Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Poniższe zapytanie ma na celu oszacowanie budżetu oraz zebranie informacji niezbędnych do ogłoszenia przetargu. W przypadku przesłania odpowiedzi na poniższee zapytanie dostaną Państwo zaproszenie do udziału w przetargu w momencie jego uruchomienia. 

Wycenę proszę przesłać na adres michal.grzymala@kopernik.org.pl do dnia 16.06.2021 do godziny 24:00 

 

 

Szanowni Państwo,  

 

w związku z budową nowej wystały stałej w Centrum Nauki Kopernik zwracam się z prośbą o przygotowanie wyceny na wykonanie dwóch neonów na potrzeby wystawy stałej. 

Oba neony wraz z wymiarami przedstawiono na rysunkach stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

 

Zakres zamówienia obejmował będzie: 

  • przygotowanie projektu wykonawczego neonów I przedstawienie do akceptacji CNK 
  • wykonanie neonów zgodnie z zaakceptowanymi projektami wykonawczymi 
  • dostarczenie neonów do CNK i montaż w wyznaczonych miejscach 
  • testy, kalibrację i uruchomienie neonów 

 

Termin realizacji zamówienia - do 30.07.2021 

 

 

Inne istotne informacje cenotwórcze: 

 

Zakładana średnica neonu „Muzeum Internetu” – 7mm 

Zakładana średnica neonu „Serce” – 20mm 

 

 

Wymagania PPOŻ 

  • Wszystkie elementy muszą być wykonane z materiałów trudno zapalnych i nie intensywnie dymiących.  
  • Wszystkie materiały muszą posiadać certyfikat trudno zapalności, kwalifikujący je co najmniej do Europejskiej klasy reakcji na ogień D s2 d1lub wyższej. 
  • Wszystkie materiały muszą spełniać normy higieniczności klasy E1 = (klasa A emisji formaldehydu zgodnie z PN-EN 1084).  
  • Mocowanie wszystkich elementów eksponatu powinno być wykonane stalowymi elementami tak aby uniknąć możliwości odpadania/ przewrócenia w przypadku pożaru. 
  • W trakcie projektowania należy uwzględnić instalacje przeciwpożarowe budynku tak aby eksponat nie zakłócał pracy instalacji przeciwpożarowych takich jak: instalacji tryskaczowej, systemu sygnalizacji pożaru, dźwiękowego systemu ostrzegawczego itp. 

Wymagania dotyczące gwarancji: 

wymagamy minimum 2 lat gwarancji na działanie neonów.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3