Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

 

Wizja Centrum Nauki Kopernik

Ludzie kształtują świat, myśląc krytycznie i twórczo.

 

Misja Centrum Nauki Kopernik

Inspirujemy do obserwacji, doświadczania, zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi.

 

Wartości Centrum Nauki Kopernik

Cenimy naukę, wolność, odpowiedzialność, zaufanie i współpracę.
 

Nauka
Myślimy krytycznie i zachęcamy do tego innych.
Rozwijamy naukę.
Współpracujemy z naukowcami.
Inspirację do pracy czerpiemy z odkryć naukowych i metod pracy naukowców.

Odpowiedzialność
Dotrzymujemy obietnic.
Bierzemy odpowiedzialność za nasze działania.
Szanujemy naszych zwiedzających.
Czujemy się odpowiedzialni za zmiany zachodzące wokół nas i zachęcamy do tego innych.

Wolność
Mamy odwagę marzyć.
Eksperymentujemy, odnosimy porażki i sukcesy.
Opowiadamy się za wolnością wyboru i niezależnością myślenia.
Szanujemy różnice międzyludzkie.

Zaufanie i współpraca
Stwarzamy przestrzeń do dialogu.
Zawiązujemy partnerstwa i współpracujemy.
Zachęcamy do współtworzenia i uczestnictwa w naszych działaniach.

 

 

Data publikacji: 14.05.2013

Opublikowane przez: Marta Tychmanowicz (Administrator)

Data modyfikacji: 18.05.2016

Zmodyfikowane przez: Joanna Gardzińska