Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Realizacja badań satysfakcji osób odwiedzających Centrum Nauki Kopernik w ramach Wieczorów dla dorosłych.

(DZP.260.56.2023.MSt)

Tryb: podstawowy bez możliwości negocjacji


Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej pod adresem www:

https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,137942,8763d3db6844ce750061108ebefcda0d.html