Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Usługi pielęgnacji roślin na terenie zewnętrznym oraz w budynkach Centrum Nauki Kopernik - zamówienie z podziałem na 2 części.

DZP.260.21.2024.MSt

Tryb: podstawowy bez możliwości negocjacji


Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej pod adresem www:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/912853