Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Nowa wersja serwisu Biuletyn Informacji Publicznej na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (2)

DZP.261.72.2024.JŚ

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie.