jednostki naukowej. Badacze CNK, we współpracy z partnerami akademickimi, realizują interdyscyplinarne projekty badawcze, m.in. dotyczące nowych w Polsce dziedzin – learning sciences i visitor studies. CNK prowadzi także prace rozwojowe. Ma ugruntowaną pozycję i bogate doświadczenie w tworzeniu zestawów edukacyjnych oraz wytwarzaniu - w procesie prototypowania - eksponatów (na potrzeby własne oraz na sprzedaż). Kolejnym etapem rozwoju działalności programowej CNK jest powołanie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego, w której prowadzone są prace badawcze i badawczo-rozwojowe.

 

Centrum Nauki Kopernik działa od listopada 2010 roku. To jeden z największych w Europie interaktywnych ośrodków komunikacji naukowej. Jest członkiem Europejskiej Sieci Centrów i Muzeów Nauki (ECSITE ), Association of Science – Technology Centers (ASTC) oraz Porozumienia Społeczeństwo i Nauka (SPiN).

Przy Koperniku działa również Centrum konferencyjne, w którym odbywają się ważne wydarzenia polityczne, gospodarcze, naukowe, technologiczne i społeczne.

Centrum Nauki Kopernik jest instytucją kultury powołaną i finansowaną przez: Miasto Stołeczne Warszawa, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Informacje o działaniach programowych Centrum Nauki Kopernik są dostępne na stronie:  http://www.kopernik.org.pl   ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,  00-390 Warszawa e-mail: info@kopernik.org.pl 22 596 4 100- INFOLINIA Nr w Rejestrze Instytucji Kultury: 2/06 NIP: 701-002-51-69 REGON: 140603313

 

 

Centrum Nauki Kopernik w interpretacji artystów z firmy Platige Image: 

Data publikacji: 14.05.2013

Opublikowane przez: Joanna Ostrowska (Administrator)

Data modyfikacji: 23.11.2021

Zmodyfikowane przez: Robert Kucharski