Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Wykonanie audiodeskrypcji filmu „Pod jednym niebem” dla Planetarium Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

DZP.261.58.2023.MF

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie