Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Zapytanie ofertowe na usługę konsultacyjno-doradczą dla nauczycieli i dyrektorów szkół w projekcie „Szkoła bliżej nauki” (zadania 1-4).

Termin składania ofert: do 22.11.2017

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1.1

Załącznik nr 1.2

Załącznik nr 1.3

Załącznik nr 1.4

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4


Unieważnienie postępowania
 

Projekt „Szkoła bliżej nauki - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych.”
Współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020