Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Usługa biegłego rewidenta w zakresie sprawozdania finansowego instytucji kultury za lata 2023-2024 na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (2)

DZP.261.83.2023.DP

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie