Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Przeprowadzenie warsztatów online z projektowania 3D w ramach Letniej Szkoły Edukacji Kosmicznej

DZP.262.72.2023.MF

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie