Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

DZP.260.71.2023.MN

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług cateringowych w ramach spotkania organizowanego przez Centrum Nauki Kopernik w ramach inicjatywy SOWA

Postępowania jest prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji.

Link do postępowania :

https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,143477,bbc1ac48182c8850d109967ff3d2e390.html   

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w:

a) załączniku nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

b) załączniku nr 2 projektowane postanowieniach umowy.

 

Inicjatywa „SOWA - Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności” finansowana jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki, na podstawie umowy Nr 1/CNK-SOWA/2021 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie uruchomienia przez Centrum Nauki Kopernik 32 lokalnych Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA) w latach 2021-2025.