Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na świadczeniu usług polegających na
sukcesywnej produkcji druków na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (DZP.260.18.2023.JO).

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest za pośrednictwem elektronicznej Platformy pod adresem: https://kopernik.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Indywidualny adres niniejszego postępowania:
https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,119941,38c2bd5c3f8c541dc3e430d2b577006f.html