Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Dostosowanie tłumaczenia i dostarczenie nagrań ukraińskiej wersji językowej scenariuszy (dubbingu) spektakli w Teatrze Robotycznym w Centrum Nauki Kopernik.

DZP.261.64.2023.MF

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie