Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A
Świadczenie usługi sprzedaży biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych na potrzeby CNK w latach 2023-2026.

znak sprawy: DZP.260.48.2023.MN

tryb: podstawowy bez możliwości negocjacji


Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej pod adresem www:

https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,133171,9aaf315f68cdf7937dccce31ffa1bdef.html