Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Usługi w zakresie BHP oraz pierwszej pomocy przedmedycznej w kompleksie budynków - Centrum Nauki Kopernik i Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego oraz na Pikniku Naukowym

DZP.261.58.2024.JŚ

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie