Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Zakup licencji programu Teamviewer

DZP.261.23.2024.MJ

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie.