Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Dostawa butli i gazów technicznych do eksponatu Organoida dla Centrum Nauki Kopernik - ponowienie

DZP.261.92.2024.MF

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie