Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Umowa organizatorów o utworzeniu wspólnej instytucji kultury pn. Centrum Nauki Kopernik wraz ze Statutem

Regulamin organizacyjny Centrum Nauki Kopernik

​Rejestr instytucji kultury

Program działania Centrum Nauki Kopernik w latach 2022-2026

Plan działania na rzecz poprawy dostępności Centrum Nauki Kopernik dla osób ze szczególnymi potrzebami (2021-2025) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kkkkk

Data publikacji: 14.05.2013

Opublikowane przez: Joanna Ostrowska (Administrator)

Data modyfikacji: 17.07.2024

Zmodyfikowane przez: Magdalena Maciejczuk