Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Świadczenie usług monitorowania sygnałów pożarowych z systemów wykrywania pożaru w obiektach Centrum Nauki Kopernik.

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe

DZP.261.16.2022.DP


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie.