Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie produkcji oraz dostarczenia nośników wolnostojących na potrzeby Programu Nauka dla Ciebie realizowanego przez Centrum Nauki Kopernik wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr. 1.
 

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach wspólnego Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa

Wyższego oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą „Nauka dla Ciebie”. W ramach Programu „Nauka dla Ciebie” realizowane są działania „Naukobus” i „Planetobus” oraz zajęcia online. Program „Nauka dla Ciebie” finansowany jest w ramach dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy z dnia 6 marca 2020 r. Nr 1/CNK-NAUKOBUS/2020

Informacje o Programie: www.kopernik.org.pl/dlanauczycieli/naukobus/
 

Termin przesłania zgłoszeń do 24.09.2020 do godziny 17:00.

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3