Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Prace naprawczo – remontowe ściany gipsowo-kartonowej do pomieszczenia Teatru Wysokich Napięć w budynku Centrum Nauki Kopernik.

DZP.261.69.2024.MF

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie