Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Przedmiotem zamówienia o numerze WY.26.7.2021 jest dostawa 160 szt. koszulek polo z nadrukiem metodą sitodruku grafiki zgodnie z projektem przekazanym przez Zamawiającego.

 

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach wspólnego Programu Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą Nauka dla Ciebie. Program Nauka dla Ciebie finansowany jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy z dnia 6 marca 2020 r. Nr 1/CNK-NAUKOBUS/2020. W ramach Programu Nauka dla Ciebie realizowane są działania „Naukobus” i „Planetobus” oraz zajęcia online.


Informacje o Programie: https://www.kopernik.org.pl/edukacja/nauka-dla-ciebie

 

Termin składania ofert upływa w dniu 11.05.2021 roku o godzinie 13:00.

 

Uwaga!

Modyfikacja załącznika nr 2 „Formularz ofertowy” z dnia 29.04.2021 – zmiana dotyczy usunięcia błędnego zapisu na stronie 2 w części z załącznikami (poniżej na czerwono zaznaczona usunięta treść):

- poprzednie brzmienie pkt.1:

Próbkę w postaci koszulek polo (1 szt. kroju męskiego i 1 szt. kroju damskiego) wraz z nałożonymi grafikami (projekt z załącznika nr 2) do oceny jakości i walorów zgodnie z kryteriami oceny wizualnej o których mowa w pkt. 8.1.2.

- prawidłowe brzmienie pkt.1 zgodne z treścią zapytania ofertowego:

Próbkę w postaci koszulek polo (1 szt. kroju męskiego i 1 szt. kroju damskiego) do oceny jakości i walorów zgodnie z kryteriami oceny wizualnej o których mowa w pkt. 8.1.2.


Treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 2 z dnia 30.04.2021

Załącznik nr 3 z dnia 30.04.2021

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty