Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania scenariusza warsztatu dla dyrektorów szkół „Powiązanie elementów projektu Szkoła bliżej nauki z programem rozwoju szkoły oraz tworzenie zespołów projektowych” oraz przeprowadzenia w/w warsztatu dla dyrektorów wg. opracowanego i zaakceptowanego przez Centrum Nauki Kopernik scenariusza.

Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik nr 1 Formularz Oferty.docx

Załącznik nr 2 Oświadczenie.docx

Załącznik nr 3 wykaz realizowanych usług.docx

Załącznik nr 4 wykaz osób trenerów.docx

Załącznik nr 5 wzór umowy.docx

Wyniki

 

Projekt „Szkoła bliżej nauki - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych."współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

 

Termin składania ofert do 28.09.2017