Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Dostawa wyposażenia BHP do prac przy obsłudze rozdzielni niskiego i średniego napięcia oraz stacji transformatorowych o napięciu do 20kV

DZP.261.112.2023.JŚ

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie