Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

DZP.260.83.2023.MN

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie wraz z obsługą infrastruktury technicznej na potrzeby organizowanego wydarzenia: 27. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.

Postępowania jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Link do postępowania : https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,153087,e232bf6a42a9999fa439d53e07b543ea.html

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w:

a) załączniku nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

b) załączniku nr 2 projektowane postanowieniach umowy.

Przedmiot zamówienia realizowany i finansowany jest w ramach wspólnego Programu Ministra Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą Nauka dla Ciebie. Program Nauka dla Ciebie finansowany jest w ramach dotacji Ministra Nauki na podstawie umowy z dnia 23 października 2023 r. Nr MEiN/2023/DPI/3079. W roku 2024 w ramach Programu Nauka dla Ciebie realizowane są działania „Naukobus”, „Planetobus”, „O matmo!” oraz 27. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.