Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Dostosowanie dźwięku do warunków akustycznych sali Planetarium Centrum Nauki Kopernik (CNK) dla filmu „Narodziny Ziemi”

DZP.261.88.2023.JŚ

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie