Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez możliowści negocjacji.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest za pośrednictwem elektronicznej Platformy e-Zamawiający pod adresem: https://kopernik.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html Indywidualny adres niniejszego postępowania: https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,144443,859861037380329a99a1bb9332801854.html