Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Plan postępowań o udzielenie zamówień 2021 roku.

Aktualizacja - 13.09.2021r.

==========================================

Plan postępowań o udzielenie zamówień z dnia 22 stycznia 2021 roku nr 2021/BZP 00002438/01/P

-----------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień z dnia 25 maja 2021 roku nr 2021/BZP 00002438/02/P

-----------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówienia z dnia 13 września 2021 roku nr 2021/BZP 00002438_03_P 

-----------------------------------------------------------------------------------