Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa hotelarska organizacji noclegu wraz z kolacją i śniadaniem w ośrodkach hotelowych w Warszawie lub jej okolicach na noc z 18.09 na 19.09 oraz świadczenie usługi turystycznej polegającej na zapewnieniu możliwości zwiedzania Starego Miasta Warszawy w dniu 18.09.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub dostarczona osobiście na adres: Centrum Nauki Kopernik ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa do dnia 03 kwietnia 2019 r. do godziny 12:00. Na zamkniętej kopercie należy umieścić dopisek: „Konkurs Nauka dla Ciebie, nie otwierać przed 3 kwietnia 2019 r. godz. 12:00”.

Przedmiot zamówienia finansowany jest w ramach wspólnego Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą „Nauka dla Ciebie”, w ramach którego realizowane są działania „Naukobus” i „Planetobus”.  Program „Nauka dla Ciebie” finansowany jest w ramach dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy z dnia 4 stycznia 2019 r. Nr 1/CNK-NAUKOBUS/2019.

Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe