Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla 26. Pikniku Naukowego Centrum Nauki Kopernik i Polskiego Radia.

DZP.261.28.2023.MF

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie