Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Usługa dostosowania ścieżki dźwiękowej do pokazu „Cybershow” w Planetarium Centrum Nauki Kopernik

DZP.261.13.2022.DP

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie