Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Centrum Nauki Kopernik udziela informacji publicznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2014.782)

Wnioski o udzielenie informacji publicznej prosimy kierować na adres:

 

Wnioski składane w formie pisemnej:

Centrum Nauki Kopernik

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20

00-390 Warszawa

 

Wnioski składane w formie elektronicznej:

sekretariat@kopernik.org.pl

 

Informujemy że w przypadku wniosku o skserowanie dokumentacji w ramach udostępnienia informacji publicznej, koszt wykonania kserokopii wynosi:

ksero czarno-białe format A4 – 1,00 zł netto za stronę

ksero czarno-białe format A3 – 3,00 zł netto za stronę

Data publikacji: 30.03.2015

Opublikowane przez: Robert Kucharski

Data modyfikacji: 30.03.2015

Zmodyfikowane przez: