Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi - Świadczenie kompleksowych usług cateringowych podczas wydarzeń organizowanych przez Centrum Nauki Kopernik w 2018roku PZP/ZP/41/2017/CNK/AMI

Termin składania ofert upływa w dniu 04.01.2018r o godz. 12:00