Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Dostawa elementów do budowy eksponatów wykonanych zgodnie z projektem Centrum Nauki Kopernik - część 2: nogi, stojaki pod instrukcję, obudowy, szuflady i skrzynki serwisowe, blaty i boki, mocowania, uchwyty, inne drobne elementy.

PZP.260.37.2022.KZ

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego za pośrednictwem elektronicznej Platformy pod adresem:https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,89113,ee4e7c537a3cdf7f47c80bc6a56189b2.html

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach inicjatywy SOWA. Inicjatywa „SOWA - Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności” finansowana jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki, na podstawie umowy Nr 1/CNK-SOWA/2021 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie uruchomienia przez Centrum Nauki Kopernik 32 lokalnych Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA) w latach 2021-2025.