Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Dostawa i montaż rolet w budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego

DZP.261.100.2023.JŚ

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie