Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

„Dostawa pakietu usług wsparcia producenta oprogramowania dla produktów Microsoft Zamawiającego przez okres 12 miesięcy”  

DZP.260.37.2023.KD

Tryb: Zamówienie podstawowe bez negocjacji


Postępowania jest prowadzone za pośrednictwem Platformy zakupowej: https://kopernik.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Link do postępowania: https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,131879,9c9c00ea6e4f8c285b03bf2923043031.html