Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Dostawa zestawów pomocy edukacyjnych dla szkół biorących udział w Programie Nauka dla Ciebie.

PZP.26.6.2021.MSt

Tryb: podstawowy bez negocjacji.

Termin składania ofert: do dnia 20 lipca 2021 roku do godz. 10:30.

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 23 lipca 2021 roku do godz. 10:30

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

==========================================================================

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest za pośrednictwem elektronicznej Platformy eZamawiający pod adresem www:

https://kopernik.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

==========================================================================

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach wspólnego Programu Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą Nauka dla Ciebie. Program Nauka dla Ciebie finansowany jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy z dnia 6 marca 2020 r. Nr 1/CNK-NAUKOBUS/2020. W ramach Programu Nauka dla Ciebie realizowane są działania „Naukobus” i „Planetobus” oraz zajęcia online