Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Wykonanie remontu istniejącego układu instalacji stabilizacji glikolu na instalacji chłodu w budynku Centrum Nauki Kopernik

DZP.261.45.2023.DP

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie