Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Usługa wymiany i montażu szyby w biurze w budynku Centrum Nauki Kopernik

DZP.261.108.2023.DP

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie