Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Dostawa wraz z montażem dwóch podświetlanych totemów zewnętrznych oraz modernizacja trzech istniejących w Centrum Nauki Koperni​k wg dokumentacji dostarczonej przez zamawiającego.

DZP.261.2.2022.MF

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie.