Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Badania satysfakcji zwiedzających Wystawy w Centrum Nauki Kopernik oraz widzów Planetarium Centrum Nauki Kopernik.
PZP.26.25.2021.JG;

Termin składania ofert: 01.12.2021 r. do godziny 10:30


Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest za pośrednictwem elektronicznej Platformy eZamawiający pod adresem www:

https://kopernik.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet