Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Usługa wynajmu, montażu i demontażu elementów scenograficznych w namiocie Centrum Nauki Kopernik na potrzeby 27 Pikniku Naukowego

DZP.261.60.2024.MJ

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie