Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Dostawa wieszaków mobilnych oraz zawieszek z numeracją na potrzeby Centrum Nauki Kopernik

DZP.261.36.2023.DP

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie