Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Rada Programowa jest organem doradczym Dyrektora Centrum Nauki Kopernik. Jej członkowie powoływani są spośród wybitnych przedstawicieli środowisk kultury, sztuki, nauki i dydaktyki polskiej.

 

Prof. Łukasz Turski

Przewodniczący Rady

Profesor fizyki teoretycznej. Pracuje w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN. Wybitny popularyzator nauki, autor stu kilkudziesięciu publikacji naukowych i kilkudziesięciu artykułów publicystycznych, radiowych audycji popularnonaukowych i programów telewizyjnych. Pomysłodawca Pikniku Naukowego i Centrum Nauki Kopernik. Przewodniczący Rady Programowej CNK od pierwszej kadencji. W roku 2000 otrzymał Medal Europejskiego Towarzystwa Fizycznego za upowszechnianie fizyki.

Prof. Marek Abramowicz

Astrofizyk. Zajmuje się m.in. teorią względności, czarnych dziur i teorią figur równowagi gwiazd. Kierował katedrą astrofizyki w Chalmers University of Technology w Göteborgu. Był członkiem rady naukowej przy Międzynarodowym Ośrodku Fizyki Teoretycznej (ICTP) w Trieście. Wykładał astrofizykę w Nordita – Nordyckim Instytucie Fizyki Teoretycznej w Kopenhadze. Posiada tytuł Old Fellow oksfordzkiego Linacre College, jest także członkiem zwyczajnym Academia Europea w Salzburgu. Otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Opawie, gdzie obecnie wykłada fizykę. Opublikował około 200 artykułów prasowych. W 2000 roku został nagrodzony przez ISI dyplomem „Citation Classic” za najczęściej cytowaną publikację szwedzkiego autora w dziedzinie fizyki, fizyki technicznej, astrofizyki i nauk o Ziemi.

Prof. Aleksander Bursche

Profesor, archeolog i numizmatyk, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i kilku innych prestiżowych uczelni w Europie i USA, fellow oksfordzkiego Wolfson College i Amerykańskiej Akademii w Rzymie, członek Niemieckiego Instytutu Archeologicznego, przewodniczący Rady Konsorcjum DARIAH_PL. Jego zainteresowania badawcze dotyczą kontaktów świata antycznego z Barbaricum, popularyzacji archeologii i zarządzania dziedzictwem kulturowym. Pomysłodawca i współorganizator Festynu Archeologicznego w Biskupinie. Uczestnik wielu międzynarodowych projektów badawczych, obecnie m.in. koordynator projektu NCN „Maestro” pt. „Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły” (www.mpov.uw.edu.pl). Członek Rady Programowej CNK od początku istnienia.

Prof. Roman Cieślak

Profesor psychologii na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS. W latach 2012–2016 prorektor ds. nauki, a od 2016 roku rektor tej uczelni. Profesor wizytujący i były dyrektor ds. badań w Trauma, Health, and Hazards Center na University of Colorado w Colorado Springs. Naukowo zajmuje się sposobami radzenia sobie ze stresem, wypaleniem zawodowym oraz skutkami zdarzeń traumatycznych. Wraz z kierowanym przez siebie zespołem StresLab tworzy, implementuje i ocenia efektywność internetowych interwencji psychologicznych dotyczących zdrowia i dobrostanu. Kierował projektami finansowanymi przez Komisję Europejską, NCN i NCBiR. Członek rad redakcyjnych kilku międzynarodowych czasopism oraz zarządów międzynarodowych towarzystw naukowych. Członek Komitetu Psychologii PAN oraz wiceprezes Polskiej Unii Edukacyjnej.

Prof. Magdalena Fikus

Profesor biologii molekularnej. Wykładowca wielu prestiżowych uczelni. Wybitna popularyzatorka nauki. Współtwórczyni, współorganizatorka i przez wiele lat przewodnicząca Rady Programowej Festiwalu Nauki w Warszawie. Członkini międzynarodowego stowarzyszenia EUSCEA, przewodnicząca Rady Upowszechniania Nauki PAN. Członkini Rady Programowej CNK od początku istnienia.

Catherine Franche

Dyrektor Wykonawcza Europejskiego Stowarzyszenia Muzeów i Centrów Nauki ECSITE. Pod jej kierownictwem ECSITE zdobyło pozycję innowacyjnej platformy i ważnego partnera na arenie europejskiej, a organizowana przez tę organizację konferencja stała się największym wydarzeniem w branży popularyzacji nauki w Europie. Wcześniej Catherine Franche zajmowała się koordynacją szkoleń we francuskim Biurze Współpracy i Informacji Muzeograficznej OCIM. W latach 1992–1994 była koordynatorką ds. rozwoju zawodowego, a następnie dyrektor wykonawczą Stowarzyszenia Muzeów Quebecu. Pracowała również w wielu muzeach architektury i sztuki w Kanadzie, a także organizowała festiwale muzyki jazzowej.

Maya Halevi

Dyrektor wykonawcza Muzeum Nauki im. Bloomfielda w Jerozolimie. W 1983 roku, wspólnie z założycielem muzeum prof. Peterem Hillmanem, opracowała dla izraelskiego społeczeństwa koncepcję nowej instytucji kultury – Interaktywne Centrum Nauki. Posiada tytuł inżyniera architekta w dziedzinie architektury i planowania urbanistycznego Instytutu Technologii Technion oraz magistra polityki publicznej Uniwersytetu Hebrajskiego. Studiowała muzealnictwo na Uniwersytecie w Tel Awiwie, gdzie dziś sama wykłada. Inicjatorka programów promujących edukację i kulturę naukową w Izraelu, m.in. nowego programu strategicznego „Jerozolima jako miasto kultury naukowej”. Ściśle współpracuje z władzami miasta w celu promowania idei i rozwoju infrastruktury dla jerozolimskiego środowiska edukacji naukowej. Inicjatorka i uczestniczka kilku programów izraelsko-palestyńskich realizowanych przez Muzeum Nauki w ramach filozofii „ludzie ludziom”.

Prof. Dariusz Jemielniak

Profesor tytularny zarządzania specjalizujący się w wysokich technologiach i otwartej współpracy. Kierownik katedry MINDS (Management in Networked and Digital Societies) w Akademii Leona Koźmińskiego, wykładowca w Berkman-Klein Center for Internet and Society na Harvardzie. W 2015 roku został członkiem Rady Powierniczej Fundacji Wikimedia, a w 2017 roku – Rady Doradczej OpenMaker. Jako przedsiębiorca rozwinął i sprzedał największy polski słownik internetowy ling.pl. Jest współtwórcą Insta.Ling, startupu wspomagającego naukę słówek w szkołach, z którego korzysta ponad 100 tys. uczniów tygodniowo.

Maria Mach

Absolwentka Instytutu Filozofii UJ, zainteresowana głównie filozofią analityczną i epistemologią. Od 26 lat związana z Krajowym Funduszem na rzecz Dzieci, organizacją zajmującą się merytorycznym wspieraniem uczniów wybitnie zdolnych, najpierw jako jego stypendystka, potem wolontariuszka i pracownik, a od 2009 roku dyrektor Biura. Od wielu lat zaangażowana w program reformy polskiej edukacji, prowadzi warsztaty dla uczniów i nauczycieli, popularyzuje ideę środowiskowego wspierania zdolnych i nieodpłatnego dzielenia się wiedzą. Współautorka poradnika dla rodziców i nauczycieli „Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc”. Współorganizatorka Festiwalu Młodych Badaczy „Odkrycia”.

Mirella Panek-Owsiańska

Ekspertka CSR, zarządzania różnorodnością i przywództwa kobiet. Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu – think-and-do-tanku, który od 15 lat promuje i analizuje społeczną odpowiedzialność biznesu, odpowiada za kontakty z kluczowymi interesariuszami w Polsce, współpracuje z CSR Europe, The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), Global Compact itp. Autorka artykułów i komentarzy prasowych, blogerka, przewodnicząca jury konkursu Raporty Społeczne. Członkini Zespołu ds. CSR przy Ministerstwie Gospodarki. Posiada długoletnie doświadczenie współpracy z biznesem, sektorem publicznym i NGO. Autorka i koordynatorka programu „Demokracja bez kobiet to pół demokracji”. Trenerka – przeszkoliła ponad 500 działaczy i działaczek społecznych i politycznych, m.in. z Polski, Białorusi, Kuby, Serbii i Kirgistanu. Absolwentka Szkoły Liderów oraz kursów na Stanford University i Columbia University.

Prof. Tomasz Sowiński

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Fizyki PAN. Fizyk teoretyczny zajmujący się szeroko pojętą inżynierią kwantową, czyli precyzyjnym kontrolowaniem materii i promieniowania na skali atomowej. Autor ponad 60 artykułów popularnonaukowych (m.in. w „Młodym Techniku”, „Charakterach”, „Głosie Nauczycielskim”), kilkunastu wykładów dla dzieci i młodzieży (Festiwal Nauki, Uniwersytet Dzieci), kilku krótkometrażowych filmów popularnonaukowych, a także cyklu wykładów z fizyki współczesnej dla uczniów szkół średnich. Trzykrotnie nominowany do nagrody „Popularyzator Nauki” w konkursie Polskiej Agencji Prasowej. W roku 2008 otrzymał od prezesa PAN tytuł „Złoty Umysł – Mistrz Popularyzacji Wiedzy”.

Dr Barbara Streicher

Dyrektor wykonawcza austriackiego stowarzyszenia ScienceCenter-Network, współzałożonego przez nią w 2005 roku. Po uzyskaniu stopnia doktora na Uniwersytecie Wiedeńskim w dziedzinie biologii molekularnej pracowała w obszarze komunikacji naukowej. Popularyzacja nauki zapewnia jej możliwość zdobywania wiedzy w otwartych i angażujących środowiskach. Jest zwolenniczką społecznej inkluzji i różnorodności. W latach 2013–2014 była stypendystką programu Noyce Leadership Fellows.

Prof. Tomasz Szkudlarek

Pedagog, profesor nauk humanistycznych, kierownik Zakładu Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Należy do światowej czołówki przedstawicieli krytycznych badań społecznych – pedagogiki krytycznej, pedagogiki kultury, pedagogiki radykalnej. Jest autorem licznych artykułów i publikacji z zakresu filozofii wychowania, pedagogiki krytycznej i problematyki mediów. Bierze udział w wielu projektach badawczych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych lub instytucje pozarządowe. W latach 1998–2000 członek i przewodniczący Sekcji Psychologii i Pedagogiki KBN. Wykładał gościnnie na Uniwersytecie w Hiroszimie (2001), w Institute of Behavioral Sciences na Uniwersytecie w Linköping w Szwecji (2000–2002) oraz na Uniwersytecie w Oslo (2003). Doctor honoris causa Uniwersytetu w Linköping.

Prof. Jan Szmidt

Profesor nauk technicznych na Politechnice Warszawskiej, rektor Politechniki Warszawskiej w kadencjach 2012–2016 i 2016–2020, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) w kadencji 2016–2020. Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (1976). Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu mikroelektroniki oraz technologii cienkich warstw. Uczestnik międzynarodowych programów badawczych, pomysłodawca i współinicjator dużych projektów badawczych oraz infrastrukturalnych, członek komitetów organizacyjnych i programowych kilkudziesięciu konferencji naukowych. Współautor lub autor ponad 400 publikacji naukowych, 14 zgłoszeń patentowych oraz ponad 50 raportów z realizacji projektów badawczych.

Rosalia Vargas

Prezes portugalskiej Państwowej Agencji na rzecz Kultury Naukowej i Technologicznej „Ciência Viva” oraz dyrektor Pawilonu Wiedzy, lizbońskiego Centrum Nauki. Od 1996 roku kieruje tworzeniem sieci centrów nauki w Portugalii. W latach 2013–2015 przewodnicząca Europejskiego Stowarzyszenia Muzeów i Centrów Nauki ECSITE (Bruksela), aktualnie członkini zarządu ASTC (Association of Science Technology Centers, Waszyngton). Jej dorobek akademicki i zawodowy obejmuje takie dziedziny jak edukacja, medioznawstwo, ład polityczny oraz kultura naukowa i technologiczna. W 2016 roku otrzymała nagrodę „Igualdade” [Równość] dla kobiet-naukowców. Jest członkinią Komitetu Sterującego projektu edukacji naukowej EMME dla regionu euro-śródziemnomorskiego i środkowo-wschodniego. Pełni funkcję przedstawiciela ds. nauki w społeczeństwie w ramach VII Programu Ramowego Badań i Rozwoju Komisji Europejskiej.

Hanna Wróblewska

Historyk sztuki, od 1996 roku kurator wielu wystaw, ostatnio była kuratorem wystawy w Pawilonie Polonia na Biennale w Wenecji. Aktywna uczestniczka życia kulturalnego, m.in. Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej i Obywateli Kultury. Od 2010 roku Dyrektor Narodowej Galerii Sztuki Zachęta.

 

Data publikacji: 14.05.2013

Opublikowane przez: Joanna Ostrowska (Administrator)

Data modyfikacji: 30.06.2023

Zmodyfikowane przez: Monika Jankowska