Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Plan postępowań o udzielenie zamówień 2021 roku.

Aktualizacja - 7.12.2021r.

==========================================

Plan postępowań o udzielenie zamówień z dnia 22 stycznia 2021 roku nr 2021/BZP 00002438/01/P

-----------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień z dnia 25 maja 2021 roku nr 2021/BZP 00002438/02/P

-----------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówienia z dnia 13 września 2021 roku nr 2021/BZP 00002438_03_P 

-----------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówienia z dnia 13 października 2021 roku nr 2021/BZP/00002438/04/P

-----------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówienia z dnia 18 listopada 2021 roku nr 2021/BZP.00002438/05/P

-----------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówienia z dnia 7 grudnia 2021 roku nr 2021/BZP 00002438/06/P

-----------------------------------------------------------------------------------