Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Usługa wsparcia dla macierzy NetApp na potrzeby Centrum Nauki Kopernik

DZP.261.90.2024.MJ

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie