Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Nasadzenie roślin na terenie zewnętrznym Centrum Nauki Kopernik

DZP.261.78.2023.JŚ

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie