Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Sukcesywne naprawy, czyszczenie oraz konserwacja drukarek stanowiących wyposażenie Centrum Nauki Kopernik.

DZP.261.21.2023.MF

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie