Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Zapytanie ofertowe EDU.26.7.2021: Organizacja Kampanii Startowej CanSat 2022 wraz ze startem rakiety

Załącznik 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 2 Formularz oferty

Załącznik 3 Regulamin Konkursu CanSat 2022

 

Termin składania ofert upływa w dniu 03.10.2021 roku o godzinie 23.59.

Aktualizacja 4.10.2021: Postępowanie zostało unieważnione na mocy par. 16 pkt 7 ppkt 3 Regulaminu udzielania zamówień publicznych Centrum Nauki Kopernik.